top of page

Chefsstöd & handledning

Behöver du som chef stöd i din roll? Eller behöver ledningsgruppen coaching, praktiska råd och handledning gällande specifika situationer. Jag fungerar som ett bollplank kring situationer eller problem som behöver åtgärdas.

45-minuters orienteringssamtal

Coaching och handledning chefer och ledningsgrupper. Chefsstöd, chefshandledning för att frigöra potential och vara trygg som ledare. Prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
Coaching och handledning chefer och ledningsgrupper. Frigöra potential, prestera bättre, lösa konflikter. Online och Malmö.

Jag har under många år arbetat som chef och konsult i högpresterande branscher, med allt vad det innebär. Min styrka är att snabbt kunna läsa av människor, sätta mig in i situationer, förstå ett problem samt kunna hitta praktiska lösningar och ta tag i saker, utan särskilt lång startsträcka.

Traditionell ledningsgruppsutveckling handlar ofta om att skapa förståelse, tydlighet och enighet inom ledningsgruppen för att få till ett bra samarbete. Jag arbetar istället som stöd åt chef och ledningsgrupp i form av coaching, praktiska råd och handledning gällande specifika situationer. Jag fungerar som ett bollplank kring situationer eller problem som chefen, ledningsgruppen eller företaget har och som behöver åtgärdas. Stöder inkluderar även coaching för att ta ut riktning, frigöra potential och stärka inre resurser.

Det kan handla om:

 • Analyser kring vad det egentliga problemet är i en viss situation.

 • Vilka praktiska insatser som eventuellt behövs eller inte bör genomföras.

 • Hantera konflikter mellan medarbetare.

 • Hantera personer som uppfattas som ”besvärliga”.

 • Hjälpa till att prioritera/sortera vad som ska göras.

 • Råd kring kommunikation som skapar tydlighet och trygghet.

 • Ge råd kring att skapa motivation eller styrning.

 • Rådgivning kring svåra samtal.

Vad jag kan hjälpa till med:

 1. Jag hjälper till att klargöra nuläget för att alla parter ska förstå vad man står inför.

 2. Vi ser på konsekvenser och alternativa förhållningssätt till situationen eller problemet.

 3. Med hjälp av coaching kan vi hitta riktning, frigöra potential och stärka inre resurser.

 4. Vi utarbetar en praktisk plan för att lösa situationen eller problemet på bästa sätt. Allt för att skapa ett bättre arbetsklimat, mer effektivitet och högre lönsamhet.

45-minuters orienteringssamtal

Chefsstöd, chefshandledning. Utvecklas som ledare. Prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
bottom of page