A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2023

Att våga vara ogillad är något som sociala medier verkligen kan träna dig i. Själv får jag meddelanden där jag får kritik för hur jag uttryckt något eller där man ifrågasätter det jag säger. Obehagligt? I början var det hemskt. Idag är det ok. Det har varit en bra skola att lära mig att dra gränser, stå upp för mig själv, vara ok med att folk ogillar mina åsikter och också ödmjukt förstå andras perspektiv. 

Varför är vi ofta så rädda för att vara ogillade, samtidigt som vi längtar efter att få vara oss själva? Varför blir vi ibland people pleasers?

People pleasinig betyder att du gärna vill behaga andra. Du vill inte göra andra arga, besvikna, ledsna, upprörda eller att de ska tycka illa om dig, så du är beredd att göra väldigt mycket för att göra andra glada och nöjda, till och med trycka undan dina egna behov och önskningar. 

Detta är en copingstrategi som vi utvecklat som barn. En copingstrategi är ett beteende vi har skapat för att hantera och bemöta stressiga situationer och känslor. Genom att använda en copingstrategi försöker vi reducera den stressen. Så om vi till exempel hade en explosiv pappa som ofta skällde på oss eller en mamma som bemötte oss med tystnad när hon inte var nöjd med oss, eller vi kände oss utanför i skolan och gärna ville vara med, utvecklade vi förmodligen en copingstrategi för att hantera känslorna eller situationen. Vi kanske blev snälla och lydiga för att inte trigga igång våra föräldrars reaktioner och därmed slippa de obehagliga känslorna inom oss. Vi kanske blev glada och tillmötesgående i skolan för att bli utvalda och passa in. Vi hoppades att om vi var andra till lags skulle våra egna behov och önskningar bli uppfyllda - bli omtyckta, känna oss trygga, få vara med, få bekräftelse. 

När vi har blivit en people pleaser, då har vi gått för långt i att vara till andra till lags. Livet handlar då mycket om andra människor, vad de ska tänka, vad de vill, vad de tycker, vad jag tror att de vill att jag ska göra och vara osv. Vi tappar oss själva. Vi kanske ändrar vår personlighet för att passa in och till slut vet vi inte vem vi egentligen är. Vi förlorar vår inre kompass och riktning i livet, för vi vet inte längre vem vi är, vad vi står för eller vart vi vill. Vi blir vilse.

People pleasing kan också ses som en subtil form av manipulation. När vi försöker vara andra till lags försöker vi få andras godkännande, genom att vara på ett visst sätt. Detta är faktiskt manipulation.

Viktigt att förstå:

 1. Alla kommer inte att gilla dig. Det är inte möjligt. Att ”tvinga” eller övertyga andra att gilla dig gör att du manipulerar både dem och dig själv.
 2. Copingstrategin att göra andra till lags skapades när du var barn och hade ett större behov av att höra till, den så kallade överlevnadsinstinkten. Idag är du vuxen och kan och får vara mer självständig.
 3. Om du lär dig att hantera känslorna som kommer med att någon inte gillar dig eller säger emot dig, så kommer du att märka att känslorna slutar att styra dig. Du kan tänka mer nyktert, eftersom känslorna inte kapar dig.


Det kommer att ta tid att våga vara ogillad, så ta det i små steg.
Varför inte prova att inte stryka alla medhårs? Upplev stoltheten över att faktiskt stå upp för dig själv och kanske även de läskiga känslorna över att andra inte håller med. Du överlever det. Jag lovar.

Visa hela inlägget »

The Golden Child. Kanske du tänker på ett bortskämt barn som är född med silversked i mun. Kanske du tänker på ett speciellt barn, ett utvalt barn som förväntas uträtta något stort i världen. Kanske du tänker på favoriten i familjen som är väldigt bra på allt och som ska uppfylla föräldrarnas ambitioner. Ett exempel att följa och som syskonen ofta jämförs med.
 
Dessa är de vanligaste beskrivningarna. Men det finns också en annan variant av The Golden Child. Ett barn som är självständigt, nästan som om hen uppfostrar sig själv. Mogen för sin ålder. Pålitlig. Duktig. Ställer aldrig till besvär. Jag var ett sådant barn.
 
Bakom denna roll finns ett barn som ofta får vara sin egen förälder, eftersom mamma och pappa inte har tid eller ork eller inte är kapabla att ta hand om barnets behov. Och med behov menas inte bara fysiska behov som mat, kläder och andra praktiska saker, utan mentala och emotionella behov som stimulans, tröst, uppmuntran, trygghet, uppmärksamhet, kramar och att få dela känslor. Detta lägger en massa stress på barnet att ta hand om sig själv och kan leda till mycket oro och ångest och ibland också blyghet. Barnet har inte någon att prata med och håller alla känslor för sig själv.
 
När The Golden Child växer upp blir hen en väldigt självständig, kapabel och ansvarsfull person. Baksidan är att personen också ofta bär på mycket oro och har svårt att be om hjälp. Man vill inte vara en börda och är så van vid att ta hand om sina egna problem, så det känns inte bekvämt att be om hjälp. Som vuxen lider man i tysthet.  
 
Några problem du kan uppleva som vuxen när du har varit The Golden Child:

 • Ingen känsla av vem du är + ett lågt självvärde.
 • Ditt självvärde baseras på prestation och extern bekräftelse.
 • Rädsla för att göra misstag eller att låta någon se dina brister.
 • Svårt med gränser och sviker ofta dig själv i relationer.

 
Att återhämta dig från att ha varit The Golden Child innebär att hämta hem ditt autentiska jag. Att tillåta hela din mänsklighet att bli sedd. Att inte vara så hård mot dig själv eller blir perfektionistisk eller kontrollerande för att känna dig trygg.
 
Här är saker jag har lärt mig för att läka:

 • Umgås med kloka, tillåtande människor som stöttar din mänsklighet. Människor som accepterar och tror på dig är medicin för själen.
 • Planera in lektid. Som The Golden Child har du en tendens att överboka, överplanera och hålla dig upptagen eftersom du flyr från dig själv och för att du är för ansvarsfull. Planera in stunder där du kan vara spontan och göra det som får dig att må bra.
 • Det är ok att göra andra besvikna. Du är inte dålig eller fel och din roll är inte att hantera hur andra vuxna mår (som du kanske gjorde som barn).
 • Lär dig att be om hjälp. The Golden Child gör ofta allt själv (kan till och med bära detta som en slags hedersmedalj), eftersom hjälp inte fanns tillgängligt som barn. Tacka ja när någon erbjuder hjälp.
 • Lär dig att kommunicera dina behov. Som The Golden Child kan du ha lärt dig att dina behov inte är viktiga, så du vet inte riktigt hur du tydligt kommunicerar dessa. Träna, även om det känns obekvämt.
Visa hela inlägget »