top of page

Självförtroende
och självkänsla 

Jag känner att jag vågar ta för mig mer, både på jobbet och privat. Jag känner mig modigare för varje gång och säkrare på mig själv.
- Jonna

Bättre självförtroende, självkänsla med hypnos och hypnosterapi. Hypnosterapeut, samtalsterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
Stärk självförtroendet och självkänslan med hypnos och hypnosterapi. Online och i Malmö.

En god självkänsla är något du tränar upp genom att både ändra din inre dialog om dig själv till mer positiv och att du GÖR bra, konkreta saker. Att du sätter gränser och kräver respekt, värnar om dina behov och att du agerar i livet på ett sätt som gör dig stolt över dig själv. Stolthet och självrespekt är två viktiga grundstenar i självkänsla och kommer från att du gör actions där du står upp för dig själv och gör rätt enligt din egen måttstock.

 

Ett starkt självförtroende är också något du bygger upp och är en känsla av att du kan. Du kan lita på din kapacitet att hantera de utmaningar du möter. Du kan hantera osäkerhet och att inte veta utgången, men köra ändå. Du kan lita på dig själv, även när du inte vet hur det ska gå.

Känslan av att vara värdefull och ha kapacitet upplever många som störst när de praktiskt gör något som ligger i linje med sitt autentiska jag.

Många tror att de ska känna sig värdefulla, starka, modiga, redo, motiverade, innan de agerar. Det är precis tvärtom. När du agerar kommer du att bygga ditt självvärde och ditt självförtroende. Du blir modigare och mer redo ju mer du tränar. När du ser vad du redan har klarat av, kickar motivationen igång att göra mer. Du ska alltså inte vänta på rätt tillfälle, du måste släppa handbromsen och köra. Läs gärna här om hur jag arbetar och vad bottom-up bearbetning innebär. 

Släpp handbromsen.

Många blir förvånade över hur de ofta kan känna ett skifte i sitt välmående, efter bara en session med hypnos och hypnosterapi. En session kan motsvara 10 sessioner hos en traditionell samtalsterapeut, ibland mer. Vi kan reducera rädslor, oro och ångest. Vi kan minska stress. Vi kan stärka upp självförtroende och självkänsla. Vill du göra mer omfattande förändringar och skapa långsiktiga resultat i ditt liv rekommenderar jag ett mentorskap

Med hjälp av hypnos, hypnosterapi, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching arbetar vi tillsammans på att du ska släppa handbromsen, lita på dig själv och göra det som ibland är jobbigt, svårt, obehagligt, obekvämt, läskigt, det du inte kan eller vågar. Att du ska bli mer bekväm med att vara du, på ett tryggt och självklart sätt. Vi kan arbeta online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Starkare självförtroende och bättre självkänsla med hypnos och hypnoterapi. Hypnoterapeut och coach Karin Tydén.

Att tänka på när det gäller självkänsla och självförtroende

  • Självkänsla och självförtroende är inte statiska tillstånd. Självkänslan är inte hög eller låg. Självförtroendet är inte bra eller dåligt. Istället fluktuerar dessa från dag till dag, timme till timme, område till område. Men du kan bygga upp en stabilare grund där självkänslan och självförtroendet håller bättre.

  • Bra självkänsla eller bra självförtroende är inget du har eller inte har. Du kan träna dessa precis som en muskel, oavsett utgångsläge.

  • Självförtroende är fläckvis. Du litar på dig själv och din förmåga inom vissa områden och i vissa situationer, men inte i andra. Du kommer inte att ha samma självförtroende inom alla områden. Områden där du har mer erfarenhet eller haft fler segrar, kommer du helt naturligt att ha ett starkare självförtroende.

  • Fröet till bristande självkänsla och självförtroende kan sås i barndomen, genom upplevelser som har fått oss att tvivla på vårt värde eller förmåga. Självkänslan och självförtroendet kan sedan försvagas över tid om vi inte tränar dem.

  • När vi var små behövde vuxna hjälpa oss med i princip allt. Ibland kan det trosföreställningen följa med oss in i vuxenlivet. Det är någon annan ska tillgodose våra behov. Vår arbetsgivare, våra barn, våra vänner, vår partner. De ska göra oss lyckliga. De ska ta hand om oss. Vi har helt enkelt kvar samma programmering vi hade som små barn. Vi glömmer bort att nu när vi är vuxna kan vi faktiskt ta hand om oss själva och lära oss nya färdigheter, något som verkade omöjligt innan vi gjorde det för första gången.

  • Att lära sig nya saker kan ibland kännas överväldigande och skapa en känsla av att du inte kommer att klara av det. Att känna sig osäker i början är en del av processen. Att känna sig nervös, överväldigad, osäker betyder inte att det är något fel på oss, bara att vi är på väg in i något nytt, som vi inte har lika stor erfarenhet av eller där vi tidigare har fått en smäll eller två. När vi bygger vårt självförtroende kommer vi att röra oss framåt, ramla, resa oss upp och röra oss framåt igen. Precis som när vi lärde oss att gå. 

bottom of page