top of page

Tre viktiga faktorer för en bra självkänsla


Tre viktiga faktorer för en bra självkänsla

När jag arbetar med klienters låga självkänsla är det tre faktorer som ständigt dyker upp och verkar påverka väldigt mycket hur stark eller svag självkänsla vi har:


 1. Hur viktig jag kände mig som barn.

 2. Vad jag säger till mig själv och om mig själv på daglig basis.

 3. Hur väl jag lever efter min egen moraliska kompass och mina värderingar.


Hur viktig jag kände mig som barn

Om jag inte blir sedd, hörd eller förstådd, känner jag mig inte viktig. Om jag inte får en trygg famn när jag upplever starka känslor, känner jag mig inte viktig. Om vuxna inte har tid med mig eller bara lyssnar lite förstrött när jag delar med mig, känner jag mig inte viktig. Om jag ofta får höra ”sen, inte nu”, känner jag mig inte viktig. Om jag inte får vara med och påverka, känner jag mig inte viktig. Om mina behov inte respekteras eller möts, känner jag mig inte viktig.


Att inse att familjen inte kan möta våra behov är förödande. Då är det lättare att tolka att vi är problemet, för det ger oss lite kontroll och hopp. Om vi bara jobbar lite hårdare, är lite bättre, lite snällare, kan vi förtjäna kärleken och omvårdnaden vi behöver. Vi behåller sedan denna trosföreställning in i vuxenlivet. Att det är vi som är problemet, det är vi som behöver anstränga oss mer. Om vi bara anstränger oss lite mer, kommer omgivningen att möta våra behov. När detta inte sker, känner vi oss oviktiga.


Ofta behöver vi läka upplevelsen av att vara oviktig som barn + få hjälp att landa i att vi aldrig var problemet från början.


Vad jag säger till mig själv och om mig själv på daglig basis

Den inre dialogen är superviktig. Är jag snäll, omtänksam, uppmuntrande och stöttande mot mig själv eller kritiserar jag och är hård mot mig själv? Tycker jag ofta att jag kunde göra bättre, mer, annorlunda? Jämför jag mig med andra och tycker de är bättre?


Att sakta styra om din dialog mot en mer positiv sådan är viktigt för att du ska ha en bra självkänsla. Du behöver inte säga att du är fantastisk eller en rockstjärna. Du kan säga enkla saker till dig själv som:

 • Jag är ok.

 • Jag jobbar på det, det är viktigast.

 • Jag gjorde bra ifrån mig.

 • Jag försöker igen, det är bra.

 • Jag fixade det, jag kan.


Hur väl jag lever efter min egen moraliska kompass och mina värderingar

Att följa sin moraliska kompass och sina värderingar är väldigt viktigt för en bra självkänsla. Om vi exempelvis anser att hålla löften är viktigt och vi lovar oss själva att ta tag i något och sedan bara skjuter upp det och skjuter upp det, då bryter vi vår egen moraliska kod. Eller om vi har en stark värdering kring att familjen är viktig, men hela tiden jobbar över och skjuter upp saker vi ska göra med barnen, då bryter vi mot våra egna värderingar. Eller om vi anser att stå upp för det som är rätt är viktigt, men vi vågar inte säga till på jobbet när någon blir felbehandlad, då sviker vi vad som är rätt och riktigt för oss.


Prislappen blir att vi börjar se ner på oss själva för vi lever inte upp till vår egen hederskodex. Vi blir mindre stolta över oss själva och risken finns att vi till slut inte tycker om oss själva och känner oss dåliga. Vår självkänsla dippar, eftersom vi tappar stoltheten över vem vi är som människa.


Lösningen är:

 1. Få hjälp att landa känslomässigt i att du aldrig var oviktig som barn, du var aldrig problemet.

 2. Säg bra saker till dig själv och om dig själv. Uppmuntra och stötta dig själv.

 3. Ta redan på hur din moraliska kompass och dina värderingar ser ut. Tydliggör din hederskodex och följ den.Comments


bottom of page