top of page

Trauma och PTSD

Trauma är inte vad som hände dig, det är vad som händer inom dig som ett resultat av det som hände dig. Hur du tolkar allt och vilken betydelse du lägger i det som hände.

Ögonrörelseterapi EMDR för trauma och PTSD. EMDR-terapeut, hypnosterapeut, prisbelönad coach och mentor Karin Tydén.
Behandla trauma och PTSD med ögonröreseterapi EMDR. Online och i Malmö.

När vi upplever fara väljer vårt nervsystem den strategi som det tror är bäst för vår överlevnad. Antingen aktiveras kamp- eller flyktreaktionen (fight or flight) så att vi kan slåss mot angriparen eller springa därifrån. När detta inte är möjligt och vi känner oss överväldigade väljer nervsystemet att frysa (freeze), att gå in i ett apatiskt, hjälplöst tillstånd. Många som utsätts för ett trauma hamnar i frystillstånd och kan inte agera ut sin naturliga chockreaktion. Detta kan i sin tur leda till att upplevelsen ”fastnar” i kroppen, i nervsystemet och i minnet. Som trauma-informerad coach är jag medveten om alla nyanser av att arbeta med klienter som har upplevt trauma och kan hålla ett psykologiskt tryggt utrymme för klienten där denne kan utforska.

 

Trauma inträffar när du inte kan hantera situationer eller känslor, när du inte har en säker tillflyktsort eller någon som hjälper dig att lugna dig, eller lär dig hur du kan lugna dig själv när du är under enorm stress. Trauma är när nervsystemet inte längre kan komma tillbaka till sin baslinje och inte vet hur det ska reglera sig och aldrig riktigt känner sig tryggt.

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Vid PTSD släpper inte stressreaktionen från traumat. Detta beror på att minneslagringen inte har fungerat som den ska. För att kunna göra en upplevelse greppbar behöver vi en sammanhängande inre bild av den. Vid PTSD får vi inte ihop bitarna till en helhet. Vi minns enstaka fragment, men kan inte sortera dessa och lägga dem i minnesarkivet, i det förflutna. Därför kan det upplevas som att händelsen fortfarande pågår här och nu.

Hur kan EMDR hjälpa?

När svåra saker inträffar i det förflutna, kan dessa lagras i våra hjärnor och kroppar som en samling av trosföreställningar, känslor, kroppsförnimmelser, bilder, muskelspänningar och upplevelser via våra fem sinnen. Rotarbete innebär att gå tillbaka och låsa upp detta där det har sitt ursprung. Precis som hypnos, hypnosterapi tar ögonrörelseterapi (EMDR) dig till en djupare plats för läkning. I kombination med trauma-informerad coaching kan du skapa mer balans och kapacitet i ditt nervsystem. EMDR fokuserar på att utveckla individuella resurser, odla trygghet, bygga en positiv självbild och en konstruktiv inställning till livet. EMDR hjälper till att desensibilisera dina triggers och reaktioner så att du kan leva med trygghet och med glädje. Vi kan jobba online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Terapi för trauma och PTSD med EMDR ögonrörelseterapi.

Matchar dina känslomässiga reaktioner inte alltid situationen du är i och hur mycket du än försöker, verkar du inte kunna kontrollera reaktionerna? EMDR hjälper dig att reagera på ett mer balanserat sätt.
 
Förväntar du dig alltid det värsta? EMDR hjälper dig att läka det förflutna så att din hjärna och din kropp inte ständigt är beredd på nästa negativa sak. Du kan tryggt uppleva världen mer som den är, snarare än att tro att det lurar en fara runt varje hörn.  
 
Är du ständigt orolig och på din vakt? Som om gaspedalen i ditt nervsystem har fastnat i "drive" och du är ständigt rastlös och reagerar ofta som om du är i fara? EMDR kan minska ångest, så att ditt nervsystem inte längre triggas och bara ser faror.

Upplever du mycket skuld och skam över vad du gjort eller inte gjort, vad du borde ha gjort eller inte gjort, i vissa situationer? Du gör negativa tolkningar om dig själv och du ser dig själv som dum, värdelös, oviktig och dålig. EMDR kan hjälpa dig till nya perspektiv, så att du kan se mer konstruktivt på dig själv och situationen och få en förståelse som gör att du kan se mer empatiskt på dig själv. 

 

Hamnar du i ohälsosamma relationer, vare sig det är romantiskt, med vänner och familj eller arbete? EMDR hjälper dig att läka såren från relationerna med dina tidigaste vårdgivare och som fortsätter att dyka upp i dina relationer. Ibland är skadorna i dessa relationer inte stora trauman, utan mer subtila. Ibland handlar det inte om vad som hände, utan snarare om vad som inte hände.
 
Har du upplevt ett trauma nyligen? En bilolycka, en förlust, bevittnat en våldsam händelse eller genomgått en större operation eller skada? EMDR kan hjälpa till att bearbeta händelsen för att förebygga långvariga PTSD-symtom.
 
Upplever du PTSD-symtom? 
Du har påträngande minnen eller mardrömmar kring en negativ händelse. Du undviker situationer som påminner om den negativa händelsen. Du upplever symtom som negativa tankar, hopplöshet, social isolering, vaksamhet, lättskrämdhet, svårigheter att uppleva känslor, apati och du gör inte ens det du brukar tycka om. EMDR kan läka traumat vid roten så att symtomen du upplever avtar.

 

Enligt ett 50-tal vetenskapliga studier har 85-90% av de vuxna som behandlats för trauma med EMDR upplevt att de blivit helt bra efter sina behandlingar. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar EMDR som behandling för trauma, PTSD och svår stress.

bottom of page