EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy

Vill du ha en djupare och mer varaktig förändring… det finns hjälp att få!

Matchar dina känslomässiga reaktioner inte alltid situationen du är i och hur mycket du än försöker, verkar du inte kunna kontrollera reaktionerna? EMDR hjälper dig att reagera på ett mer balanserat sätt.
 
Förväntar du dig alltid det värsta? EMDR hjälper dig att läka det förflutna så att din hjärna och din kropp inte ständigt är beredd på nästa negativa sak. Du kan tryggt uppleva världen mer som den är, snarare än att tro att det lurar en fara runt varje hörn.  
 
Är du ständigt orolig och på din vakt? Som om gaspedalen i ditt nervsystem har fastnat i "drive" och du är ständigt rastlös och reagerar ofta som om du är i fara? EMDR kan minska ångest, så att ditt nervsystem inte längre triggas och bara ser faror.

Upplever du mycket skuld och skam över vad du gjort eller inte gjort, vad du borde ha gjort eller inte gjort, i vissa situationer? Du gör negativa tolkningar om dig själv och du ser dig själv som dum, värdelös, oviktig och dålig. EMDR kan hjälpa dig till nya perspektiv, så att du kan se mer konstruktivt på dig själv och situationen och få en förståelse som gör att du kan se mer empatiskt på dig själv. 
 
Harmnar du i ohälsosamma relationer, vare sig det är romantiskt, med vänner och familj eller arbete? EMDR hjälper dig att läka såren från relationerna med dina tidigaste vårdgivare och som fortsätter att dyka upp i dina relationer. Ibland är skadorna i dessa relationer inte stora trauman, utan mer subtila. Ibland handlar det inte om vad som hände, utan snarare om vad som inte hände.
 
Har du upplevt ett trauma nyligen? En bilolycka, en förlust, bevittnat en våldsam händelse eller genomgått en större operation eller skada? EMDR kan hjälpa till att bearbeta händelsen för att förebygga långvariga PTSD-symtom.
 
Upplever du PTSD-symtom? Du har påträngande minnen eller mardrömmar kring en negativ händelse. Du undviker situationer som påminner om den negativa händelsen. Du upplever symtom som negativa tankar, hopplöshet, social isolering, vaksamhet, lättskrämdhet, svårigheter att uppleva känslor, apati och du gör inte ens det du brukar tycka om. EMDR kan läka traumat vid roten så att symtomen du upplever avtar.

Kanske du redan har gått i terapi, men du upplever ingen eller väldigt liten förbättring. Du vill ha en djupare och mer varaktig förändring på dina problem. Då behöver du läka grundorsaken till dina besvär.

Vad händer när vi har svåra eller flera negativa upplevelser
När en negativ händelse inträffar kan den låsa sig i hjärnan och kroppen med bilder, ljud, tankar, känslor och kroppsförnimmelser, främst i höger hjärnhalva. När något påminner oss om den tidigare negativa händelsen, medvetet eller omedvetet, börjar vår hjärna och kropp reagera som om den skrämmande eller svåra händelsen händer här och nu, även om vi logiskt vet att det hände för länge sedan. Det är som om hjärnan och kroppen inte kan förstå att det förflutna ligger bakom oss. Detta kan leda till en rad problem – vi stänger av, isolerar oss, låser oss, undviker vissa situationer eller så blir det en känslomässig berg- och dalbana.

Vänster hjärnhalva som är mer kognitiv och rationell kanske kan förstå att reaktionen inte verkar passa situationen, men i spåren efter svår negativa händelser kommunicerar vänster och höger hjärna inte ordentligt, så den högra hjärnan kommer att fortsätta att översvämma systemet med intensiva känslor, kroppsförnimmelser, hypervaksamhet, ångest, rädsla och så vidare.

Din hjärna som ett arkiveringssystem
Föreställ dig att din hjärna är ett arkiveringssystem av minnen och upplevelser, lärdomar och trosföreställningar. Hjärnan kan arkivera saker på ett hälsosamt sätt, där livets händelser kodas som neutrala eller positiva och du lär dig något bra/viktigt från dessa händelser. Eller så kan hjärnan registrera livets händelser på ett begränsande sätt, där händelser lagras som negativa föreställningar om dig själv eller världen. I många falll kan du bearbeta händelser på ett hälsosamt sätt, så även om det är ett negativt minne så fastnar eller splittras det inte. Du kan arbeta igenom känslorna och kroppsförnimmelserna och så småningom arkivera händelsen i det positiva/neutrala arkivskåpet. 
 
