top of page

Rädsla, oro och ångest

Efter en session med dig har jag inte fått de panikattacker som jag tidigare har haft på jobbet. Inte en enda gång har jag varit panikslagen. Jag har haft mer lugn än tidigare.
- Johanna

Fri från rädsla, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnosterapi. Hypnosterapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.
Minska rädsla, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnoterapi online och i Malmö.

När du trots samtalsterapi/coaching inte kommit tillrätta med din rädsla, oro och ångest beror det ofta på att traditionell samtalsterapi/coaching fokuserar på hjärnan och jobbar utifrån idén att tankesättet orsakar känslorna, problemen och de oönskade beteendena. Men många gånger är det inte bara dina tankemönster som är orsaken till dina rädslor, oro och ångest. Det finns delar av vår hjärna, som exempelvis amygdala, som inte är så tillgängliga för språk och där medvetet tänkande och samtal inte hjälper. Vi behöver jobba bottom-up med känslor och sensationer i kroppen. 

Vad är ångest?

Om du tänker på ångest som en fysiologisk funktion, snarare än av psykologisk. Att ångest är ett larm i kroppen som ofta beror på olöst känslomässig energi som är fångad i kroppen och i nervsystemet och som sedan är generatorn för negativa tankar. Hjärnan är en meningsskapande enhet som försöker lista ut vad den obehagliga känslan i kroppen betyder och på så sätt skaffa kontroll över känslan och hitta en lösning på vad man ska göra åt den. Så låt oss säga att du har en stressig dag. Din hjärna börjar tänka ”vad är anledningen till stressen/oron/ångesten?” Hjärnan börjar leta efter hot för att förstå och i förlängningen skapa kontroll och hitta en lösning på problemet. Du börjar tänka på att stressen kan vara ditt jobb, din relation, dina räkningar…” Men tänk om det är något lagrat i din kropp från långt tillbaka i tiden som du inte ens kommer ihåg längre. Läs gärna här om hur jag arbetar och vad bottom-up bearbetning innebär. 

Du kan inte tänka dig ur ett känsloproblem.

Rädslan för att möta oläkta känslor och sensationer i kroppen gör att vi stannar kvar uppe i huvudet och grubblar, maler och oroar oss. Vi tror att det är ett bättre alternativ att vara instängd i huvudet än att uppleva de jobbiga känslorna och sensationerna. Vi tror att tankar, logik och kognitiv förståelse ska lösa problemet. Men det fungerar oftast inte. Vi behöver adressera både känslor och kroppsliga förnimmelser, inte bara tankarna.

Med hjälp av hypnos, hypnosterapi, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching kan vi hitta bakgrundsalarmet i ditt system och bryta kopplingen mellan tankarna och alarmet, för att i slutändan bryta ångestloopen. Vi kan jobba online med exakt samma goda resultat som IRL hos mig i Malmö.

Läs gärna hur det praktiska fungerar och en session går till.

Behandling rädsla, oro, ångest, panikångest med hypnos och hypnosterapi online och i Malmö.

Att vara i huvudet

Att stanna i huvudet är ett sätt att distrahera oss från de negativa känslorna och sensationerna i kroppen. Vi skruvar upp oron i huvudet så mycket som behövs för att vi inte ska gå ner i kroppen, eftersom där finns känslorna och vi är ofta rädda för dessa. Rädslan för känslorna beror ofta på att när vi upplevde känslorna allra första gången, ofta när vi var yngre, hade vi färre resurser att hantera dessa känslostormar och vi tror fortfarande att vi inte kan hantera dem, även om vi är vuxna.

Din hjärna kommer alltid att försöka förstå vad som händer för att hjälpa dig att adressera problemet, men det är då du fastnar i loopen. Din ångest i kroppen triggas av personer eller situationer där dina känslor inte är läkta. Din hjärna blir orolig och löper gatlopp mellan tankar kring vad som är farligt, vad som kan hända, vad du ska göra, hur du ska hantera saker, hur du ska återfå kontrollen. Tankarna intensifierar ångesten i kroppen och ångesten i kroppen genererar i sin tur fler oroliga tankar. De uppstår en alarmloop.

Förgrundsalarm och bakgrundsalarm

Ett förgrundsalarm är något hotfullt som händer dig här och nu och där du behöver skydda dig, som exempelvis en framrusande bil eller en våldsam person. Ett bakgrundsalarm kommer från negativa händelser som har hänt dig tidigare i livet och som fortfarande är olösta. Dessa negativa händelser och känslor triggas ibland och utlöser alarmet med stark rädsla, oro och ångest. En signal skickas till hjärnstammen att det finns ett hot och vi är inte trygga.

Om du utan synbar anledning upplever ångest, då är det förmodligen ett bakgrundsalarm som har aktiverats. Du kanske inte ens vet den ursprungliga källan till ångesten. Det behöver inte vara jobbet, relationer eller folksamlingar. Det är där problemet triggas, men ofta hittar vi ursprunget till ångesten längre bak i tiden. Det är detta vi behöver läka.

bottom of page