DET PRAKTISKA

VÅRT UNDERMEDVETNA

Det medvetna sinnet står bara för en liten del av våra dagliga aktiviteter. Det mesta av det vi tänker, känner och gör styrs av vårt undermedvetna. Det undermedvetna sinnet är vår hårddisk. Här lagaras allt som vi har upplevt i livet. Här finns alla de program som styr våra tankar, känslor och beteenden. Vårt undermedvetna har över tid lärt sig vad som är positivt och får oss att må bra och vad som är smärtsamt och får oss att må dåligt. Utfrån detta skapas olika strategier som vi bär med oss i livet. Varje dag tar det undermedvetna sinnet över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet. När du upplever att du inte kan förändra något, behöver du hitta strategin som det undermedvetna har skapat och byta ut den mot en ny och bättre strategi.

VAD ÄR MIND HACKING?

Under tiden vi arbetar är du i ett superfokuserat tillstånd där din hjärna processar information på ett annat sätt än när du är i ett "vanligt" tillstånd. I detta superfokuserade tillstånd får du tillgång till dina inre resurser som till exempel kreativitet, förståelse och styrka att förändra. Det som gör mind hacking så effektiv är att du kommer till roten på problemet. Oavsett om ditt problem är av enklare karaktär eller har en djupare orsak, är antalet sessioner väldigt få i motsats till traditionell terapi. När du väl hittat orsaken till din blockering kommer ditt problem och dess symtom att försvinna.

Hur känns en session?
De flesta upplever en känsla av mental skärpa och fysisk avslappning. Du skärper dinna sinnen, blir mer alert, kreativ och kan enklare hitta bra lösningar på dina problem.

Hur är sessionen upplagd?
Vi börjar sessionen med att kort prata igenom ditt problem och bestämma din målbild. Därefter guidar jag dig in i en skön avslappning där vi aktiverar din hjärnas intelligens, kreativitet och förmåga att lösa problem. Vi har en dialog, jag ställer frågor, och du svarar det som spontant dyker upp i tankarna. Tillsammans är vi detektiver och vi lägger ett pussel för att förstå var, när, hur och varför ditt problem har uppstått. När vi hittar ursprunget till problemet, hittar vi också den programmering som har gått fel. Jag använder sedan olika tekniker för att lösa upp den felaktiga koden och ersätta den med ny positiv kod som genererar nya tankar, känslor och beteenden.

Hur många sessioner behövs?
95% av mina klienter får resultat redan efter första sessionen. En del får 100% resultat efter en session, andra får mindre, lite beroende på omfattningen av problemet. Dock upplever de flesta signifikanta förändringar redan efter en session. De flesta av mina klienter går sällan mer än 3 sessioner för ett enskilt problem. 

Vad arbetar jag med?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, stress, olika rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, olika beroenden, sömnproblem... 

Vad arbetar jag inte med?
Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, fysiska problem eller smärta. Jag arbetar heller inte med klienter under 18 år.  

Uppnå fantastiska resultat

Klienter blir ofta förvånade över hur de efter bara en session kan känna ett skifte i sitt välmående. Du stärker ditt självförtroende och din självkänsla. Du släpper det förflutna och ser framåt. Du blir trygg, stark och agerar och reagerar mer balanserat. Du skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Du förbättrar din förmåga att kommunicera, sätta mål, fokusera och driva fram resultat. Du får mer klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål.

HYPNOS

Det analytiska sinnet separerar det medvetna sinnet från det undermedvetna sinnet. När du saktar ner dina hjärnvågor från beta till alfa eller theta, tar du dig förbi det analytiska sinnet och går in i operativsystemet där emotionellt betingade och oönskade undermedvetna program lagrats. Jag använder hypnos med mina klienter, eftersom det saknar ner hjärnvågorna och hjälper dem att komma in i operativsystemet där vi kan skapa nya program och ett nytt sätt att vara.

Forskning visar att med hypnos dämpar du neurologisk information i din tänkande hjärna (neocortex) och energin rör sig ut ur den tänkande hjärnan och ner i det limbiska systemet, som är säte för ditt autonoma nervsystem, och du kan bli medveten om ditt undermedvetna sinne och alla dess lagrade program.

Hypnos kan snabbt hjälpa dig att frigöra din potential och lösa upp olika blockeringar, negativa känslor och sinnestillstånd. Tillsammans kan vi kicka igång din kreativitet, motivation och målprogrammering. Hypnos är ett naturligt tillstånd som är väldigt behagligt. Du passerar till exempel hypnosstadiet precis innan du somnar in. All hypnos är på sätt och vis självhypnos, då det är en intern process som sker i individen. Det finns dock vissa skillnader:

Klinisk hypnos förutsätter att man har ett expertisområde och att man applicerar olika hypnosmetoder inom detta område. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs det att hypnosbehandlingen utförs av legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.

Självhypnos och utvecklingshypnos ingår inom området personlig utveckling, och där kan individen använda hypnosen för personlig utveckling. Genom självhypnos kan individen skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över sina egna tankar, känslor och beteenden och därmed skapa positiva förändringar. Hypnotisören är en slags katalysator för den inre processen som sker, men det är alltid individen själv som kommer på lösningarna till sina problem.

Forskning och studier på hypnos
Det finns mängder av forskning och studier inom området hypnos och dess positiva effekter. Här kan du se ett urval.

NÄR KOMMER RESULTATEN?

Jag har tre typer av klienter:

  1. Klienter som får en förändring omedelbart. Det tar bara några dagar för dem att integrera förändringarna. 
  2. Klienter som märker förändringarna undan för undan. Klienten märker att välmåendet ökar och problemet försvinner över tid.
  3. Klienter som får en fördröjd reaktion. Helt plötsligt en dag upptäcker klienten att problemet är borta. Han/hon har inte märkt att det försvann, insikten kommer ett tag efter att han/hon faktiskt har förändrats. Det är inte ovanligt att din omgivning lägger märke till förändringarna före dig.

UPPFÖLJNING

Efter två månader skickar jag ett checkup mail och du återkopplar till mig vad du har märkt för skillnader i dig själv och ditt liv. Du kan då bestämma dig om du behöver ytterligare en session eller inte. 95% av mina klienter får resultat redan efter första sessionen, men det är inte alltid man får 100% resultat efter bara en session, ibland behövs det fler sessioner. Det är inte säkert att förändringarna är helt på plats efter två månader, det kan ta ytterligare tid innan en total transformation har skett, men du bör notera märkbara förändringar efter några månader.

ÅTERBESÖK

Alla problem löses inte på en session. Ibland behövs flera sessioner. Det finns några generella riktlinjer:

  1. Det brukar vara lagom att göra sina sessioner med ca 1-3 månaders mellanrum. Då hinner du uppleva vad som förbättrats och vad vi fortfarande behöver arbeta lite extra med. 
  2. Om du till exempel har ett beroende, så kanske du behöver gå dina uppföljningssessioner lite tätare, för att helt enkelt se till att du inte "trillar dit". 
  3. En del klienter önskar stöttning i sin process över tid och kommer då regelbundet var 4-8:e vecka under till exempel ett halvår, för att känna tryggheten av att ha mig vid sin sida. Vid varje session stärker vi upp dig ytterligare för att nå dit du vill i livet. Dessa sessioner sker ofta via telefon eller Zoom för de som bor långt bort. 
  4. Ditt problem är löst, men du önskar arbeta på ett annat problem, eller stärka upp ett annat område i ditt liv. Dessa klienter kommer till mig under flera år, men bara lite då och då för att arbeta med något nytt som dykt upp.