top of page

Smärta och ett oreglerat nervsystemKronisk smärta kan hänga ihop med ett oreglerat nervsystem. Viktigt att säga att all kronisk smärta inte behöver vara det, men om du upplever smärta i kombination med oro, ångest, ilska, upprördhet, reaktivitet, depression, håglöshet och utmattning, då kan det vara ett oreglerat nervsystem.


När vi upplever fysisk, emotionell eller social smärta som exempelvis avvisning, aktiveras samma nätverk i hjärnan.


Om du har tillräckligt med resurser att hantera smärtan, oavsett om den är fysisk eller emotionell, minskar stressen och nervsystemet lugnar ner sig. Om du däremot upplever att smärtan är överväldigande och du inte kan kontrollera den, då ökar ångesten, ilskan och desperationen som i sin tur leder till ännu högre smärtintensitet, oavsett skadans egentliga omfattning.


Kronisk stress och ett oreglerat nervsystem ökar aktiviteten i vissa delar av hjärnan som i sin tur ökar smärtan. Det blir en ond cirkel. Kronisk stress påverkar inte bara nervsystemet utan även hormonsystemet och immunförsvaret, som också kan öka smärtan. Negativa tankar och rädslor kan öka på smärtan ytterligare.


Eftersom emotionell och fysisk smärta använder samma neurala nätverk kan vi påverka smärtan om vi kan reglera känslorna. Helt enkelt att träna på att hantera våra känslor i kroppen.


Ett sätt att reglera nervsystemet och känslorna är genom att jobba bottom-up. Man jobbar med det autonoma nervsystemet för att skapa trygghet, släppa spänningar och i slutändan kunna reglera känslorna. Bottom-up integrerar hela hjärnan och jobbar mycket med de djupare delarna av hjärnan som är ansvariga för automatiska reflexer och överlevnad som exempelvis fight, flight eller freeze responsen och som faktiskt också lagrar en vissa typer av minnen. Dessa djupa delar av hjärnan svarar inte på logiska förklaringar.


Bottom-up är ett sätt att nå kroppen, nervsystemet och de djupare delarna av hjärnan för att frigöra det frusna materialet och hjälpa hjärnans och kroppens naturliga hanteringssystem att processa klart.

EMDR som jag jobbar med är en bottom-up process. Därför är den så effektiv vid trauma och PTSD.

Hypnosterapi som jag också jobbar med kan man också använda som en bottom-up process och jobba med känslorna och de fysiska sensationerna i kroppen.


Finns det bottom-up tekniker jag kan göra själv?

Allt som reglerar nervsystemet är bra. Här kommer några exempel:

  • Rörelse och motion. Lugnar amygdala. Frigör endorfiner.

  • Rytmiska övningar som t.ex. dans och trummor.

  • Djup, avslappnad andning med diafragman. 4 in och 4 ut.

  • Kalla duschar för att stressträna kroppen att klara av obehagliga upplevelser.

  • Somatiska övningar (googla gärna).


Bottom up övningar hjälper till att kalibrera nervsystemet så att det inte per automatik tolkar obehagliga upplevelser som ett hot och orsaker en förstärkt respons i hjärnan. Det blir då mindre aktivitet i amgygdala och andra delar av hjärnan och smärtnivån, ångesten, stressen och känslan av hjälplöshet minskar.

Comments


bottom of page