Medling vid konflikter.

Vid konflikter kan kommunikation verka hopplöst. Det kan kännas som om man står mil ifrån varandra och det finns ingen lösning i sikte. Medling är ett effektivt sätt att lösa konflikter.

Som medlare är jag tränad i att hantera kommunikation mellan parter där dialogen har brutit samman och hjälpa till att skapa förståelse och finna lösningar. Det kan gälla på arbetsplatsen, i en grupp eller i en relation.
 
Vad händer vid en konflikt?
Vid en konflikt sätts psykologiska processer igång i oss, vilket försämrar hjärnans förmåga att lösa problem. Vi låser oss och har svårt att se olika perspektiv och finna bra lösningar.

Under ett medlingssamtal hjälper jag till med perspektiven, tilliten, förståelsen och möjligheterna. Istället för att ta parti, fokuserar vi på lärande och läkning. Min specialitet är att läsa mellan raderna, fånga upp subtila signaler i kommunikationen, finna bra lösningar och min djupa förståelse för hur undermedvetna programmeringar styr våra tankar, känslor och vårt agerande.
 
Sakfrågan och relationen
Vid medling är det viktigt att titta på både sakfrågan och relationen. 

  • Sakfrågan handlar om ett problem där parterna inte lyckats hitta en lösning eller överenskommelse som passar alla parter.
  • Relationen mellan parterna kan också behöva hjälp. Oavsett om relationen ska fortsätta i framtiden eller inte, så är det viktigt att hjälpa parterna att gå vidare. Om vi sopar konflikten under mattan, finns risken att det fortfarande finns grus i maskineriet och detta kan senare visa sig som stress, ångest, osäkerhet, låg självkänsla eller fysiska symtom. Det finns också en risk att nya konflikter kan uppstå mellan parterna. Om relationen kan läka under medlingen, så kan man ofta reparera skadan innan den tar sig för allvarliga uttryck. 
     

Hur går en medling till?

  • Jag träffar respektive parter enskilt för att få insikt kring problemet.
  • Bokning och genomförande av medlingssamtal.
  • Återkoppling en tid efter, för eventuellt fortsatt stöd.

FÖRFRÅGAN
Kontakta mig för mer information och priser.