A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2018


 

I höstas lyssnade jag på 15-timmars mastodontboken 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, av den kanadensiska kliniska psykologen och psykologiprofessorns Jordan Peterson.
 
Puh!
 
Ett resonemang som jag verkligen gillade var det kring att vara allt man vill vara, att vara perfekt, existera helt utan begränsningar. Men om du redan är allting, alltid, överallt, då finns det ingen vart att gå och inget att bli. Allt som skulle kunna bli något, är redan. Och allt som skulle kunna hända, har redan hänt.
 
Vår existens och våra begränsningar är tätt sammanlänkade och för att vårt liv ska bli intressant behövs begränsningarna.
 
Superman (Stålmannen på svenska) skapades 1938 av Jerry Siegel och Joe Shuster. I början kunde Superman flytta bilar, tåg och till och med fartyg. Han kunde springa fortare än tåget och han kunde hoppa över höga byggnader. Efter ett tag började hans krafter expandera och i slutet på 60-talet kunde han flyga fortare än ljuset, han hade superhörsel och röntgensyn, han kunde smälta metall med sina ögon, frysa objekt och orsaka orkaner med sitt andetag, han kunde flytta planeter, kärnkraftsexplosioner kunde inte skada honom och om han blev skadad, så läkte han omedelbart. Superman blev osårbar.
 
Här började något underligt att hända. Han blev tråkig. Ju mer fantastiska hans förmågor blev, desto svårare var det att hitta intressanta saker för honom att göra. Supermans problem blev att han kunde ta sig ur vilka situationer som helst och det gjorde honom tråkig, vilket gjorde att hans karaktär Superman nästan dog ut.
 
Man började då skriva om Superman och tog bort en hel del av hans superkrafter. Han kunde inte längre flytta planeter, han blev beroende av solen för sina krafter, han blev sårbar av kryptonit. Superman fick helt enkelt begränsningar. En superhjälte som kan göra precis vad som helst visade sig bli en icke-hjälte. Han är inget specifikt, därför är han inget. Han har inget att sträva mot, så man kan inte beundra honom.
 
Så att vara någon verkar kräva begränsningar. Kanske för att VARA kräver att BLI. För att bli något eller någon betyder att bli något mer, eller i alla fall något annorlunda. Och att bli något mer eller annorlunda är bara möjligt för något som är begränsat.
 
Så se dina begränsningar som en möjlighet att sträva att bli något mer. Själv tänker jag fortsätta att försöka se mina begränsningar som möjligheter, att begränsningarna gör att jag har något att sträva mot, och att det gör mitt liv intressant.
 
<3 Karin
 

Visa hela inlägget »

Dr. George Land släppte en bomb under TEDxTuscon när han berättade de chockerande resultaten kring ett kreativitetstest utvecklat för NASA, men som han testat på skolbarn.
 
NASA hade bett Dr. George Land och Beth Jarman att utveckla ett specialiserat test där de kunde mäta den kreativa potentialen hos NASAs raketforskare och ingenjörer. Testet blev väldigt lyckat för NASA, men forskarna var nyfikna och ville ta det ett steg längre. Var kommer den här kreativiteten från? Är man född med den, är den inlärd, eller kommer den från vår erfarenhet?
 
Forskarna gav testet till 1.600 barn mellan åldrarna 4-5 år. Och gissa om de blev chockade. Testet handlad om förmågan att komma på nya, annorlunda och innovativa idéer kring problem. Hur många procent av barnen tror du klassades som genier inom kategorin uppfinningsrikedom?
98 procent.
 
Forskarna var så förbluffade att de beslutade sig för att göra en längre studie och att testa barnen igen 5 år senare, när de var 10 år gamla. Resultatet? Bara 30 procent av barnen klassades nu som genier inom kategorin uppfinningsrikedom.
 
Vid 15-års ålder testades barnen igen och antalet genier hade fallit till 12 procent.
 
Vid vuxen ålder är det bara 2 procent som fortfarande är genier i kategorin uppfinningsrikedom.
 
(Och för dig som säger att det bara är en studie, så har faktiskt resultaten replikerats miljoner gånger.)
 