Däremot om något väldigt negativt eller överväldigande händer eller att en serie negativa händelser inträffar, har hjärnan svårare att bearbeta dessa utmanande händelser och arkivera dessa i det positiva/neutrala arkivskåpet. Dessa händelser verkar fastna i det negativa arkiveringssystemet. Tankar, känslor, bilder, kroppsförnimmelser och information från våra fem sinnen kan splittras och frysa i tid. Detta kan leda till symtom som exempelvis ångest, panik, fobier, sorgereaktioner, rädsla, oro, negativ självbild, långvarig smärta, migrän, mardrömmar, negativa tankar, nedstämdhet, ätstörningar, stress, undvikandebeteende, sömnproblem, skuld eller beroendeproblematik.

VAD ÄR EMDR?
Negativa minnen som fortfarande påverkar oss har alltså inte lagrats helt rätt i minnessystemet. De har fragmenterats, blivit mer statiska och låsta och svårare att påverka eller komma åt med vanlig bearbetning, som exempelvis samtalsterapi. Ny information och positiva upplevelser får svårt att nå fram och skapa förändring. EMDR optimerar, uppdaterar och rensar upp i arkivskåpet. Genom EMDR-processen defragmenteras filerna som lagrats i det negativa/begränsade arkivskåpet och återarkiveras i det positiva/neutrala arkivskåpet.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) är en evidensbaserad och protokollbaserad metod som hjälper till att minska och eliminera symtom efter negativa upplevelser och trauman, så att du kan sluta reagera som om du fortfarande är i emotionell eller fysisk fara. Hjärnan är kodad för överlevnad, så när du har upplevt flera negativa händelser i det förflutna, börjar hjärnan att spana efter fara i dagliga upplevelser. 

Minnen från negativa upplevelser och trauman som blivit felaktigt lagrade i långtidsminnet kan plockas fram i arbetsminnet. Genom ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering som belastar arbetsminnet kan vi skapa förståelse, omvärdera och dra nya slutsatser. Minnesbilderna kan därefter åter lagras i långtidsminnet, nu mindre livliga och med mindre emotionell laddning. I slutändan kan vi skapa ett nytt sätt att se på oss själva, olika situationer och livet i sin helhet.

Grundaren till metoden är den amerikanska psykologen Francine Shapiro som introducerade EMDR på 1980-talet och metoden har funnits i Sverige sedan början av 2000-talet. Jag arbetar med EMDR+ som skiljer sig från klassisk EMDR i att protokollet ständigt uppdateras i takt med forskningen, arbetet baseras på evidensbaserade Working Memory Theory, klienten har en aktivare roll i processen och man använder sig av en rad kompletterande tekniker som hjälper processen framåt.

HUR KAN EMDR HJÄLPA?
När svåra saker inträffar i det förflutna, kan dessa lagras i våra hjärnor och kroppar som en samling av trosföreställningar, känslor, kroppsförnimmelser, bilder, muskelspänningar och upplevelser via våra fem sinnen. Rotarbete innebär att gå tillbaka och låsa upp detta där det har sitt ursprung. Precis som hypnos tar EMDR dig till en djupare plats för läkning och fokuserar på att utveckla individuella resurser, odla trygghet, bygga en positiv självbild och en konstruktiv inställning till livet. EMDR hjälper till att desensibilisera dina triggers och reaktioner så att du kan dyka upp i världen baserat på vad du vet är sant för dig.
 
Den bilaterala stimuleringen i EMDR (ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering) hjälper höger och vänster hjärna att kommunicera och bearbeta de svåra händelserna från det förflutna. Detta sätter igång en läkande process där laddningen och intensiteten i ett traumatiskt minne minskar drastiskt och ditt nervsystem kan sluta reagera som om du fortfarande är i fara. Ögonrörelserna stimulerar även det parasympatiska nervsystemet (lugn- och rosystemet) och detta hjälper oss att bearbeta negativa minnen på ett tryggt sätt. Genom studier har man också sett att EMDR-terapi kan balansera vår larmknapp amgydala som varnar oss för faror samt hippocampus som är ansvarig för minnen och inlärning.

EMDR-terapi har visat sig vara effektiv vid rädsla, oro, ångest, nedstämdhet, sorg, fobier, tvångssyndrom, skamkänslor, låg självbild, stress, utmattning, trauma, PTSD och depression. Enligt ett 50-tal vetenskapliga studier har 85-90% av de vuxna som behandlats för trauma med EMDR upplevt att de blivit helt bra efter sina behandlingar. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar EMDR som behandling för trauma, PTSD och svår stress.

