top of page

Kognitiv bypass
Jag brukar säga till mina klienter att de inte kan tänka sig ur ett känslomässigt problem. Och att om de stannar i huvudet och inte känner i kroppen kommer de inte att uppleva livet, eftersom känslorna är det som ger livet sina nyanser. Att känslor är budbärare som hjälper oss att navigera i livet. Du kan inte veta vad du vill och behöver på djupet, om du inte känner.


@theanxietymd (Dr Russel Kennedy) ger en ännu bättre förklaring och lärde mig ett nytt begrepp – kognitiv bypassing som innebär att undvika känslor genom att bara vara i huvudet. Att tro att negativa känslor och trauman kan fixas kognitivt eller genom att omstrukturera sättet vi tänker på.


Många idag lever uppe i huvudet och undviker att vara i kroppen, eftersom där finns de obekväma känslorna. Många klienter kommer till mig med idén att de bara behöver ändra sina tankar, så blir allt bra. Många terapeuter och coacher lär ut att tankarna är roten till negativa känslor, oro, ångest och depression och lösningen är att ändra sina tankar.


Men vi kan inte processa och läka våra känslor som finns i kroppen enbart genom att skapa nya tankar. Det går inte att bara tänka positivt för att må bättre. Du som är orolig eller rädd vet vad jag pratar om. Det hjälper inte om du säger i tanken att allt är ok, känslan är starkare.


Det är inget fel i att förändra våra tankar. Det är inget fel i att förstå grundorsaken till våra jobbiga känslor eller trauman. Tvärtom, det kan hjälpa till. Men när vi tror att det endast är våra tankar som behöver förändras för att vi ska läka, då är vi på fel spår. Den jobbiga sanningen är att vissa känslor måste kännas för att läkas, du kan inte tänka bort dem. Det måste finnas tid att vara med känslan och känna den utan att addera tankar. Att förstå kognitivt är bara en del av läkningen.


Vissa saker behöver inte ens förstås eller förklaras, bara kännas. Att omfamna känslan, låta den gå genom kroppen, transformeras och integreras i en trygg miljö kan göra underverk. När du börjar tänka kan du istället förlora den djupare mening som känslan förmedlar. Du tappar känslans potentiella budskap. Känslorna kan nämligen sällan förklaras på ett sätt som matchar deras mening. Känslor är budbärare och ofta behöver man först känna budskapet för att sedan tolka om det behövs. Att tolka först och sedan känna känslan i kroppen kan förminska den.


Kognitiv bypass lindrar smärtan kortsiktigt, eftersom hjärnan får en dopaminkick. Tyvärr är det inte en långsiktig lösning. Istället kan hjärnan bli beroende av kickarna att få ”svar”, men det läker inte känslorna. Därför sägs det ”you’ve got to feel it to heal it”.


Att hålla spacet för mina klienters känslor är det jag tycker mest om att göra. Det behövs så lite för att skapa en stor förändring. När en känsla släpper i kroppen, skapas utrymme för något nytt.

Comments


bottom of page