Så var försvinner den här briljansen? Forskarna tror att det är vårt skolsystem, vår utbildning som i många fall rånar oss på vår kreativa genialitet. Du känner säkert igen att du som liten har fått höra (och kanske fortfarande hör) ”det har vi redan provat”, ”det är en dum idé”, ”det kommer inte att fungera”, ”så gör vi inte här”. Kanske du till och med säger det till dig själv. När du enbart matas med information, när du ofta får höra att det inte går, när du sällan får prova nya saker och hitta nya lösningar på problem, så börjar din kreativa genialitet somna in.
 
När vi säger negativa saker, som att det till exempel inte går, så börjar neuronerna i hjärnan att slåss mot varande. Hjärnans kapacitet börjar då minska, eftersom vi hela tiden dömer, kritiserar och censurerar. När vi är rädda opererar vi dessutom från en mindre del av hjärnan. Om vi däremot använder kreativt tänkande lyser hjärnan upp.
 
Så hitta den inre 4-åringen i dig. Kapaciteten att vara kreativ finns inuti dig. Istället för att säga att det inte går, prova! Istället för att gå på rutin, prova något nytt!
 
Att börja det nya året med att prova nya saker, hitta nya lösningar, bli kreativ, bäddar för ett spännande år.
 
Gott Nytt År!
 
<3 Karin

Visa hela inlägget »I dagens samhälle lägger otroligt stor vikt vid vår hjärna. Hjärtat däremot är för många bara en pumpmekanism som är ansvarig för att transportera blod till våra organ. Men hjärtat är så mycket mer än detta. Forskarna vet numera att hjärtat har en egen intelligens som spelar en viktig roll i vår verklighetsuppfattning och för att koppla på superförmågor som intuitionen, superinlärning osv.
 
1991 upptäckte forskarna ca 40.000 specialiserade celler i hjärtat, kallade sensoriska neuriter som är precis likadana som våra hjärnceller, fastän de inte sitter i hjärnan. Dessa celler tänker oberoende av hjärnan, de kommer ihåg oberoende av hjärnan, de lär sig oberoende av hjärnan. Tänk om du kunde få tag på den här intelligensen som finns i hjärtat?
 
Hjärtats intelligens
Enligt neurokardiologer och forskare så fungerar hjärtat som en hjärna, och hjälper oss med en djupare form av intelligens. Hjärnan och hjärtat är sammankopplade genom vagusnerven och det är genom denna kommunikation som hjärtat kan ändra hur hjärnan bearbetar information. Idag vet vi att många av de instruktioner som hjärnan får att utföra saker, får den faktiskt från hjärtat. Så om vi kan koppla ihop vår hjärna med vårt hjärta och använda bådas intelligens, öppnar vi dörren till det extraordinära som vi har hört att bland annat munkar och shamaner upplever - det vi kallar för det mystiska. Vi är faktiskt kodade att ha dessa upplevelser och att använda dem i vår vardag. Att få tillgång till vår intuition, att kunna kontakta vårt undermedvetna, få framtidsförnimmelser och att lära sig supersnabbt - alla dessa förmågor kommer utifrån vår möjlighet att röra oss in i vårt hjärta. I väst är vi så vana att leva uppe i vårt huvud, i vår hjärna, så vi har ibland svårt att få kontakt med vårt hjärta. Vi stannar i våra tankar och tänker på att ha kontakt med vårt hjärta, istället för att verkligen ha kontakt med det.
 
Hjärta, hjärna och känslor
Ofta sägs det att hjärnan och hjärtat arbetar mot varandra. Förnuft mot känsla. Vi försöker ofta lista ut om vi ska följa våra tankar eller våra känslor. Hjärnan tänker oftast i termer som vad skulle vara det säkraste sättet för mig, minst risk, det rädda egot kommer in och tar över. Hjärtat däremot ger oss en möjlighet att känna vad som är bra för oss på ett högre plan. Så vilket ska man följa? Hjärnan eller hjärtat? Jag tror att om vi bara följer en av dem, så kan vi ibland hamna i trubbel. Hjärnan vill hålla oss inuti vår komfortzon, vilket gör att vi bromsas av rädsla, hjärtat kan fatta beslut som är ogenomtänkta och riskabla. En balans mellan dessa två tror jag ger oss den bästa klarheten.
 
