top of page

Trauma-informerad
coaching

En trauma-informerad coach är medveten om alla nyanser av att arbeta med klienter som har upplevt trauma och kan hålla ett psykologiskt tryggt utrymme för klienten där denne kan utforska.

Trauma-informerad coaching för trauma, PTSD med EMDR-terapeut, hypnosterapeut, prisbelönad coach och mentor Karin Tydén.
Behandla trauma och PTSD med trauma-informerad coaching, hypnosterapi och EMDR. Online och i Malmö.

Traumaterapeuter arbetar under en medicinsk vårdmodell, medan trauma-informerade coacher arbetar utifrån en stödmodell. En trauma-informerad coach är medveten om alla nyanser av att arbeta med klienter som har upplevt trauma. Trauma-informerad coaching innebär att förstå trauma och hur dessa kan dyka upp i nuvarande situationer för klienter. Det innebär också att kunna hålla ett psykologiskt tryggt utrymme för klienten där denne kan utforska. En trauma-informerad coach har utbildning i nervsystemsreglering, koppling mellan hjärna och kropp, beteendereaktioner, olika typer av trauman, ledande orsaker och efterföljande symtom.

När jag arbetar med hypnos, hypnosterapi och EMDR införlivar jag traumakunskap och kan hjälpa dig att tryggt bearbeta och läka.

  • Du får mer kunskap om trauma, nervsystemet och din stressrespons och hur det påverkar kroppens funktioner och din emotionella och mentala hälsa.

  • Du får en större medvetenhet om dig själv och din kropp.

  • Du får neurosensoriska övningar för att skapa självmedvetenhet och både reglera ditt nervsystem och skapa större kapacitet i ditt nervsystem.

I trauma-informerad coaching använder vi ofta bottom-up approachen. Läs gärna här om hur jag arbetar och vad bottom-up bearbetning innebär. 

Stärk kapaciteten i ditt nervsystem.

Trauma visar sig ofta i symtom som exempelvis ångest, panikattacker, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro, negativ självbild, långvarig smärta, stress, migrän, mardrömmar, negativa tankar, destruktivitet, nedstämdhet, passivitet, trötthet, ätstörningar, aggressivitet, undvikandebeteende, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik. Vill du göra mer omfattande förändringar och skapa långsiktiga resultat i ditt liv rekommenderar jag ett mentorskap

Med hjälp av hypnos, hypnosterapiEMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching hjälps vi åt att hitta ett nytt sätt för dig att uppleva både dig själv och världen, ett sätt som tillåter dig att känna dig mer balanserad, gladare och mer kapabel att möta livet. Låt oss hjälpas åt att göra dig mer bekväm med att vara du, på ett tryggt och självklart sätt. Vi kan arbeta online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Om du behöver mer hjälp än jag kan bistå med, diskuterar vi vad som är mest värdefullt för dig i din läkningsprocess.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Trauma-informerad coaching för trauma och PTSD med trauma certifierad coach Karin Tydén.
bottom of page