Traditionell terapi/coaching fokuserar på hjärnan (top-down) och jobbar utifrån idén att tankesättet orsakar känslorna, problemen och de oönskade beteendena. Men ibland räcker det med enbart insikter och kognitiv förståelse för att läka gamla negativa upplevelser. Ofta behövs det läkningsarbete på rotnivå. EMDR är en bottom-up bearbetning där man inte bara använder logik och förståelse, utan även för in kroppen och känslorna i sessionen, vilket ger oss en helt ny värld av information och en vägkarta till läkning.

VAD ÄR DET POSITIVA MED EMDR?
Utmärkande för EMDR är att det är både en skonsam och samtidigt effektiv behandlingsform av negativa upplevelser. Det är inte nödvändigt att prata om eller undersöka alla detaljer kring en negativ händelse eller ett trauma under sessionen, vilket är skonsammare för klienten. EMDR ger både snabb och varaktig lindring och man kan uppnå terapeutiska mål på relativt kort tid. Resultatet blir att fysiska och känslomässiga reaktioner förändras, negativa symtom minskar eller försvinner helt och många upplever ett mycket större välmående i livet med fler resurser, mer trygghet, bättre kontroll, en förbättrad självbild, mer glädje och ett större lugn.

SKA JAG VÄLJA HYPNOS ELLER EMDR?
Som traumainformerad coach/terapeut kombinerar jag ofta hypnos och EMDR. Mina klienter upplever att skillnaden mellan dessa metoder är att hypnosen känns mer stöttande och EMDR känns lite mer självständigt med fria associationer. Ofta börjar jag med hypnos för att stötta mer och kan sedan övergå till EMDR efter 1-2 sessioner.

 

Singel session 2.500 kr. Singel session 2.500 kr. 
Läs gärna hur det praktiska fungerar och hur en session går till. 

Sagt.

Karin! Tack! Det är roligt att jobba igen. Jag pausar mer, har mer distans till allt jag "måste" göra och jag känner en mycket större frihet om dagarna. Prioriteringarna fungerar bättre, jag har mycket mindre jag-måste-göra-fort panik. Jag hade fler rädslor och begränsningar än jag visste om, Karin visade mig dem och tog bort dem. När min skruvdragare inte funkar går jag till bygghandeln, när han som håller i skruvdragaren inte funkar går jag till Karin.

Sven
.

Jag har haft en väldig fobi för möss och råttor. Efter att Karin har jobbat med EMDR med mig, så har jag inte alls den känslan kvar. Efter att ha sett en råtta på en restaurang så kunde jag konstatera till min dotter att "där är en råtta". Sprang inte ut, vilket är en helt fantastisk framgång för mig. Tack snälla Karin för detta.

Ylva
.

Karin hjälpte mig neutralisera rädslan av att synas och ta plats. Hon hjälpte mig se/uppleva skillnaden mellan att visa sig och att bevisa sig. Tack vare en minskad press kan jag vara mer närvarande och connecta med andra. Att synas och höras är inte längre lika laddat och jag vågar skämta och visa min mer lekfulla sida, ett tecken på att jag känner mig mer avslappnad.

Lina
.

Vilken ögonöppnare! Min höjd- och flygrädsla var inte alls vad jag trodde. Karin hjälpte mig komma till botten med problemet genom skickligt och uppmärksamt detektivarbete, på ställen jag själv inte letat. Nästa flygtur kändes så lugn att jag istället kunde ägna tid och energi åt ett härligt och närvarande samtal med min stolsgranne.

Lena
.

Efter min session med Karin fick jag en helt ny förståelse för hur min panikångest och scenskräck hade rötter i ett helt annat trauma från tidig barndom som jag aldrig själv kunnat koppla till. Med ny självinsikt kan jag se på reaktionen med förståelse och empati som gör att jag lättare kan släppa identiteten kring den. Karin har en intuition utan dess like och djup förståelse för beteendepsykologi som tillsammans gör henne till en av de vassaste utövarna inom sitt område. Karin kommer alltid vara min livlina om jag någonsin kör fast. 

Mia
.

EMDR har hjälpt mig mycket. Rädslan hindrar mig inte längre från att göra saker. Tankarna att jag skulle ha svårt att äta har dykt upp, men har försvunnit lika snabbt igen. Det är inte alls lika jobbigt längre när jag äter bland folk och om någon pratar med mig samtidigt som jag äter, känns det inte lika skrämmande. Jag har fått ett nytt jobb och innan EMDR hade jag varit väldigt fokuserad på hur det skulle gå med luncherna på det nya jobbet, men de tankarna har jag inte längre på samma sätt, nästan så jag undrar vart de tagit vägen. Det är otroligt hur fort det kan gå att bli hjälpt av EMDR och på bara en session. Det känns jättebra, så stort tack till dig!

Maria
.