top of page

EMDR-terapi

Vilken ögonöppnare! Du hjälpte mig komma till roten på problemet genom skickligt och uppmärksamt detektivarbete, på ställen jag själv inte letat. 

- Lina

Ögonrörelseterapi EMDR för trauma och PTSD. EMDR-terapeut, hypnoterapeut, prisbelönad coach och mentor Karin Tydén.
Stärk självförtroende och självkänsla med EMDR. Online och i Malmö.

Negativa minnen som fortfarande påverkar oss har inte lagrats helt rätt i minnessystemet. De har fragmenterats, blivit mer statiska och låsta och svårare att påverka eller komma åt med vanlig bearbetning, som exempelvis samtalsterapi. Ny information och positiva upplevelser får svårt att nå fram och skapa förändring. Ögonrörelseterapi (EMDR) optimerar, uppdaterar och rensar upp i arkivskåpet. Genom EMDR-processen defragmenteras filerna som lagrats i det negativa/begränsade arkivskåpet och återarkiveras i det positiva/neutrala arkivskåpet.

Ögonrörelseterapi även kallat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) är en evidensbaserad och protokollbaserad metod som hjälper till att minska och eliminera symtom efter negativa upplevelser, trauman och PTSD, så att du kan sluta reagera som om du fortfarande är i emotionell eller fysisk fara. Hjärnan är kodad för överlevnad, så när du har upplevt flera negativa händelser i det förflutna, börjar hjärnan att spana efter fara i dagliga upplevelser. 

Minnen från negativa upplevelser och trauman som blivit felaktigt lagrade i långtidsminnet kan plockas fram i arbetsminnet. Genom ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering som belastar arbetsminnet kan vi skapa förståelse, omvärdera och dra nya slutsatser. Minnesbilderna kan därefter åter lagras i långtidsminnet, nu mindre livliga och med mindre emotionell laddning. I slutändan kan vi skapa ett nytt sätt att se på oss själva, olika situationer och livet i sin helhet.

Hur kan EMDR hjälpa?

När svåra saker inträffar i det förflutna, kan dessa lagras i våra hjärnor och kroppar som en samling av trosföreställningar, känslor, kroppsförnimmelser, bilder, muskelspänningar och upplevelser via våra fem sinnen. Rotarbete innebär att gå tillbaka och låsa upp detta där det har sitt ursprung. Precis som hypnos, hypnosterapi tar EMDR dig till en djupare plats för läkning och fokuserar på att utveckla individuella resurser, odla trygghet, bygga en positiv självbild och en konstruktiv inställning till livet. EMDR hjälper till att desensibilisera dina triggers och reaktioner så att du kan leva med trygghet och med glädje. Vi kan jobba online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö. OBS! Jag börjar alltid med en hypnossession för att lägga grunden.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Minska rädsla, oro, ångest, trauma, PTSD med ögonrörelseterapi EMDR. EMDR-terapeut Karin Tydén.

Vad händer när vi har svåra eller flera negativa upplevelser?
När en negativ händelse inträffar kan den låsa sig i hjärnan och kroppen med bilder, ljud, tankar, känslor och kroppsförnimmelser, främst i höger hjärnhalva. När något påminner oss om den tidigare negativa händelsen, medvetet eller omedvetet, börjar vår hjärna och kropp reagera som om den skrämmande eller svåra händelsen händer här och nu, även om vi logiskt vet att det hände för länge sedan. Det är som om hjärnan och kroppen inte kan förstå att det förflutna ligger bakom oss. Detta kan leda till en rad problem – vi stänger av, isolerar oss, låser oss, undviker vissa situationer eller så blir det en känslomässig berg- och dalbana.

Vänster hjärnhalva som är mer kognitiv och rationell kanske kan förstå att reaktionen inte verkar passa situationen, men i spåren efter svåra negativa händelser kommunicerar vänster och höger hjärna inte ordentligt, så den högra hjärnan kommer att fortsätta att översvämma systemet med intensiva känslor, kroppsförnimmelser, hypervaksamhet, ångest, rädsla osv.

Din hjärna är som ett arkiveringssystem
Föreställ dig att din hjärna är ett arkiveringssystem av minnen och upplevelser, lärdomar och trosföreställningar. Hjärnan kan arkivera saker på ett hälsosamt sätt, där livets händelser kodas som neutrala eller positiva och du lär dig något bra/viktigt från dessa händelser. Eller så kan hjärnan registrera livets händelser på ett begränsande sätt, där händelser lagras som negativa föreställningar om dig själv eller världen. I många fall kan du bearbeta händelser på ett hälsosamt sätt, så även om det är ett negativt minne så fastnar eller splittras det inte. Du kan arbeta igenom känslorna och kroppsförnimmelserna och så småningom arkivera händelsen i det positiva/neutrala arkivskåpet. 
 
