top of page

Hypnosterapi

Det är som om du går in och ”opererar” med de finaste verktygen, som sedan fortsätter att verka som den bästa medicinen.
- Charlotte

Hypnos, hypnosterapi med hypnosterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén online och i Malmö.
Stärk självförtroende, självkänsla med hypnos och hypnosterapi. Hypnosterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.

Du känner igen dig i något av följande:

Låst, låg, vilsen, rädd, orolig, frustrerad, förvirrad, omotiverad, ledsen, arg, kraftlös, stressad, bortkopplad från glädje, trygghet, tillfredsställelse, harmoni och kärlek. Du vet att du behöver hjälp, men att börja i terapi känns långt borta. Eller så har du redan gått i terapi och gjort alla de rätta sakerna, men du upplever ingen eller väldigt liten förbättring. Du vill ha en djupare och mer varaktig förändring på dina problem. Hypnos och hypnosterapi kan hjälpa dig.

När du trots samtalsterapi/coaching inte fått till de förändringar du önskar beror det ofta på att traditionell samtalsterapi/coaching fokuserar på hjärnan och jobbar utifrån idén att tankesättet orsakar känslorna, problemen och de oönskade beteendena. Men många gånger är det inte "bara i ditt huvud" och det är inte alltid som negativa tankemönster är orsaken till dina problem. Så även om traditionell samtalsterapi/coaching kan vara till stor hjälp i en del fall, så räcker det inte alltid med enbart insikter och kognitiv förståelse för att läka gamla negativa upplevelser. Ofta behövs det läkningsarbete på rotnivå.

Rotarbete, även kallat bottom-up bearbetning, är ett effektivt sätt att bearbeta och läka gamla negativa upplevelser och känslomässiga sår som gör att du har fastnat i vissa typer av tankar, känslor, reaktioner och beteenden som inte är så positiva eller hjälpsamma idag. Läs gärna här om hur jag arbetar och vad bottom-up bearbetning innebär. 

Uppgradera ditt operativsystem.

Många blir förvånade över hur de ofta kan känna ett skifte i sitt välmående, efter bara en session med hypnos och hypnosterapi. En session kan motsvara 10 sessioner hos en traditionell samtalsterapeut, ibland mer. Vi kan reducera rädslor, oro och ångest. Vi kan minska stress. Vi kan stärka upp självförtroende och självkänsla. Vill du göra mer omfattande förändringar och skapa långsiktiga resultat i ditt liv rekommenderar jag ett mentorskap

Med hjälp av hypnos, hypnosterapi, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching hjälps vi åt att hitta ett nytt sätt för dig att uppleva både dig själv och världen, ett sätt som tillåter dig att känna dig mer balanserad, gladare och mer kapabel att möta livet. Låt oss hjälpas åt att göra dig mer bekväm med att vara du, på ett tryggt och självklart sätt. Vi kan arbeta online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Dämpa rädsla, oro, ångest med hypnos och hypnoterapi. Hypnoterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.

Både hypnosterapi och EMDR är bottom-up processer som hjälper dig att komma åt gamla programmeringar och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Du får hjälp att finna förståelse, läkning, styrka, trygghet, bättre lösningar och upptäcka nya möjligheter i ditt liv.

95% av vem vi är, vår identitet, är en uppsättning omedvetna tankar, automatiska program, repetitiva vanor, känslomässiga reaktioner och memorerade beteenden. Dessa program som körs på rutin påverkar oss mentalt, emotionellt, spirituellt, fysiskt, kemiskt, biologiskt, genetiskt och de håller oss fast i det förflutna. Att komma åt dessa program själv kan vara svårt. Min specialitet är att komma åt och hjälpa dig att läka trosföreställningar, känslor och energimönster som gömmer sig djupt ner i ditt undermedvetna och som skapat negativa program som idag styr ditt liv. Jag har en multidimensionell approach när jag arbetar eftersom allt hänger ihop - mentalt, emotionellt, fysiskt och spirituellt. Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.

Under sessionen arbetar vi tillsammans bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Vi hjälps åt att skapa klarhet, släppa gamla begränsande trosföreställningar, ändra mentala strukturer, läka känslor, se nya möjligheter, finna modet och drivkraften att genomföra förändringar och att följa hjärtat. Jag kallar det mind hacking. 

VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, vilsenhet, glädjelöshet, stress, rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem och trauma.

VAD ARBETAR JAG INTE MED?

Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, vissa beroenden, ADHD, autism, fysiska problem eller smärta. Jag arbetar inte med klienter under 20 år.

bottom of page