MIND HACKING.

WHAT I DO

I inspire change.

Jag är expert på att skapa snabba förändringar. Med min Rapid Transformational Coaching (RTC), mind hacking och hypnos, hjälper jag dig att förändra ditt liv snabbt och kraftfullt. Jag har coachat tusentals klienter i 25 länder, och jag är en av de bästa i Europa på det jag gör. Jag älskar att skapa utrymme för människor att connecta med sitt sanna jag. En resa, där jag är verktyget. Du är destinationen.

Jag hjälper mina klienter att lösa blockeringar, släppa gamla begränsande trosföreställningar, ändra mentala strukturer, se nya möjligheter och finna modet och drivkraften att göra det mesta av sina möjligheter och följa sitt hjärta. Att få klarhet i vem du är och vara stolt över det. Jag älskar att se mina klienter hitta sin STAR QUALITY

UPPNÅ FANTASTISKA RESULTAT
Klienter blir ofta förvånade över hur de efter bara en session kan känna ett skifte i sitt välmående. Jag hjälper dig inom områdena arbete, relationer, hälsa och välmående. Min coaching hjälper dig att:

  • Lösa upp blockeringar som håller dig kvar i problem och lidande
  • Frigöra gamla mönster så du kan skapa ett liv du älskar
  • Lära dig verktyg och effektiva lösningar för att hjälpa dig nå din fulla potential
  • Leva ett liv med mening, riktning och glädje
  • Upptäcka din passion och ditt syfte
  • Upptäcka dina största förmågor och gåvor

 
Jag är tränad i ett REVOLUTIONERANDE system. På extremt kort tid kan jag hjälpa dig att öppna upp för dina möjligheter på ett djupare och effektivare sätt, än vanlig coaching.. Du ändrar hela ditt FUNDAMENT kring vem du är och hur du ser på livet. 

Traditionell coaching sker oftast främst i en horisontell dimension. Coacher hjälper sina klienter att ta sig från A till B. Jag arbetar i en vertikal dimension, för det är där de djupa och hållbara förändringarna sker. Jag hjälper dig att ta dig från B till A. Tillbaka till din fabriksinställning. Då du var glad, trygg, stark och nyfiken på livet. Innan du blev osäker på din förmåga, innan du fick dina blockeringar, innan du satte upp hinder för dig själv.
 

KODA OM DIN HJÄRNA
Psykiatern och psykoanalytikern Norman Doidge beskriver i sitt arbete hur människor kan bygga om sin hjärna, rewire, med hjälp av tankarna. Han har mött människor som reparerat sin hjärna, vars inlärningsstörningar försvann, vars IQ höjdes och 80-åringar som fick tillbaka samma skarpa minneskapacitet som vid 50 års ålder.
 
Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visar att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor, rewire, genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar. För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.
 
Med min Rapid Transformational Coaching kan jag komma åt programmeringen och mycket snabbt skapa nya tankar, som i sin tur skapar nya nervbanor, förändrar hjärnans struktur och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Man kan säga att jag arbetar med "mind hacking". 
 

Ordet ”hacking” uppstod 1955 då det användes av MIT, för att beskriva en ovanlig lösning på ett komplext problem.


Jag är expert på att skapa snabba förändringar. Mina lösningar är både snabba och ovanliga, vilket är det som ger resultat. Med min skräddarsydda Rapid Transformational Coaching, mind hacking och hypnos märker du stora och djupa förändringar i ditt liv väldigt snabbt. De flesta av mina klienter går sällan mer än 3 sessioner för ett problem. Vill du ha mer omfattande förändringar i ditt liv rekommenderar jag dig mitt mentorskap

Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. När vi arbetar tillsammans är det switch on time. Tillsammans arbetar vid bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Jag kommer att pusha dig och stötta dig och jag arbetar hårt för att du ska få det absolut bästa resultatet. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.

Vi arbetar med ett problem i taget. Så kom inte med en shoppinglista. Välj ut ett problem som är viktigast för dig att lösa allra först. Dock kan flera problem hänga samman och när vi löser ett problem, löser vi flera samtidigt.

VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, stress, olika rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, olika beroenden, sömnproblem... Läs gärna här hur min teknik fungerar. 

VAD ARBETAR JAG INTE MED?
Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, fysiska problem eller smärta. Jag arbetar heller inte med klienter under 18 år.  

JAG HJÄLPER DIG...
Jag hjälper dig att börjar lita på dig själv och din förmåga samt att känna "I am good enough". Jag hjälper dig med din kreativitet och motivation. Att hitta ditt eget värde, så att du börjar behandla dig själv med mer respekt och omtankte. Du släpper det förflutna och ser framåt. Du blir trygg, stark och agerar och reagerar balanserat. Du skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Du förbättrar din förmåga att kommunicera, sätta mål, fokusera och driva fram resultat. Du får en klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål.

Mina klienter säger att det är som att uppgradera sitt operativsystem.

Dr. Bruce Lipton förklarar hur din programmering uppstår och vad som egentligen är hypnos. Mycket sevärd video!