top of page

Coaching och samtal

Det är som om du går in och ”opererar” med de finaste verktygen, som sedan fortsätter att verka som den bästa medicinen.
- Charlotte

Coaching och samtal för självförtroende och självkänsla. Frigör din potential och prestera bättre. Prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
Coaching och samtal för att frigöra potential. Online och i Malmö.

Djup transformativ coaching är min specialitet. Det är här magin händer. Det är här du börjar att se världen på ett annat sätt och när du gör det förändras världen. Det är då kraftfulla förändringar sker och de sker snabbt. Jag delar in min coaching i reflekterande coaching (samtalscoaching) och praktisk coaching.

 

Om du behöver någon att samtala med på djupet och reflektera över saker, få nya perspektiv, finna dina egna svar och lära dig mer om dig själv, då är reflekterande coaching (samtalscoaching) bra att börja med. Tillsamman hjälps vi åt att synliggöra det som hindrar dig och hur du kan byta ut hindren mot möjligheter. Vi utforskar vad dina behov är och det som gör dig glad.

 

När insikterna och förståelsen är på plats är det dags att skapa en praktisk karta framåt. Praktisk coaching fokuserar på här och nu. Tillsammans ser vi hur du kan utvecklas framåt, nå dina mål och visioner och forma ett liv du tycker om. Du ökar din förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening. Tillsammans bygger vi upp och utvecklar dina färdigheter samt utarbetar en handlingsplan där du får stöttning på vägen.

 

Att bli coachad innebär att vara aktiv och beredd på att utforska och utmana sig själv. Att öka sin kunskap och medvetenhet för att utvecklas och agera annorlunda. Vi riktar in oss på det som frigör och utvecklar din inre potential. En bra coach vet att individen har svaret på sina egna problem, men att man kan behöva hjälp att hitta svaret. Coaching är att låsa upp individens egen potential att finna svaret och sedan kunna maximera sin egen prestation.

Reflektera och agera.

Många klienter kombinerar hypnos, hypnosterapi och EMDR med praktisk coaching. Det är en kraftfull kombination där du får möjligheten att både djupdyka för att ändra gamla program som bromsar dig och få praktisk coaching kring hur du ska förändra det som inte fungerar i ditt liv och istället skapa framåtrörelse. Vill du göra mer omfattande förändringar och skapa långsiktiga resultat i ditt liv rekommenderar jag ett mentorskap

Tillsammans upptäcker vi ett nytt sätt för dig att uppleva både dig själv och världen, ett sätt som tillåter dig att känna dig mer balanserad, gladare och mer kapabel att möta livet. Låt oss hjälpas åt att göra dig mer bekväm med att vara du, på ett tryggt och självklart sätt. 

Coaching och samtal för att prestera bättre och nå dina mål. Prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.

Vikten av praktisk coaching

Att arbeta med oss själva på djupet och göra skuggarbete (shadow work) eller arbeta med det inre barnet är viktigt för förståelse och läkning. Men detta arbete kan också bli beroendeframkallande och hindra dig att ta nästa steg i din utveckling. Många upplever så stora perspektivskiften när de arbetar på djupet, att det helt förändrar hur de ser på sig själva. Sådana skiften kan vara berusande att uppleva och du vill uppleva det igen och igen. Men ibland behöver vi förstå att vi har funnit de bra sakerna och nu är det dags att gå vidare mot nya perspektiv och actions. Det finns de som fastnar och gräver och gräver och gräver efter mer guld, även om det inte finns så mycket mer att hämta. De glömmer att det inte alltid räcker att bara finna guldet, det behöver också omsättas till något bra. Så när du har gjort det djupa arbetet är det dags att gå vidare och förvalta ditt guld väl. Att implementera insikterna och förståelsen till något praktiskt och nyttigt i ditt liv.

VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, vilsenhet, glädjelöshet, stress, rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem, trauma.

VAD ARBETAR JAG INTE MED?

Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, vissa beroenden, ADHD, autism, fysiska problem eller smärta. Jag arbetar inte med klienter under 20 år.

bottom of page