Varför ska vi rådfråga vårt hjärta?
Därför att hjärtat inte skickar information genom ett egoistiskt filter, vilket hjärnan gör. Hjärtat innehåller den universella intelligensen. Tänk på ditt hjärta som en mycket nära vän, som bara har ditt bästa intresse för ögonen. Hjärtat tar dig alltid tillbaka till ditt center och det är här du får kontakt med det extraordinära inuti dig.
 
Hjärtats neurobiologi
Så vi kan alltså få tonvis med information från vårt hjärta. Visste du att det finns många fler fiber från hjärtat till hjärnan, än tvärtom. Detta betyder att det är mycket mer kommunikation som sänds till din hjärna, än som hjärnan själv sänder ut. Hjärtat är det organ i kroppen som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i kroppen, det är 60 gånger större i amplitud än hjärnan och genomsyrar varje cell i kroppen. Den magnetiska komponenten är 5.000 gånger starkare än hjärnans magnetiska fält och kan avläsas flera meter från kroppen med en sensitiv magnetometer. Eftersom vårt hjärta genererar det starkaste elektromagnetiska fältet, så påverkar den alla organ och celler i vår kropp.
 
Kanske det är därför som hjärtat är det första organet som skapas i oss som foster. Hos ett foster slår hjärtat innan hjärnan ens har formats, det är det som forskarna kallar för autorytmik. Vi människor formar också en emotionell hjärna långt innan vi har en rationell hjärna, och hjärtat har sitt eget oberoende komplexa nervsystem som också kallas för ”hjärnan i hjärtat”. Hjärtat har alltså en egen intelligens, varför vissa neurokardiologer kallar hjärtat för femte hjärnan.
 
Och här behövs det en liten förklaring. En del säger att vi har 1 hjärna, en del säger 2 hjärnor, några säger 3 hjärnor och en del säger 5 hjärnor. Så jag tänkte kort förklara hur det hänger ihop.
 

 1. Vi har 3 hjärnor i kroppen – hjärnan i huvudet, magen och hjärtat. Forskarna är bara i början av att förstå hjärnan i magen och hjärtat. Maghjärnan är ofta det vi kallar för magkänslan eller intuitionen. Hjärthjärnan är det vi kallar för den högre visdomen, universella intelligensen, ditt center.
 2. Vi har faktiskt också 5 hjärnor. Som du läste tidigare, så kallar vissa neurokardiologer hjärtat för den femte hjärnan. Detta handlar om vår hjärnas evolutionära utveckling där vi tidigare har erkänt 4 hjärnor – reptilhjärnan, däggdjurshjärnan, neocortex och prefrontala cortex. Och nu hjärtat.

 
Den femte hjärnan som finns i hjärtat tros ha förmågan att utveckla kraften att transcendera. Att transcendera betyder att vara sig själv. Transcendera är förmågan att känna sig själv och vara sig själv.
 
Vad innebär det att känna sig själv och att vara sig själv?
I vårt dagliga liv är vår uppmärksamhet alltid riktad mot något annat än oss själva, på något vi hör, ser, känner eller tänker. Hela dagarna befinner vi oss i en kedja av tankar och upplevelser, vi tar sällan oss tid att bara vara med oss själv. Så den (jag) som har kunskapen (det jag ser, gör, tänker osv) om något, lär aldrig känna sig själv.
 
Genom att vända sitt fokus inåt kan man börja lära känna sig själv. Med rätt teknik behöver man inte försöka att nå dit, sinnet kommer att gå dit av sig självt, fullständigt naturligt, helt spontant, därför att det inget hellre vill än att bege sig dit. För sinnet är detta tillstånd att komma hem. Att meditera utan att styra sinnet, utan att kämpa med sitt fokus eller att tvinga bort tankarna, är rätt teknik. Så fort vi anstränger oss, så håller vi bara sinnet aktivt, och då hindrar detta faktiskt sinnet från att transcendera  och uppleva den rena stillheten.
 
Om du regelbundet mediterar, utan ansträngning, bara sitt stilla och blunda, tvinga dig inte att fokusera, tvinga inte bort tankarna, bara låt allting vara, så kommer ditt sinne att vända sig inåt per automatik efter ett tag och du kommer att lära känna dig själv och börja bli dig själv, den du verkligen är.
 
