top of page

EMDR

 

Ögonrörelseterapi, även kallat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy), är en evidensbaserad och protokollbaserad metod som hjälper till att minska och eliminera symtom efter negativa upplevelser och trauman, så att du kan sluta reagera som om du fortfarande är i emotionell eller fysisk fara. Minnen från negativa upplevelser och trauman som blivit felaktigt lagrade i långtidsminnet kan plockas fram i arbetsminnet. Genom ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering som belastar arbetsminnet kan vi skapa förståelse, omvärdera och dra nya slutsatser. Minnesbilderna kan därefter åter lagras i långtidsminnet, nu mindre livliga och med mindre emotionell laddning. I slutändan kan vi skapa ett nytt sätt att se på oss själva, olika situationer och livet i sin helhet.

Hur är sessionen upplagd?
Sessionen är 90 minuter. Sessionen inleds med ett samtal för att kartlägga bakgrunden till besvären, vilket minne som ska prioriteras att arbeta med, vilket inflytande minnet har över ditt liv idag samt vilken målbild som eftersträvas. Vi upprättar sedan en behandlingsplan över de händelser du önskar bearbeta. Vi börjar alltid med en hypnossession för att lägga grunden och ge extra support och sedan övergår vi till EMDR.

Under själva bearbetningen får du i uppgift att fokusera på det negativa minnet och samtidigt göra ögonrörelser i kombination med auditiv och taktil stimulering eller kroppsrörelser. Detta kallas bilateral stimulering. Syftet med detta är att belasta arbetsminnet, eftersom då minskar aktiviteten i vårt rädslocentrum (amygdala) i hjärnan. Ögonrörelserna följs sedan av en paus där du beskriver det som dyker upp. Detta upprepas flera gånger tills du upplever att minnet inte längre är störande här och nu och att du kan tänka på ett mer positivt och konstruktivt sätt kring dig själv och situationer. Detta kan ta en eller flera sessioner. Under bearbetningen gör vi också skattningar för att sedan kunna mäta framstegen i sessionerna. Känslor kan komma upp under sessionen.

Hur känns en session?
De flesta upplever en känsla av att vara djupt fokuserade i ett inre flöde av minnen, bilder tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Genom fria associationer bearbetas och integreras informationen och skapar förståelse och nya perspektiv. Det kan komma upp känslor under sessionen, men dessa brukar vara fullt hanterbara.

Behöver jag förbereda mig inför sessionen?
Ja, det finns några förberedelser du ska göra för att få ut det mesta av sessionen. Du bokar själv din session och får en bekräftelse via mail med all information du behöver + en länk till förberedelserna inför sessionen. Vi arbetar med ett problem eller ett mål i taget. Välj ut det som är viktigast för dig att arbeta med. Ibland är problem kopplade till varandra och när vi löser ett problem löser vi flera samtidigt.

Hur många sessioner behövs? 
Antalet sessioner beror på problemets omfattning och komplexitet samt klientens historia. Enstaka trauma kan bearbetas på 3 sessioner hos 80-90 % av klienterna. För djupare trauman får man räkna med ca 6-12 sessioner. Flera studier har visat att EMDR kan eliminera posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos 83-90% hos civila personer (alltså inte soldater) efter 4-7 sessioner. Frekvensen på sessionerna är ofta 1-2 ggr/månad.

Blir det samma resultat om vi träffas på praktiken i Malmö som digitalt?
Många av mina klienter arbetar med mig digitalt. Det blir exakt samma resultat, då klienten är mer trygg och mottaglig i sin egen miljö. Men om du känner dig nervös och osäker eller helt enkelt bara gillar att träffas IRL, är du välkommen till min praktik i Malmö. Om vi jobbar på distans får du1-2 dagar innan sessionen ett e-mail med länken direkt till din EMDR-session. Spara länken, då du kan använda samma länk varje gång. Du behöver bra wifi-täckning. Sitt med dator eller platta framför dig i skrivbordshöjd/ansiktshöjd och var ostörd. Aktivera gärna helskärmsläge, för att undvika distraktioner på datorn. Mobil ska ej användas. Använd headset med hörlurar och mikrofon.


Efter sessionen

  • Under sessionen kan känslor komma upp och du kan känna dig trött efteråt. Det kan därför vara bra att inte rusa in i ett möte eller göra något annat stressigt direkt efter sessionen. Om möjligt, tillåt dig att landa en liten stund.

  • Det kan komma upp en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema, dagarna efter sessionen. Det är helt naturligt och varierar från individ till individ. 

  • Vid behov får du hemuppgifter för att stötta och hjälpa processen framåt ytterligare.

  • Efter sessionen, skriv gärna ner det viktigaste och mest positiva du har lärt dig. Detta kan fungera som en positiv påminnelse för dig. Mellan sessionerna är det också bra om du observerar och skriver ner tankar, upplevelser, drömmar, reaktioner och framsteg. Detta kan vara värdefullt att ta med sig till nästa session.

 


Vad arbetar jag med?
Min specialitet är att på ett tryggt sätt skapa snabba, djupgående förändringar.

Jag arbetar med rädsla, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, fobier, tvångssyndrom, skamkänslor, låg självbild, stress, utmattning, trauma, PTSD och depression.

Kontraindikationer
EMDR-terapi är inte lämpligt om du lider av följande:
Allvarlig psykiatrisk problematik, dissociativ problematik, starkt begränsad förmåga att reglera och ha kontroll över sina känslor, kroniskt missbruk av alkohol, droger och psykofarmaka, intag av bensodiazepiner, ett väldigt instabilt liv, otillräckliga resurser och strategier att bemästra sina problem, få eller inga närstående personer, självmordsförsök, självmord inom familjen, nyliga förluster, svår depression, pågående svårt trauma.

När kommer resultaten? 
De flesta upplever en stor lättnad ganska snart. Du kommer att märka att minnet gradvis tappar sin kraft och känslomässiga laddning. Det blir lättare och lättare att minnas de ursprungliga händelserna utan att ha en negativ känsla eller fysisk förnimmelse kopplat till dem. I många fall förändras även själva minnesbilderna och blir suddigare eller mindre. Ofta uppstår nya tankar och insikter som ger en annan och mindre hotfull mening åt händelserna. 

Ska jag välja hypnos eller EMDR?
Som traumainformerad coach/terapeut kombinerar jag ofta hypnos och EMDR. Mina klienter upplever att skillnaden mellan dessa metoder är att hypnosen känns mer stöttande och EMDR känns lite mer självständigt med fria associationer. OBS! Vi börjar alltid med en hypnossession för att lägga grunden och ge extra support och vid behov kan vi sedan övergå till EMDR efter 1-2 sessioner.

Hur nyttjar jag mitt friskvårdsbidrag?

Har du friskvårdsbidrag kan du använda detta hos mig. Du betalar hos mig när vi ses och du får ett kvitto till din arbetsgivare.​

Jag är inte ansluten till Epassi.

 

bottom of page