#KARIN

LEGAL NOTICES

_________________________

.
.
.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

"Karin Tydén", "Your Mind Navigator" och "Karin Tydén" och "Your Mind Navigator" - logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Karin Tydén. Material som publiceras på Karin Tydéns hemsida tillhör Karin Tydén eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Karin Tydéns medgivande.

DISCLAIMER

Material som publiceras på Karin Tydéns hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt otillåtet användande av material på hemsidorna sker på användarens egen risk. Karin Tydén ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på Karin Tydéns hemsida eller material på annan hemsida med länk till eller från Karin Tydéns hemsida.

OM COOKIES

På Karin Tydéns hemsida används session cookies. Session cookies är temporära textfiler som lagras på Din dator under tiden Du besöker hemsidan men som raderas när Du stänger Din webbläsare. Session cookies används för att hålla reda på vilka informationssökningar som hör till vilken besökare.

Om Du inte vill att cookies skall sparas på Din dator kan Du förhindra detta genom att ändra inställningarna på Din webbläsare. Väljer Du att inte acceptera cookies kan hemsidan fortfarande användas men med begränsad funktionalitet.

Den här hemsidans statistik analyseras med hjälp av Google Analytics. Här kan du läsa hur Google använder uppgifter när du använder hemsidan.

OM PERSONUPPGIFTER

På Karin Tydéns hemsida finns det möjlighet till elektronisk kontakt och att genom elektronisk väg boka tid. Om Du väljer att kontakta Karin Tydén elektronisk eller boka tid elektroniskt och lämnar vissa personuppgifter, kan Karin Tydén, eller den Karin Tydén anlitar, komma att behandla personuppgifterna för att hantera meddelandet eller ärendet. Allt sparande av personuppgifter följer de krav som finns i Dataskyddslagen GDPR. Alla personuppgifter upprättas och förvaras med medel och metoder som säkerställer att integriteten och användbarheten hos de uppgifter som finns i handlingarna kan tryggas under förvaringstiden. Uppgifterna kommer inte att användas för marknadsföring eller i samband med marknadsundersökningar, och kommer inte att lämnas ut till tredje part, om Du inte givit särskilt tillstånd därtill. De uppgifter som sparas vid bokning av tid är namn, mobilnummer, e-postadress samt en kortare beskrivning vad du söker för. Syftet med att spara personuppgifter är för att kunna kontakta klienten vid behov. 

Du kan när som helst få reda på vilken information som finns om dig, samt begära att Dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skriv till Karin Tydén, Bergsgatan 2, 211 54 Malmö. Personuppgiftsansvarig för behandling av Dina personuppgifter är Karin Tydén, Bergsgatan 2, 211 54 Malmö.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Karin Tydén täcks av ansvarsförsäkring genom SFKM, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin.
.

.
.
.