top of page

Legal Notices

När du nyttjar webbplatsen bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av denna:

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

"Karin Tydén", "Your Mind Navigator" och "Mind Hacking" - logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Karin Tydén. Material som publiceras på Karin Tydéns hemsida tillhör Karin Tydén eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Karin Tydéns medgivande.

 

DISCLAIMER

Material som publiceras på Karin Tydéns hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt otillåtet användande av material på hemsidorna sker på användarens egen risk. Karin Tydén ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på Karin Tydéns hemsida eller material på annan hemsida med länk till eller från Karin Tydéns hemsida.

 

OM COOKIES

På Karin Tydéns hemsida används cookies. Cookies är temporära textfiler som lagras på din dator under tiden du besöker hemsidan, men som raderas när du stänger din webbläsare. Cookies används för att hålla reda på vilka informationssökningar som hör till vilken besökare. Om du inte vill att cookies skall sparas på din dator kan du förhindra detta genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Väljer du att inte acceptera cookies kan hemsidan fortfarande användas, men med begränsad funktionalitet.

 

Den här hemsidans statistik analyseras med hjälp av Google Analytics. Här kan du läsa hur Google använder uppgifter när du använder hemsidan.

 

OM PERSONUPPGIFTER

På Karin Tydéns hemsida finns det möjlighet till elektronisk kontakt och att genom elektronisk väg boka tid. Om du väljer att kontakta Karin Tydén elektronisk eller boka tid elektroniskt och lämnar vissa personuppgifter, kan Karin Tydén, eller den Karin Tydén anlitar, komma att behandla personuppgifterna för att hantera meddelandet eller ärendet. Allt sparande av personuppgifter följer de krav som finns i Dataskyddslagen GDPR. Alla personuppgifter upprättas och förvaras med medel och metoder som säkerställer att integriteten och användbarheten hos de uppgifter som finns i handlingarna kan tryggas under förvaringstiden. Uppgifterna kommer inte att användas för marknadsföring eller i samband med marknadsundersökningar, och kommer inte att lämnas ut till tredje part, om du inte givit särskilt tillstånd därtill. De uppgifter som sparas vid bokning av tid är namn, mobilnummer, e-postadress samt en kortare beskrivning vad du söker för. Syftet med att spara personuppgifter är för att kunna kontakta klienten vid behov. När du bokar tid som klient kommer du att få godkänna coachingvillkor, med mer detaljerad information om vilken data som sparas, hur den sparas, syftet med datan, vem som har tillgång till datan och när den raderas. 

Karin Tydén är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas. Karin Tydén bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till. Som klient kan du när som helst få reda på vilken information som finns om dig, få tillgång till sina personuppgifter, bokningsformulär, coachingvillkor, frågeformulär, klientjournal, samt begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Som klient kan du återkalla dina samtycken, du har rätt att hindra vidare användande eller processande, rätt till dataportabilitet, att protestera och att inte bli automatiskt behandlad i ett beslutsfattande system. Begäran om vilken data som finns om dig görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och adress. Skicka begäran till Karin Tydén, Bergsgatan 2, 211 54 Malmö. Utdragen sänds till den sökandes adress inom en månad från det att ansökan inkommit. Om du vill begära rättelse, invända till behandling av data, radera information eller återkalla dina samtycken, vänligen kontakta Karin Tydén på 0708-169908.

Karin Tydéns personuppgiftsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt, lagligt och säkert sätt samt följer GDPR. Våra personuppgiftsombud är Acuity, MailerLite samt revisor.

Som klient eller besökare på Karin Tydéns webbsida kommer din e-postadress att registreras för nyhetsbrev från Karin Tydén. Om du inte vill att Karin Tydén kontaktar dig för direktmarknadsföring av sina produkter och tjänster via e-post kan du kontakta Karin Tydén via telefon eller e-post. Du kan också välja att inte bli kontaktad genom att klicka ”Avregistrera” i respektive e-postmeddelande.

Denna integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls Karin Tydén oavsett land, eller när du besöker Karin Tydéns webbplats. Den gäller inte för något annat företags webbplats eller tjänster, även om de kan nås via Karin Tydén.

KOMMUNIKATION VIA E-POST, SMS OCH APPAR
Som klient behöver du  vaara medveten om att data som delas mellan dig och Karin Tydén via SMS, appar och e-post, aldrig är helt säkert, då denna typ av kommunikation inte är krypterad. Därför bör klienten vara medveten om vad denne skriver i sin kommunikation med sin coach. Karin Tydén är ansvarig för att radera all känslig information och all kommunikation som skett med klienten efter att ärendet är avslutat.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Karin Tydén täcks av ansvarsförsäkring genom worldwide hos BGi.UK Insurance & Risk Management. 
.

bottom of page