top of page

Är du en övertänkare?Är du en person som ofta förbereder dig inför alla tänkbara scenarier? Försöker du ofta göra allt perfekt, så att ingen kan kritisera dig? Då finns det en risk att du är en övertänkare.


Att övertänka är ofta en skyddsmekanism för att undvika eller försöka kontrollera svåra känslor. Men som jag skrivit tidigare så kan känslor inte lösas upp om de inte får upplevas och då i sin ursprungliga eller rena form. Vad betyder det?


Låt mig ge dig ett exempel.


Du blir arg och kanske aggressiv när människor ger dig feedback. Du kanske söker råd hos en vän eller går till en coach för att jobba med din ilska. Men istället för att fokusera på att lösa ilskan som är en sekundär känsla, alltså en känsla som skyddar en underliggande känsla, behöver vi gräva djupare. Under ilskan kanske vi upptäcker en rädsla att inte duga. Under den rädslan finns själva känslan av att inte duga.


Här har vi alltså 3 lager av känslor – ilska, rädsla och sedan den råa ursprungliga/rena känslan eller upplevelsen av att inte duga. Rädslan för att uppleva smärtan av att inte duga driver fram en ilska och aggressivitet för att skydda dig mot smärtan. Du blir arg och skyller på att andra har fel, de fattar inte, de är orättvisa osv, för att du inte ska känna att du inte duger. För att inte riskera att uppleva smärtan igen av att inte duga, så kanske du övertänker och försöker förbereda dig inför alla tänkbara scenarier och att vara perfekt, så att ingen kan kritisera dig.


Sekundära känslor döljer ofta vad du verkligen känner och med dessa skickar du bara ut förvirrande signaler till omvärlden om vad du egentligen behöver. Läkning innebär att finna den ursprungliga/rena känslan och läka den + att sedan ta hand om alla övriga lager av känslor. Då minskar ditt övertänkande.


Comments


bottom of page