top of page

Hur jag arbetar

Vid negativa upplevelser påverkas hela ditt system. Rotarbete, även kallad bottom-up processen tar i beaktande att vi har djupare system i hjärnan som är fokuserade på överlevnad. För att läka behöver vi adressera dessa system, vilket innebär känslor och kroppsliga förnimmelser, inte bara tankarna.

Min specialitet är att på ett tryggt sätt skapa snabba, djupgående förändringar.

Hypnos, hypnosterapi, EMDR och coaching för bästa resultat. Hypnosterapeut, EMDR-terapeut, prisbelönt coach och mentor Karin Tydén.

Med hjälp av hypnos, hypnosterapi, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching kan vi komma åt gamla programmeringar och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Hypnos saktar ner dina hjärnvågor och hjälper dig att gå in i operativsystemet, där emotionellt betingade och oönskade undermedvetna program lagrats. Det är här vi kan komma åt roten till dina problem och skapa nya hälsosamma program som stöttar dig i livet. Forskning visar att hypnos dämpar den neurologiska information i din tänkande hjärna (prefrontala cortex) och energin rör sig ner i det limbiska systemet, sätet för minnen och gamla programmeringar som styr dina känslor, reaktioner och sensationer i kroppen. EMDR är en effektiv metod vid trauman för att på ett tryggt sätt få kontakt med minnen, bilder, tankar, känslor och förnimmelser, minska den emotionella laddningen i dessa negativa minnen och hjälpa hjärnans bearbetningssystem att sortera och läka händelserna.

När svåra saker händer
Ibland när negativa saker händer och vårt system blir överväldigat, blir vår hjärna och kropp för översvämmade av intryck för att kunna bearbeta och organisera de förnimmelser, känslor och tankar som uppstår i den situationen. När detta händer kan den negativa händelsen "fastna" och vårt inre bearbetningssystem kan inte lägga det till handlingarna. Symtom på att gamla negativa händelser har fastnat kan vara ilska, impulsivitet, att känna sig helt avstängd, känslomässigt överväldigad, malande tankar, oro och ångest, stress, osäkerhet, ledsenhet, depression, att vara på vakt och inte kunna slappna av, oförmåga att koncentrera sig….
 
Hjärna och kropp kan gömma trosföreställningar, känslor och strategier så djupt att de inte är tillgängliga med ett kognitivt tillvägagångssätt som samtalsterapi/coaching. Det är detta jag kallar för gamla programmeringar som finns i det undermedvetna och som styr hur du mår idag, hur du reagerar på saker och du tar dig an livet.
 
Bottom-up processen
Bottom-up-bearbetning skapar tillgång till kroppen och känslorna för att hjälpa till att flytta det material som sitter fast och för att ge hjärnan och kroppens naturliga bearbetningssystem en knuff. Medan traditionell samtalsterapi/coaching är baserat på samtal (top-down), använder vi hypnos (bottom-up) och EMDR (bottom-up) för att utforska vad som händer i känslorna och kroppen när vi utforskar problemet. Att inte bara använda logik och förståelse, utan att även föra in kroppen och känslorna i sessionen ger oss en helt ny värld av information om hur vi håller fast vid tidigare händelser. Att medvetet komma åt känslorna och kroppen ger oss inte bara information om problemet, utan också en vägkarta till läkning.
 
Bottom-up processen tar i beaktande att vi har djupare delar eller system i hjärnan som är fokuserade på överlevnad. Som skyddar oss mot negativa upplevelser genom att bromsa oss i vissa situationer hur frustrerande det än är för oss, som navigerar via livserfarenheter och sparar information från tidigare händelser för att göra snabbare val i framtida situationer.
 
När dessa system upptäcker något som tolkas som en fara (verklig eller inbillad) aktiveras hjärnas alarmsystem, kapar blixtsnabbt vår "tänkande hjärna", sätter den i offline-läge innan vi inser det och förbereder oss för kamp, flykt eller frys för att skydda oss. Vi dränks i en cocktail av neuropeptider som skapar en snabb reaktion på hot. Adrenalinet och kortisolet fungerar som en flodvåg, kapar våra logiska och rationella tankar och låter våra känslor styra oss till handling. Dessa system minns tidigare negativa upplevelser i ett försök att förutse och hindra livets oväntade twistar att överrumpla oss. Dessa system registrerar också minnen av beteenden som skapade positiva eller obehagliga upplevelser, det vi kallar känslor, och guidar oss sedan mot det som gynnar vår överlevnad. 
 
Vad många inte tänker på är att stressande minnen och negativa upplevelser i livet stackas ovanpå varandra, tills vi når en gräns när vi inte kan hantera våra tankar, känslor och beteenden längre.
 
Allt sitter inte i huvudet
När vi har negativa upplevelser så kan alltså olika delar av hjärnan kicka igång och upprätta olika strategier för att vi ska klara oss. Om en negativ upplevelse har fastnat i bearbetningssystemet, så behöver vi hjälpa systemet att komma i balans. Problemet sitter oftast inte bara i huvudet, utan även i kroppen som känslor och fysiska sensationer. Hela ditt system blir påverkat. Vissa problem går därför inte tänka bort, förbi eller igenom. Det är inte så enkelt att tankar skapar känslor och fysiska sensationer i kroppen. Istället är det ett flöde både uppifrån och ner och nerifrån och upp i systemet. Tankar kan ge upphov till känslor, men även tvärtom.  Även kroppen kan påminnas om något och skicka en varningssignal upp till hjärnan att agera.
 
Vi jobbar istället utifrån att när du har negativa upplevelser påverkas hela ditt system. Att de automatiska försvarsresponserna och reaktionsmönstren som fastnat och verkar omöjliga för dig att få ordning på inte har så mycket att göra med de främre delarna av hjärnan som är kopplat till förstånd och intellekt, utan mer med djupare delar av hjärnan som styr känslor, reaktioner och sensationer i kroppen.

Läs gärna igenom det praktiska och hur en session går till innan du bokar.

HUR UPPSTÅR VÅRA PROGRAMMERINGAR?

Dr. Bruce Lipton förklarar hur din programmering uppstår och vad som egentligen är hypnos.

bottom of page