#RE:MIND

MIND HACKING

_________________________

WHAT I DO

I create change.

Jag är tränad i ett REVOLUTIONERANDE system som lämnar vanlig coaching långt bakom. Rapid Transformational Coaching (RTC) skapar en rippeleffekt i mina klienters liv. De ändrar hela sitt FUNDAMENT kring vem de är och hur de ser på livet. De skapar frihet!  

Traditionell coaching sker oftast främst i en horisontell dimension. Coacher hjälper sina klienter att ta sig från A till B. Jag arbetar i en vertikal dimension, för det är där de djupa och hållbara förändringarna sker. Jag hjälper dig att ta dig från B till A. Tillbaka till din fabriksinställning. Då du var glad, trygg, stark och nyfiken på livet. Innan du blev osäker på din förmåga, innan du fick dina blockeringar, innan du satte upp hinder för dig själv.
 

"REWIRE" DIN HJÄRNA
Psykiatern och psykoanalytikern Norman Doidge beskriver i sitt arbete hur människor kan bygga om sin hjärna, rewire, med hjälp av tankarna. Han har mött människor som reparerat sin hjärna, vars inlärningsstörningar försvann, vars IQ höjdes och 80-åringar som fick tillbaka samma skarpa minneskapacitet som vid 50 års ålder.
 
Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visar att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor, rewire, genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar. För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.
 
Med min Rapid Transformational Coaching kan jag komma åt programmeringen och mycket snabbt skapa nya tankar, som i sin tur skapar nya nervbanor, förändrar hjärnans struktur och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Man kan säga att jag arbetar med "mind hacking". 


Jag är expert på att skapa snabba förändringar. Med min skräddarsydda Rapid Transformational Coaching, mind hacking och hypnos märker du stora och djupa förändringar i ditt liv väldigt snabbt. De flesta av mina klienter går sällan mer än 3 sessioner för ett problem. Vill du ha mer omfattande förändringar i ditt liv rekommenderar jag dig mitt mentorskap

Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det switch on time. Tillsammans arbetar vid bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Jag kommer att pusha dig och stötta dig och jag arbetar hårt för att du ska få det absolut bästa resultatet. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.

Vi arbetar med ett problem i taget. Så kom inte med en shoppinglista. Välj ut ett problem som är viktigast för dig att lösa allra först. Dock kan flera problem hänga samman och när vi löser ett problem, löser vi flera samtidigt.

Några områden där min Rapid Transformational Coaching har visat stor effekt är depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, stress, olika rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, olika beroenden, sömnproblem, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, gör allt för andra, stort bekräftelsebehov, dåligt självförtroende och låg självkänsla. (Jag arbetar inte med rökavvänjning eller viktminskning.) Läs gärna här hur min teknik fungerar. 

Jag hjälper dig att börjar lita på dig själv och din förmåga samt att känna "I am good enough". Jag hjälper dig med din kreativitet och motivation. Att hitta ditt eget värde, så att du börjar behandla dig själv med mer respekt och omtankte. Du släpper det förflutna och ser framåt. Du blir trygg, stark och agerar och reagerar balanserat. Du skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Du förbättrar din förmåga att kommunicera, sätta mål, fokusera och driva fram resultat. Du får en klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål.

Mina klienter säger att det är som att uppgradera sitt operativsystem.