top of page

Vill du bli testklient?


EMDR testklienter sökes i Malmö

Jag har arbetat med hypnos och trauma i många år och mitt fokus är alltid att lyssna in personen och se vad just hen behöver för att läka bäst, och då behövs det en stor verktygslåda. Senaste tiden har jag även lagt till EMDR i min arsenal, en teknik för att hjälpa hjärnan att bearbeta och läka gamla trauman. Jag är tidigare diplomerad i EMDR och kommer nu att gå den avancerade utbildningen för att bli Certifierad Practitioner.


För att bli godkänd behöver min lärare utvärdera några av mina sessioner med start november/december 2023.


Jag söker nu testklienter som får upp till 5 gratis sessioner. Du behöver uppfylla alla nedanstående kriterier för att vara en tänkbar kandidat:


  1. Du ska ha mer komplexa trauman som du önskar arbeta med. Djupare trauman som exempelvis dysfunktionell barndom, olyckor, sjukvårdsvistelse, misshandel, PTSD.

  2. Du behöver kunna träffa mig upp till 5 sessioner någonstans mellan november 2023-mars 2024. Du träffar mig vanligtvis 1 ggr/vecka eller 1 ggr/var 14:e dag. Sessionen är 90 minuter, men avsätt 2 timmar för att vara på säkra sidan. I första hand sker sessionerna på min mottagning i Malmö, men eventuellt kan det även ske via Zoom. Så sök även om du inte kan ta dig till Malmö.

  3. Du behöver vara ok med att bli filmad med min mobilkamera som står placerad en bit bort. Jag klipper sedan ut några korta sekvenser som min lärare får titta på för att bedöma mina färdigheter. Hela videon kommer således inte att visas, bara några enstaka sekvenser. Min handledare är leg.psykolog och den enda som får se filmen och den förstörs direkt efteråt.

  4. Du behöver ge mig feedback 1 ggr/vecka kring vad som händer i processen. Tidsåtgång ca 15 minuter.

  5. Du ska vara villig att ge ett testimonial efteråt om hur du har upplevt EMDR och hur det har hjälpt dig. Du får vara anonym, endast förnamnet är med.


VAD ÄR EMDR?

Ögonrörelseterapi, även kallat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy), är en evidensbaserad och protokollbaserad metod som hjälper till att minska och eliminera symtom efter negativa upplevelser och trauman, så att du kan sluta reagera som om du fortfarande är i emotionell eller fysisk fara. Minnen från negativa upplevelser och trauman som blivit felaktigt lagrade i långtidsminnet kan plockas fram i arbetsminnet. Genom ögonrörelser, knackningar, toner och annan stimulering som belastar arbetsminnet kan vi skapa förståelse, omvärdera och dra nya slutsatser. Minnesbilderna kan därefter åter lagras i långtidsminnet, nu mindre livliga och med mindre emotionell laddning. I slutändan kan vi skapa ett nytt sätt att se på oss själva, olika situationer och livet i sin helhet.


Maila till info@karintyden.se med din berättelse och vad du önskar hjälp med.

Du kommer att få besked någon gång i oktober om du är utvald.

댓글


bottom of page