top of page

Är people pleasing manipulation?Varför är vi ofta så rädda för att vara ogillade, samtidigt som vi längtar efter att få vara oss själva? Varför blir vi ibland people pleasers?

People pleasing betyder att du gärna vill behaga andra. Du vill inte göra andra arga, besvikna, ledsna, upprörda eller att de ska tycka illa om dig, så du är beredd att göra väldigt mycket för att göra andra glada och nöjda, till och med trycka undan dina egna behov och önskningar.

Detta är en copingstrategi som vi utvecklat som barn. En copingstrategi är ett beteende vi har skapat för att hantera och bemöta stressiga situationer och känslor. Genom att använda en copingstrategi försöker vi reducera den stressen. Så om vi till exempel hade en explosiv pappa som ofta skällde på oss eller en mamma som bemötte oss med tystnad när hon inte var nöjd med oss, eller vi kände oss utanför i skolan och gärna ville vara med, utvecklade vi förmodligen en copingstrategi för att hantera känslorna eller situationen. Vi kanske blev snälla och lydiga för att inte trigga igång våra föräldrars reaktioner och därmed slippa de obehagliga känslorna inom oss. Vi kanske blev glada och tillmötesgående i skolan för att bli utvalda och passa in. Vi hoppades att om vi var andra till lags skulle våra egna behov och önskningar bli uppfyllda - bli omtyckta, känna oss trygga, få vara med, få bekräftelse.

När vi har blivit en people pleaser, då har vi gått för långt i att vara till andra till lags. Livet handlar då mycket om andra människor, vad de ska tänka, vad de vill, vad de tycker, vad jag tror att de vill att jag ska göra och vara osv. Vi tappar oss själva. Vi kanske ändrar vår personlighet för att passa in och till slut vet vi inte vem vi egentligen är. Vi förlorar vår inre kompass och riktning i livet, för vi vet inte längre vem vi är, vad vi står för eller vart vi vill. Vi blir vilse. People pleasing kan också ses som en subtil form av manipulation. När vi försöker vara andra till lags försöker vi få andras godkännande, genom att vara på ett visst sätt. Detta är faktiskt manipulation.

Viktigt att förstå:

  1. Alla kommer inte att gilla dig. Det är inte möjligt. Att ”tvinga” eller övertyga andra att gilla dig gör att du manipulerar både dem och dig själv.

  2. Copingstrategin att göra andra till lags skapades när du var barn och hade ett större behov av att höra till, den så kallade överlevnadsinstinkten. Idag är du vuxen och kan och får vara mer självständig.

  3. Om du lär dig att hantera känslorna som kommer med att någon inte gillar dig eller säger emot dig, så kommer du att märka att känslorna slutar att styra dig. Du kan tänka mer nyktert, eftersom känslorna inte kapar dig.

Det kommer att ta tid att våga vara ogillad, så ta det i små steg. Varför inte prova att inte stryka alla medhårs? Upplev stoltheten över att faktiskt stå upp för dig själv och kanske även de läskiga känslorna över att andra inte håller med. Du överlever det. Jag lovar.

.

Commentaires


bottom of page