top of page

Stress

Karin hjälpte mig neutralisera rädslan av att synas och ta plats. Hon hjälpte mig se/uppleva skillnaden mellan att visa sig och att bevisa sig.
- Lina

Dämpa stress, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnosterapi. Hypnosterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
Minska stress, rädsla, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnosterapi. Online och i Malmö.

Vi vet att arbete, familj och att hinna med allt i livet kan skapa stress. Många missar dock att den inre stressen från gamla negativa upplevelser, oläkta känslomässiga sår och trauman också kan stressa oss, ibland årtionden efter det negativa har hänt, och även om vi inte tänker på dem. Oläkta negativa händelser ligger kvar i vår kropp och vårt nervsystem.

 

Jag brukar jämföra det med en badboll under vattenytan. Det tar kraft att trycka ner en badboll under ytan, men du kan klara det om du är stark och inte har en massa annat att hantera. Efter ett tag börjar du dock bli trött och om det har dykt upp fler badbollar du måste hålla under ytan, blir det ännu svårare. Till slut poppar badbollen upp till ytan. Likadant är det med gamla negativa upplevelser och känslomässiga sår. Vi kan hålla dem under ytan så länge vi är starka och inte upplever så mycket stress i livet. Men efter ett tag har du inte energi kvar att hålla det negativa nere och samtidigt hantera alla livets krav och det negativa studsar upp till ytan och ger en massa symtom.

Tecken på att det finns kvar oläkta negativa händelser och att ditt nervsystem är i obalans:

Du har svårt att fokusera, du har problem med sömnen eller att koppla av, du känner dig ofta irriterad och rastlös, du reagerar för snabbt och för mycket på det som sker runt dig, du har låg energi och är ofta trött eller omotiverad, du glömmer mer, du tycker att allt går för fort, du har alltid bråttom, du upplever oro och ångest, du övertänker, du har svårt att hitta glädjen i livet. Läs gärna här om hur jag arbetar och om bottom-up bearbetning.

Ta kontroll över stressen.

Många blir förvånade över hur de ofta kan känna ett skifte i sitt välmående, efter bara en session med hypnos och hypnosterapi. En session kan motsvara 10 sessioner hos en traditionell samtalsterapeut, ibland mer. Vi kan reducera rädslor, oro och ångest. Vi kan minska stress. Vi kan stärka upp självförtroende och självkänsla. Vill du göra mer omfattande förändringar och skapa långsiktiga resultat i ditt liv rekommenderar jag ett mentorskap

Med hjälp av hypnos, hypnosterapi, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching arbetar vi tillsammans för att du ska känna dig mer balanserad, gladare och mer kapabel att möta livet. Vi kan arbeta online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Lindra stress, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnoterapi. Få självförtroende, balans och trygghet.

”Death by a thousand cuts”

Det behöver inte alltid handla om stora negativa upplevelser som skapar stress i oss som vuxna. Om vi skulle titta i backspegeln skulle vi kanske säga att vårt liv varit ok. Men alla bär vi med oss små sår och jag brukar prata om ”death by a thousand cuts”. Fram till 1905 var det en smärtsam och långsam avrättning som användes i Kina, när man ansåg att brottet varit extra allvarligt.

Psykologiskt används uttrycket ofta för att beskriva hur negativ förändring som sker långsamt i många små steg, inget av dem dödliga i sig, till slut leder till en smärtsam utgång.

Jag möter ofta klienter som inte förstår varför de har sina problem. De har haft ett normal uppväxt som de kallar det och har inga trauman i bagaget. Många definierar trauman som stora händelser med alkoholiserade föräldrar, våld i hemmet, dödsfall osv. Men då har man inte förstått vad trauma egentligen är.

Ordet trauma kommer från grekiskan som betyder sår, och sår kan vara både stora och små. När jag möter klienter med oro, ångest, ilska, deppighet eller låg självkänsla och lågt självförtroende, så vet jag att det ligger trauma bakom. Inga stora kanske, men definitivt många små. Och precis som med ”death of a thousand cuts” så skapar dessa trauman eller små skärsår till slut lidande och smärta och vi mår inte psykiskt bra. Det är ackumulationen av små sår under lång tid som till slut skapar problemen vi upplever.

 

Små sår som uppstår inom familjen kan exempelvis vara att man inte pratade om känslor i familjen, att du inte fick tröst på rätt sätt när du var upprörd, att mamma och pappa bråkade, ett syskon som fick mer uppmärksamhet, mamma och pappa som inte lyssnade på dig eller förstod dig, att dina föräldrar var stressade och jobbade mycket, det förväntades mycket av dig…. listan kan göras hur lång som helst.

 

När du inte läker dessa gamla sår stagnerar din livsenergi och detta kan göra dig omotiverad, passiv, orolig, deprimerad, otillfredsställd, din kreativitet kan minska och du har svårt att uppleva glädje i livet.

Genom att ta hand om dessa gamla negativa händelser och oläkta känslomässiga sår kommer du att hjälpa ditt nervsystem att komma i balans.

 

Genom att reglera ditt nervsystem kommer du att:

  • Känna dig mer trygg och balanserad.

  • Ha större klarhet vem du är och vad du vill.

  • Ha ett större toleransfönster för stress, press och utmaningar.

  • Ha mer energi som motiverar dig framåt.

  • Känna dig gladare och mer tillfredsställd i livet.

  • Bättre relation med dig själv och andra.

  • Ha en kropp som fysiskt fungerar bättre.

  • Sova bättre som gör att kropp och sinne repareras.

bottom of page