KODA OM DIN HJÄRNA

Om du upplever dig låst, låg, vilsen, rädd, orolig, frustrerad, omotiverad, ledsen, kraftlös, bortkopplad från glädje, tillfredsställelse, harmoni och kärlek – då finns jag här för dig!

95% av vem vi är, vår identitet, är en uppsättning omedvetna tankar, automatiska program, repetitiva vanor, känslomässiga reaktioner och memorerade beteenden. Dessa program som körs på rutin påverkar oss mentalt, emotionellt, spirituellt, fysiskt, kemiskt, biologiskt och genetiskt och de håller oss fast i det förflutna. Att komma åt dessa program själv kan vara svårt. 

Min specialitet är att ändra djupa trosföreställningar, program, energimönster och läka sår och rädslor som gömmer sig djupt ner i ditt undermedvetna. Jag har en multidimensionell approach när jag arbetar eftersom allt hänger ihop - mentalt, emotionellt, fysiskt och spirituellt. Traditionell coaching sker oftast främst i en horisontell dimension. Coacher hjälper sina klienter att ta sig från A till B. Jag arbetar i en vertikal dimension, för det är där de djupa och hållbara förändringarna sker. Jag hjälper dig att ta dig från B till A. Tillbaka till din fabriksinställning. Då du var glad, trygg, stark och nyfiken på livet. Innan du blev osäker på din förmåga, innan du fick dina blockeringar, innan du satte upp hinder för dig själv.

Med hjälp av mind hacking, hypnos, djup transformational coaching, EMDR, energiarbete och praktiska actions kan vi komma åt gamla programmeringar och mycket snabbt skapa nya tankar, som i sin tur skapar nya nervbanor, förändrar hjärnans struktur och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. 

Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. Tillsammans arbetar vid bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Vi hjälps åt att släppa gamla begränsande trosföreställningar, ändra mentala strukturer, få klarhet, se nya möjligheter, finna modet och drivkraften att genomföra förändringar och att följa hjärtat. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.

EN INTRODUKTION TILL MIND HACKING

Mind Hacking är ett effektivt sätt att förändra tankar, känslor och beteenden för att skapa nya och bättre strategier.

HUR UPPSTÅR VÅRA PROGRAMMERINGAR?

Dr. Bruce Lipton förklarar hur din programmering uppstår och vad som egentligen är hypnos. Mycket sevärd video!

UPPNÅ FANTASTISKA RESULTAT

Klienter blir ofta förvånade över hur de efter bara en session kan känna ett skifte i sitt välmående. Mina klienter säger att det är som att uppgradera sitt operativsystem.

Vi arbetar med ett problem eller ett mål i taget. Välj ut det som är viktigast för dig att arbeta med. När det gäller problem kan flera hänga samman och när vi löser ett problem, löser vi flera samtidigt. En session hos mig motsvarar ofta minst 10-15 sessioner hos en samtalsterapeut, eller till och med mer. De flesta av mina klienter behöver inte mer än 3 sessioner för ett problem/mål. Vill du göra mer omfattande förändringar i ditt liv rekommenderar jag mitt mentorskap

VARFÖR ARBETAR JAG MED HYPNOS?
Det analytiska sinnet separerar det medvetna sinnet från det undermedvetna sinnet. När du saktar ner dina hjärnvågor från beta till alfa eller theta tar du dig förbi det analytiska sinnet och går in i operativsystemet, där emotionellt betingade och oönskade undermedvetna program lagrats. Jag använder hypnos eftersom det saknar ner hjärnvågorna och hjälper mina klienter att komma in i operativsystemet, där vi kan skapa nya program och ett nytt sätt att vara.

Forskning visar att med hypnos dämpar du neurologisk information i din tänkande hjärna (neocortex) och energin rör sig ut ur den tänkande hjärnan och ner i det limbiska systemet, som är sätet för ditt autonoma nervsystem, och där kan du bli medveten om vad som sparats i ditt undermedvetna sinne och hur du ska tackla det.

VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, vilsenhet, glädjelöshet, stress, rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem... 

VAD ARBETAR JAG INTE MED?

Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, beroenden, OCD, fysiska problem eller smärta.
Jag arbetar inte med klienter under 18 år.  
 

Singel session 2.500 kr. 
Läs gärna hur det praktiska fungerar