KODA OM DIN HJÄRNA

När det känns överväldigande… det finns hjälp att få!

Du känner igen dig i något av följande: låst, låg, vilsen, rädd, orolig, frustrerad, förvirrad, omotiverad, ledsen, arg, kraftlös, stressad, bortkopplad från glädje, trygghet, tillfredsställelse, harmoni och kärlek. Du vet att du behöver hjälp, men att börja i terapi känns långt borta. Eller så har du redan gått i terapi och gjort alla de rätta sakerna, men du upplever ingen eller väldigt liten förbättring. Du vill ha en djupare och mer varaktig förändring på dina problem.

När du trots terapi/coaching inte fått till de förändringar du önskar beror det ofta på att traditionell terapi/coaching fokuserar på hjärnan och jobbar utifrån idén att tankesättet orsakar känslorna, problemen och de oönskade beteendena. Men många gånger är det inte "bara i ditt huvud" och det är inte alltid som negativa tankemönster är orsaken till dina problem. Så även om traditionell samtalsterapi/coaching kan vara till stor hjälp i en del fall, så räcker det inte alltid med enbart insikter och kognitiv förståelse för att läka gamla negativa upplevelser. Ofta behövs det läkningsarbete på rotnivå.
 
Rotarbete, även kallat bottom-up bearbetning, är ett effektivt sätt att bearbeta och läka gamla negativa upplevelser och känslomässiga sår som gör att du har fastnat i vissa typer av tankar, känslor, reaktioner och beteenden som inte är så positiva eller hjälpsamma idag. Läs gärna längre ner på sidan om hur jag jobbar och vad bottom-up bearbetning innebär. 

Både hypnos och EMDR är bottom-up processer som hjälper dig att komma åt gamla programmeringar och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Du får hjälp att finna förståelse, läkning, styrka, trygghet, bättre lösningar och upptäcka nya möjligheter i ditt liv.

95% av vem vi är, vår identitet, är en uppsättning omedvetna tankar, automatiska program, repetitiva vanor, känslomässiga reaktioner och memorerade beteenden. Dessa program som körs på rutin påverkar oss mentalt, emotionellt, spirituellt, fysiskt, kemiskt, biologiskt, genetiskt och de håller oss fast i det förflutna. Att komma åt dessa program själv kan vara svårt. Min specialitet är att komma åt och hjälpa dig att läka trosföreställningar, känslor och energimönster som gömmer sig djupt ner i ditt undermedvetna och som skapat negativa program som idag styr ditt liv. Jag har en multidimensionell approach när jag arbetar eftersom allt hänger ihop - mentalt, emotionellt, fysiskt och spirituellt.
 
Med hjälp av hypnos, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching arbetar vi tillsammans bort de blockeringar som hindrar dig från att må bra i livet och nå dit du vill. Vi hjälps åt att släppa gamla begränsande trosföreställningar, ändra mentala strukturer, få klarhet, läka känslor, se nya möjligheter, finna modet och drivkraften att genomföra förändringar och att följa hjärtat. Jag kallar det mind hacking. Allt jag gör är skräddarsytt utifrån dina individuella behov. Och ja, det blir både skratt, tårar och en mängd aha-upplevelser.
 

UPPNÅ FANTASTISKA RESULTAT

Klienter blir ofta förvånade över hur de efter bara en session kan känna ett skifte i sitt välmående. Mina klienter säger att det är som att uppgradera sitt operativsystem. Vi arbetar med ett problem eller ett mål i taget. Välj ut det som är viktigast för dig att arbeta med. När det gäller problem kan flera hänga samman och när vi löser ett problem, löser vi flera samtidigt. En session hos mig motsvarar ofta minst 10-15 sessioner hos en traditionell samtalsterapeut, eller till och med mer. Många klienter behöver inte mer än 3 sessioner för ett problem/mål. Vill du göra mer omfattande förändringar i ditt liv rekommenderar jag mitt mentorskap

Tillsammans upptäcker vi ett nytt sätt för dig att uppleva både dig själv och världen, ett sätt som tillåter dig att känna dig mer balanserad, gladare och mer kapabel att möta livet. Låt oss hjälpas åt att finna ett sätt att göra dig mer bekväm med att vara du, på ett tryggt, självsäkert och självklart sätt. 

EN INTRODUKTION TILL MIND HACKING

Mind Hacking är ett effektivt sätt att förändra tankar, känslor och beteenden och att skapa nya och bättre strategier.

HUR UPPSTÅR VÅRA PROGRAMMERINGAR?

Dr. Bruce Lipton förklarar hur din programmering uppstår och vad som egentligen är hypnos. 

HUR JAG ARBETAR
Med hjälp av hypnos, EMDR, trauma-informerad coaching, energiarbete och praktisk coaching kan vi komma åt gamla programmeringar och därmed hela ditt sätt att tänka, känna och agera i livet. Hypnos saktar ner dina hjärnvågor och hjälper dig att gå in i operativsystemet, där emotionellt betingade och oönskade undermedvetna program lagrats. Det är här vi kan komma åt roten till dina problem och skapa nya hälsosamma program som stöttar dig i livet. Forskning visar att hypnos dämpar den neurologiska information i din tänkande hjärna (prefrontala cortex) och energin rör sig ner i det limbiska systemet, sätet för minnen och gamla programmeringar som styr dina känslor, reaktioner och sensationer i kroppen. EMDR är en effektiv metod vid trauman för att på ett tryggt sätt få kontakt med minnen, bilder, tankar, känslor och förnimmelser, minska den emotionella laddningen i dessa negativa minnen och hjälpa hjärnans bearbetningssystem att sortera och läka händelserna.