Men tillbaka till hjärtat…
När vi fokuserar på hjärtat, så sägs det att vi är i kontakt med varje del av universum, att vi får tillgång till det universella fältet av intelligens. Dr Leonard Laskow, som har studerat kärlekens helande kraft i 33 år, menar att hjärtat är källan till all läkning. Han har till och med bevisat att hjärtats kärlek kan reducera tillväxten av tumörer med mer än 30 procent.
 
Hur får du tillgång till hjärtats visdom?
Med följande teknik från den bästsäljande författaren Gregg Braden kan du börja komma i kontakt med ditt hjärta och använda dess intelligens och kraft. Så här gör du:
 

 • Sitt bekvämt och slut ögonen, så att du börjar skiftet från din yttre värld till din inre värld. Detta skickar en kraftfull signal till din kropp att gå inåt.
 • Fokusera på ditt hjärta och ditt hjärtchakra. Detta skickar en signal till hjärtat att du söker kontakt. Här kommer ett värdefullt tips. Om du kan röra vid ditt hjärta, på det sätt som känns rätt för dig, det kan vara med handflatan mot bröstkorgen som man gör i vissa kulturer när man hälsar på någon, eller som buddisterna gör, de låter handflatorna mötas framför bröstet och tummarna vidrör hjärtchakrat (vid bröstbenet, se bild) eller så rör man lätt vid hjärtchakrat med ett finger. Där din kropp upplever en sensation, kommer din medvetenhet och ditt fokus att gå. När du rör ditt hjärtcentrum i mitten (vid bröstbenet), så går din medvetenhet och ditt fokus dit.
 • Sakta ned din andning. Detta skickar ytterligare en signal till din kropp att du är trygg, för enda gången din andning saktar ner är när du är trygg. Denna trygga signal förändrar din kropps kemi, lugnar ner nervsystemet och tystar hjärnan. Upplev som om andningen kommer från hjärtat.
 • Framkalla någon av följande känslor: uppskattning, tacksamhet, omtanke eller medkänsla. Detta är känslor som aktiverar hjärtats energi. När vi skapar en positiv känsla i hjärtat, så reflekteras detta kemiskt i kroppen och den varvar ner och mår bra. Vi kopplar också ihop hjärtats nätverk med hjärnans nätverk.
 • Sitt en stund och vila i upplevelsen. Om du inte har en fråga som du vill ha svar på, kan du avsluta här. Har du en fråga fortsätter du med punkt 6.
 • Ställ en fråga till ditt hjärta, något du behöver veta. Frågan ska vara kort och exakt. Ditt hjärta vet. Tänk på att hjärtat inte behöver en lång utdragen förklaring kring visdomen som levereras. Hjärtat talar klart och direkt. Om inte, gör om processen och låt kroppen vet att du söker hjärtats intelligens och inte egots.


Alla kommer att uppleva hjärtats intelligens olika. Du kan känna fjärilar i magen, en varm känsla runt din kropp, pirrande i fingertopparna. Du kanske inte känner några kroppsliga förnimmelser alls, men får ett klart, kort svar som kommer som en tanke. Ju mer du tränar detta, desto enklare kommer det bli att få kontakt med ditt centrum.
 
Ju oftare du gör detta, desto snabbare tränar du upp din djupare intuition och får kontakt med ditt undermedvetna. Du stärker dina framtidsförnimmelser och aktiverar superinlärning. Du börjar lära känna dig själv och vem du är. Du börjar bli dig själv.
 
Om du vill ha mer information kring hjärtats roll in din personliga utveckling rekommenderar jag dig att besöka HeartMath Institute. Sedan 1991 har de forskat och utvecklat vetenskapligt beprövade verktyg för att hjälpa människor bygga en bro mellan hjärtat och hjärnan.

I ljudfilen nedan finns en kort meditation baserat på ovanstående punkter, för att komma i kontakt med ditt hjärta.

LJUDFIL - NÅ DITT HJÄRTAS INTELLIGENS

Ladda gärna ner ljudfilen, så du har den enkelt till hands när du vill lyssna. 


<3 Karin

Visa hela inlägget » 

Många frågar mig hur långt tillbaka i sin egen historia man kan komma för att hitta minnen och händelser som på något sätt påverkat en i livet. Du kan faktiskt komma ända tillbaka till din vistelse i livmodern och de så kallade preverbala minnena, de minnen vi har innan vi kan prata. Oftast ligger dessa minnen gömda långt ner i det undermedvetna sinnet.
 
