top of page

Till alla duktiga flickor och pojkarDet duktiga barnet. Kanske du tänker på ett speciellt barn, ett utvalt barn som förväntas uträtta något stort i världen. Kanske du tänker på favoriten i familjen som är väldigt bra på allt och som ska uppfylla föräldrarnas ambitioner. Ett exempel att följa och som syskonen ofta jämförs med. Men det finns också en annan variant av det duktiga barnet. Ett barn som är självständigt, nästan som om hen uppfostrar sig själv. Mogen för sin ålder. Pålitlig. Duktig. Ställer aldrig till besvär. Jag var ett sådant barn. Bakom denna roll finns ett barn som ofta får vara sin egen förälder, eftersom mamma och pappa inte har tid eller ork eller inte är kapabla att ta hand om barnets behov. Och med behov menas inte bara fysiska behov som mat, kläder och andra praktiska saker, utan mentala och emotionella behov som stimulans, tröst, uppmuntran, trygghet, uppmärksamhet, kramar och att få dela känslor. Detta lägger en massa stress på barnet att ta hand om sig själv och kan leda till mycket oro och ångest och ibland också blyghet. Barnet har inte någon att prata med och håller alla känslor för sig själv. När det duktiga barnet växer upp blir hen en väldigt självständig, kapabel och ansvarsfull person. Baksidan är att personen också ofta bär på mycket oro och har svårt att be om hjälp. Man vill inte vara en börda och är så van vid att ta hand om sina egna problem, så det känns inte bekvämt att be om hjälp. Som vuxen lider man i tysthet. Några problem du kan uppleva som vuxen när du har varit det duktiga barnet:

  • Ingen känsla av vem du är + ett lågt självvärde.

  • Ditt självvärde baseras på prestation och extern bekräftelse.

  • Rädsla för att göra misstag eller att låta någon se dina brister.

  • Svårt med gränser och sviker ofta dig själv i relationer.

Att återhämta dig från att ha varit det duktiga barnet innebär att hämta hem ditt autentiska jag. Att tillåta hela din mänsklighet att bli sedd. Att inte vara så hård mot dig själv eller blir perfektionistisk eller kontrollerande för att känna dig trygg. Här är saker jag har lärt mig för att läka:

  • Umgås med kloka, tillåtande människor som stöttar din mänsklighet. Människor som accepterar och tror på dig är medicin för själen.

  • Planera in lektid. Som det duktiga barnet har du en tendens att överboka, överplanera och hålla dig upptagen eftersom du flyr från dig själv och för att du är för ansvarsfull. Planera in stunder där du kan vara spontan och göra det som får dig att må bra.

  • Det är ok att göra andra besvikna. Du är inte dålig eller fel och din roll är inte att hantera hur andra vuxna mår (som du kanske gjorde som barn).

  • Lär dig att be om hjälp. Det duktiga barnet gör ofta allt själv (kan till och med bära detta som en slags hedersmedalj), eftersom hjälp inte fanns tillgängligt som barn. Tacka ja när någon erbjuder hjälp.

  • Lär dig att kommunicera dina behov. Som det duktiga barnet kan du ha lärt dig att dina behov inte är viktiga, så du vet inte riktigt hur du tydligt kommunicerar dessa. Träna, även om det känns obekvämt.

Comments


bottom of page