När svåra saker händer
Ibland när negativa saker händer och vårt system blir överväldigat, blir vår hjärna och kropp för översvämmade av intryck för att kunna bearbeta och organisera de förnimmelser, känslor och tankar som uppstår i den situationen. När detta händer kan den negativa händelsen "fastna" och vårt inre bearbetningssystem kan inte lägga det till handlingarna. Symtom på att gamla negativa händelser har fastnat kan vara ilska, impulsivitet, att känna sig helt avstängd, känslomässigt överväldigad, malande tankar, oro och ångest, stress, osäkerhet, ledsenhet, depression, att vara på vakt och inte kunna slappna av, oförmåga att koncentrera sig….
 
Hjärna och kropp kan gömma trosföreställningar, känslor och strategier så djupt att de inte är tillgängliga med ett kognitivt tillvägagångssätt som samtalsterapi/coaching. Det är detta jag kallar för gamla programmeringar som finns i det undermedvetna och som styr hur du mår idag, hur du reagerar på saker och du tar dig an livet.
 
Bottom-up processen
Bottom-up-bearbetning skapar tillgång till kroppen och känslorna för att hjälpa till att flytta det material som sitter fast och för att ge hjärnan och kroppens naturliga bearbetningssystem en knuff. Medan traditionell samtalsterapi/coaching är baserat på samtal (top-down), använder vi hypnos (bottom-up) och EMDR (bottom-up) för att utforska vad som händer i känslorna och kroppen när vi utforskar problemet. Att inte bara använda logik och förståelse, utan att även föra in kroppen och känslorna i sessionen ger oss en helt ny värld av information om hur vi håller fast vid tidigare händelser. Att medvetet komma åt känslorna och kroppen ger oss inte bara information om problemet, utan också en vägkarta till läkning.
 
Bottom-up processen tar i beaktande att vi har djupare delar eller system i hjärnan som är fokuserade på överlevnad. Som skyddar oss mot negativa upplevelser genom att bromsa oss i vissa situationer hur frustrerande det än är för oss, som navigerar via livserfarenheter och sparar information från tidigare händelser för att göra snabbare val i framtida situationer.
 
När dessa system upptäcker något som tolkas som en fara (verklig eller inbillad) aktiveras hjärnas alarmsystem, kapar blixtsnabbt vår "tänkande hjärna", sätter den i offline-läge innan vi inser det och förbereder oss för kamp, flykt eller frys för att skydda oss. Vi dränks i en cocktail av neuropeptider som skapar en snabb reaktion på hot. Adrenalinet och kortisolet fungerar som en flodvåg, kapar våra logiska och rationella tankar och låter våra känslor styra oss till handling. Dessa system minns negativa upplevelser i ett försök att förutse och  hindra livets oväntade twistar att överrumpla oss. Dessa system registrerar också minnen av beteenden som skapade positiva eller obehagliga upplevelser, det vi kallar känslor, och guidar oss sedan mot det som gynnar vår överlevnad. 
 
Vad många inte tänker på är att stressande minnen och negativa upplevelser i livet stackas ovanpå varandra, tills vi når en gräns när vi inte kan hantera våra tankar, känslor och beteenden längre.
 
Allt sitter inte i huvudet
När vi har negativa upplevelser så kan alltså olika delar av hjärnan kicka igång och upprätta olika strategier för att vi ska klara oss. Om en negativ upplevelse har fastnat i bearbetningssystemet, så behöver vi hjälpa systemet att komma i balans. Problemet sitter oftast inte bara i huvudet, utan även i kroppen som känslor och fysiska sensationer. Hela ditt system blir påverkat. Vissa problem går därför inte tänka bort, förbi eller igenom. Det är inte så enkelt att tankar skapar känslor och fysiska sensationer i kroppen. Istället är det ett flöde både uppifrån och ner och nerifrån och upp i systemet. Tankar kan ge upphov till känslor, men även tvärtom.  Även kroppen kan påminnas om något och skicka en varningssignal upp till hjärnan att agera.
 
Vi jobbar istället utifrån att du som människa är ett system. Att de automatiska försvarsresponserna och reaktionsmönstren som fastnat och verkar omöjliga för dig att få ordning på inte har så mycket att göra med de främre delarna av hjärnan som är kopplat till förstånd och intellekt, utan mer med djupare delar av hjärnan som styr känslor, reaktioner och sensationer i kroppen.


VAD ARBETAR JAG MED?
Dåligt självförtroende och låg självkänsla, prestationsångest, rädsla för att misslyckas och göra fel, sätter andras behov före sina egna, stort bekräftelsebehov, depression, oro, ångest, panikångest, sorg, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, håglöshet, vilsenhet, glädjelöshet, stress, rädslor, fobier, svårt att komma vidare, destruktivitet, sömnproblem... 

VAD ARBETAR JAG INTE MED?

Rökavvänjning, viktminskning, ätstörningar, vissa beroenden, fysiska problem eller smärta.
Jag arbetar inte med klienter under 18 år.  

 

Singel session 2.500 kr. 
Läs gärna hur det praktiska fungerar och hur en session går till.