Ledarskap #4.0

För att blir en vinnare i den fjärde industriella revolutionen behövs det en ny typ av ledarstil. Det behövs socialt medvetna ledare och företag som utvecklar produkter och tjänster för att gynna samhället och som integrerar samhällseffekterna i sina kärnstrategier. Idag finns det bevis för att företag som leds av socialt medvetna ledare ökar intäkterna mer än de som inte har hittat balansen mellan att göra gott och tjäna pengar. Det företag som väljer att anställa medvetna ledare kommer att skapa lojala kunder och hängivna medarbetare.

Det finns vissa grundkvaliteter hos Ledare #4.0

 • De kan ta in, tolka och agera på den mängd av värdefull data som finns tillgänglig.
 • Det tänker långsiktigt.
 • De tar hänsyn till hur deras beslut påverkar samhället.
 • De agerar inte utifrån rädsla och hot, utan fokuserar på tillväxt genom hur produkter och tjänster kan skapa samhällsnytta. 
 • De letar efter de unika mänskliga färdigheterna i medarbetarna och som kompletterar digitaliseringen.
 • De har självförtroendet att navigera i den nya terräng som vi står inför.
 • De förstår och omfamnar på djupet ”att göra bra” är bra för affärerna.


Det är dessa ledare som kommer att förändra världen!

Ledarskap är ett verb
Ledarskap är inte bara en position, det är hur du agerar. Att vara en bra ledare är något du tränar upp. Du behöver träna för att kunna hantera det ansvar och de förväntningar som uppstår i en ledarroll. I en tid med kortsiktiga mål och snabba resultat behöver du som ledare ha en tydlig GPS, självförtroende, vishet, integritet, uthållighet och en förmåga att se och vilja utveckla potentialen som finns, till nytta för alla. 

Hur använder du mig?
Med mina speciella färdigheter och träning i Coaching Elite Top Performers kommer du att utvecklas enormt som ledare. Denna coaching kräver mod och hängivenhet. Du arbetar regelbundet tillsammans med mig för att förstå och kunna implementera de kvaliteter som en modern ledare #4.0 står för. Tillsammans ventilerar vi allt som händer i ditt jobb, i din karriär, på arbetsplatsen och i privatlivet. Vi analyserar situationer och människor, valmöjligheter och lösningar. Vi skapar strategier och hjälper dig implementera dem för att du ska stå stark och rakryggad som ledare. Vi hjälps åt att koppla ihop hjärna och hjärta för att du ska kunna agera både smart och med nyfikenhet, glädje och omtanke. Avsikten är att du ska uppnå konkreta, mätbara resultat både professionellt och privat. Tillsammans lyfter vi dig till nästa nivå. 

Det här är ledarskapsträning som passar chefer på alla nivåer. Du abonnerar på mina tjänster, så länge du behöver dem. Vare sig det är som stöd under längre tid för att hinna reflektera och implementera, eller korta stötinsatser med support när det är kaotiskt.

PRIS
6.000 exkl moms per månad. Avtalet är löpande och kan sägas upp när som helst, med en uppsägningstid på 3 månader. Arvodet faktureras månadsvis med 30 dagars betalning. 

KOSTNADSFRI KONSULTATION
Kontakta mig för mer informaton om hur vi skräddarsyr ditt program.

RIKTNING

 
 • Bli en stark, trygg och tydlig ledare, oavsett vilken chefsnivå du befinner dig på.
 • Tydliggöra dina värderingar och stärka din inre GPS.
 • Förstå och förändra din egen programmering. 
 • Ta kommandot över din hjärna. 
 • Förstå det mänskliga psyket, både ditt eget och andras. 
 • Kunna hantera svåra situationer och människor. 
 • Fatta bättre beslut.
 • Bli tydlig i din kommunikation.
 • Uppfylla dina mål med kraft och klarhet.
 • Rensa bort det som inte fungerar i ditt liv.
 • Kunna möta utmaningar på ett konstruktivt sätt.
 • Utveckla dina färdigheter inom olika områden.
 • Stärka självförtroende och självkänsla.

UPPLÄGG

 
 • Uppstartsmöte för att klargöra dina behov och önskemål.
 • Tillgång till 2 timmars coaching per månad. Via träff eller telefon/Skype/Zoom. 
 • Din egen ROADMAP som guidar dig mot din personliga vision av framgång inom ett antal nyckelområden i ditt liv. 
 • Checkups, peptalk och bollplank mellan sessionerna.
 • Blueprints på hur du omsätter allt i praktiken för att röra dig mot dina mål.
 • Hemuppgifter och kontinuerliga uppföljningar av dina framsteg. 
 • Boken "Mind Hacking för rebeller" med smarta #mindhacks, för att hjälpa dig äga din POWER och FRIHET.
 • Skräddarsydda ljudfiler för att boosta din utveckling.

Ladda ner PDF:en för en utförligare sammanställning av upplägget. 

Sagt.

Jag har varit chef i många år och aldrig gått en så bra ledarskapsutbildning som Karins. Hon borrar och borrar för att hitta mina djupaste blockeringar och rädslor och omvandlar dem till styrkor. Hon har lärt mig mycket om hur hjärnan fungerar och med den kunskapen kan jag nu gå in i möten och konflikter och läsa av människor på ett helt annat sätt. Det gör att jag kan hitta lösningar som skapar förståelse och motivation hos medarbetarna, istället för missnöje. 

Sven
.

Att ha Karin bredvid mig när det blåser gör att jag kan stå stadigt som chef. Jag kan möta kraven och förväntningarna från omgivningen, utan att svika mina ideal och min drivkraft att bidra till samhällsnyttan. 

Gunilla
.

Jag är ny chef och hade inte riktigt klart för mig hur jag skulle vara en bra chef. Som ny chef får man sällan skräddarsydd utbildning för att klara av chefsjobbet, så jag är så tacksam att mitt företag gav mig chansen att ha Karin som mentor i nästan ett helt år. 

Carolina
.

Idag ledar jag min personal på ett helt annat sätt. Jag är lugn, behåller mitt fokus, driver bra. Min personal har märkt förändringarna och jag får idag beröm för hur jag leder. Det bästa med Karins mentorskap är att hon aldrig släpper dig ur sikte. 

Rickard
 

Det absolut bästa med Karins coaching har varit att få insikt i hur mina programmeringar har styrt mig som chef. Alla mina beslut, reaktioner och strategier. Med lite tålamod har jag kunnat bryta gamla beteenden och idag känner jag mig mer som en ledare, än chef. Jag känner stolthet över den person jag har blivit! 
Mikael