top of page

3 sätt vi kan präglas redan från startVi präglas redan från livmodern och födseln och detta kan skapa en rad symtom som vuxen som exempelvis oro och ångest, rädslor, mardrömmar, överdriven försiktighet, lågt självförtroende. 3 saker som kan prägla oss redan från start är:


1. Föräldrarnas mående vid befruktningen kastar den första genetiska tärningen. Om föräldrarna lever i mycket stress kan stressen att följa med i spermien och ägget som information och påverkar barnets utveckling, så att barnet kan möta samma miljöförhållanden som föräldrarna och ha bättre chanser att överleva.


2. Mamman är sedan i konstant kommunikation med fostret under hela graviditeten. Hennes tankar, känslor och syn på världen påverkar barnet. Genom olika signalsubstanser som frigörs i mamman och som även fostret känner av, formas och förbereds barnet för att bättre kunna överleva när det föds.


3. Och sedan har vi födseln. Är den dramatisk, igångsatt eller naturlig och trygg? Studier visar att vid en lugn födsel är barnets immunförsvar starkare och barnet har ett annat förhållningssätt till världen, till och med den emotionella intelligensen är annorlunda.


Mardrömmar, nattskräck, stark ångest utan någon egentlig orsak och rädsla för döden, kan vara tecken på en skakig tid i livmodern eller vid födseln. Nervsystemet bär med sig spåren efter kaoset och har inte läkt.


De starkaste läkningarna sker ofta när vi kommer åt dessa upplevelser och de får läka.


Många av mina klienter med oförklarlig ångest och stark rädsla för döden har haft en stressig tid i livmodern eller en skakig födsel. Det fantastiska är att det går att läka.


Comments


bottom of page