Koda om din hjärna.

Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visar att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor, rewire, genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar. För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.
 
Mind Hacking är ett nytt och effektivt sätt att förändra tankar, känslor och beteenden. Min specialkompetens är att förstå och snabbt kunna ”hacka” mekaniken bakom människors undermedvetna mönster och skapa nya och bättre strategier i livet. Med mind hacking, hypnos och coaching kan jag komma åt gamla programmeringar och mycket snabbt skapa nya tankar, som i sin tur skapar nya nervbanor, förändrar hjärnans struktur och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. 

Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det switch on time. Tillsammans arbetar vid bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Vi hjälps åt att släppa gamla begränsande trosföreställningar, ändra mentala strukturer, få klarhet, se nya möjligheter, finna modet och drivkraften att genomföra förändringar och att följa hjärtat. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.

Traditionell coaching sker oftast främst i en horisontell dimension. Coacher hjälper sina klienter att ta sig från A till B. Jag arbetar i en vertikal dimension, för det är där de djupa och hållbara förändringarna sker. Jag hjälper dig att ta dig från B till A. Tillbaka till din fabriksinställning. Då du var glad, trygg, stark och nyfiken på livet. Innan du blev osäker på din förmåga, innan du fick dina blockeringar, innan du satte upp hinder för dig själv.

UPPNÅ FANTASTISKA RESULTAT

Klienter blir ofta förvånade över hur de efter bara en session kan känna ett skifte i sitt välmående. Jag hjälper dig att börjar lita på dig själv och din förmåga samt att känna "I am good enough". Jag hjälper dig med din kreativitet och motivation. Att hitta ditt eget värde, så att du börjar behandla dig själv med mer respekt och omtankte. Att släppa det förflutna och se framåt. Du blir trygg, stark och agerar och reagerar mer balanserat. Du skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Du förbättrar din förmåga att kommunicera, sätta mål, fokusera och driva fram resultat. Du får en klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål. Mina klienter säger att det är som att uppgradera sitt operativsystem.

Vi arbetar med ett problem i taget. Så kom inte med en shoppinglista. Välj ut ett problem som är viktigast för dig att lösa allra först. Dock kan flera problem hänga samman och när vi löser ett problem, löser vi flera samtidigt. De flesta av mina klienter går sällan mer än 3 sessioner för ett problem. Vill du ha mer omfattande förändringar i ditt liv rekommenderar jag mitt mentorskap

VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, stress, olika rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem... 

VAD ARBETAR JAG INTE MED?

Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, beroenden, OCD, fysiska problem eller smärta.
Jag arbetar inte med klienter under 18 år.  

PRIS OCH BOKNING
Singel session 2.500 kr. Du kan boka här.
Läs gärna hur det praktiska fungerar

Dr. Bruce Lipton förklarar hur din programmering uppstår och vad som egentligen är hypnos. Mycket sevärd video!