Däremot om något väldigt negativt eller överväldigande händer eller att en serie negativa händelser inträffar, har hjärnan svårare att bearbeta dessa utmanande händelser och arkivera dessa i det positiva/neutrala arkivskåpet. Dessa händelser verkar fastna i det negativa arkiveringssystemet. Tankar, känslor, bilder, kroppsförnimmelser och information från våra fem sinnen kan splittras och frysa i tid. Detta kan leda till symtom som exempelvis ångest, panikattacker, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro, negativ självbild, långvarig smärta, stress, migrän, mardrömmar, negativa tankar, destruktivitet, nedstämdhet, passivitet, trötthet, ätstörningar, aggressivitet, undvikandebeteende, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik.

SKA JAG VÄLJA HYPNOS ELLER EMDR?
Som traumainformerad coach kombinerar jag ofta hypnos och EMDR. Mina klienter upplever att skillnaden mellan dessa metoder är att hypnosen känns mer stöttande och EMDR känns lite mer självständigt med fria associationer. Vi börjar alltid med hypnos för att stötta mer och kan sedan övergå till EMDR efter 1-2 sessioner.

HUR KAN EMDR HJÄLPA?

Arbetsbelastningen av arbetsminnet i EMDR (ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering) hjälper höger och vänster hjärna att kommunicera och bearbeta de svåra händelserna från det förflutna. Detta sätter igång en läkande process där laddningen och intensiteten i ett traumatiskt minne minskar drastiskt och ditt nervsystem kan sluta reagera som om du fortfarande är i fara. Ögonrörelserna stimulerar även det parasympatiska nervsystemet (lugn- och rosystemet) och detta hjälper oss att bearbeta negativa minnen på ett tryggt sätt. Genom studier har man också sett att EMDR-terapi kan balansera amgydala som varnar oss för faror samt hippocampus som är ansvarig för minnen och inlärning.

VAD ARBETAR JAG MED?

EMDR-terapi har visat sig vara effektiv vid rädsla, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, fobier, tvångssyndrom, skamkänslor, låg självbild, stress, utmattning, trauma, PTSD och depression.

 

Enligt ett 50-tal vetenskapliga studier har 85-90% av de vuxna som behandlats för trauma med EMDR upplevt att de blivit helt bra efter sina behandlingar. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar EMDR som behandling för trauma, PTSD och svår stress.

Traditionell terapi/coaching fokuserar på hjärnan (top-down) och jobbar utifrån idén att tankesättet orsakar känslorna, problemen och de oönskade beteendena. Men ibland räcker det inte med enbart insikter och kognitiv förståelse för att läka gamla negativa upplevelser. Ofta behövs det läkningsarbete på rotnivå. EMDR är en bottom-up bearbetning där man inte bara använder logik och förståelse, utan även för in kroppen och känslorna i sessionen, vilket ger oss en helt ny värld av information och en vägkarta till läkning. Läs gärna här om hur jag jobbar och vad bottom-up bearbetning innebär.

 

Jag arbetar med EMDR+ som skiljer sig från klassisk EMDR i att protokollet ständigt uppdateras i takt med forskningen, arbetet baseras på evidensbaserade Working Memory Theory, klienten har en aktivare roll i processen och man använder sig av en rad kompletterande tekniker som hjälper processen framåt.

Jag arbetar med moderna digitala verktyg som har en algoritm som mäter klientens optimala belastningskapacitet av arbetsminnet samt minnesbildens emotionella laddning och anpassar belastningen efter detta. Detta gör behandligen effektivare och ger mycket bättre och snabbare resultat.

DET POSITIVA MED EMDR
Utmärkande för EMDR är att det är både en skonsam och samtidigt effektiv behandlingsform av negativa upplevelser. Det är inte nödvändigt att prata om eller undersöka alla detaljer kring en negativ händelse eller ett trauma under sessionen, vilket är skonsammare för klienten. EMDR ger både snabb och varaktig lindring och man kan uppnå terapeutiska mål på relativt kort tid. Resultatet blir att fysiska och känslomässiga reaktioner förändras, negativa symtom minskar eller försvinner helt och många upplever ett mycket större välmående i livet med fler resurser, mer trygghet, bättre kontroll, en förbättrad självbild, mer glädje och ett större lugn.

bottom of page