Biologen Bruce Lipton, författare av ”The Biology of Beliefs”, pratar ofta om den nya vetenskapen epigenetik. Förr trodde vi att generna kontrollerade allting. Idag vet vi att tankar, trosföreställningar och miljön kan slå av och på genernas uttryck. Epigenetiken visar att molekyler från olika upplevelser, till exempel ett trauma, kan fästa på generna och sedan slå på eller av dessa. Vi vet också att känslor är biokemiska tillstånd och att känslor bildar molekyler som ”fastnar” i kroppen. Så om en blivande mamma lever i en våldsam miljö, kan till exempel molekyler av rädsla föras vidare till fostret som börjar förbereda sig för att komma ut i en våldsam miljö.  Barnet som föds kan då bli extremt oroligt redan från början.
 
Nu när vi vet att vår omgivning kan påverka oss, så är det viktigt att förstå att livmodern är barnets första omgivning. När jag arbetar med klienter kommer jag ofta tillbaka till upplevelser i livmodern. En sådan intressant session där roten till klientens problem uppstod redan i livmodern, var Mark.
 
Mark kunde inte hantera utmaningar. Han gav bara upp och blev passiv och han hade känslor av panik och hjälplöshet inför utmaningar. När barn föds slås deras fightkänsla automatiskt på när de ska igenom födelsekanalen. De vet att de behöver kämpa för att komma ut och gör det helt naturligt. I just det här fallet hade Marks mamma valt ryggbedövning och hade fått för mycket bedövning (vilket hon bekräftade för Mark) och detta hade påverkat Mark som foster. I hypnos får Mark kontakt med minnen i sin mammas livmoder och med tårar i ögonen berättar han hur han inte hittar ut, att han är yr, totalt panikslagen och hjälplös. Den naturliga reflexen att kämpa sig ut blev bedövad och han fick hjälpas ut. Den första utmaningen han mötte i sitt liv kunde han inte klara av och den programmering som skapades där och som sedan följt honom hela livet var att han inte kunde klara utmaningar.
 
Vi löste upp denna programmering på en session och några veckor senare fick jag följande SMS: ”Jag kan göra allt. Jag kan hantera allt. Jag klarar av allt. Det känns fantastiskt.”
 
Så om du har en känsla av att du har haft något hela livet, så kan roten till ditt problem ha startat mycket tidigt, till och med i livmodern. Vår hjärna är mycket mer utvecklad i fosterstadiet, än vi tidigare trott. Det lilla fostret har också fullt utvecklade känslor mycket tidigt, så fostret kan till exempel känna både smärta och oro. Detta ligger dock ofta begravt i det undermedvetna sinnet, så även om barnet inte kommer ihåg smärtan medvetet flera år senare, eller till och med som vuxen, så har det undermedvetna sinnet sparat precis allt och smärtan, rädslan, oron eller vad det än är, manifesteras i tankar, känslor och beteenden senare i livet. Många av dessa undermedvetna minnen kan driva mycket av det vi gör idag.
 


Jag rekommenderar dig att se filmen In Utero. Och här har du trailern.
 
Så respektera och ta hand om alla våra blivande mammor, så hjälper vi även barnen.

<3 Karin

Visa hela inlägget »

Hur många gånger har du börjat gå till gymmet, men hittat dig själv i soffan igen några månader senare? Hur många gånger har du beslutet dig för att gå upp tidigare på morgonen, men fortsatt att snooza? Hur många jobb har du struntat i att söka, jobb du verkligen skulle vilja ha? Hur många gånger har du börjat sabotera din relation med din partner genom att börja bete dig ”underligt”?
 
Många klienter kommer till mig och säger att de självsaboterar. Det finns givetvis flera olika anledningar till att du saboterar för dig själv, men här ska du få reda på hur självsabotage oftast börjar och vad du kan göra åt det på hemmaplan.
 
Medvetna kontra undermedvetna sinnet
Forskarna påstår att den normala människan använder sitt undermedvetna sinne 95% av tiden under sin dag. Det betyder att bara 5% av dina dagliga aktiviteter kontrolleras av ditt medvetna sinne. Därför är det enkelt att säga på en medveten nivå att du vill börja träna, söka nytt jobb, äta bättre, vara lyckligare. Men om ditt undermedvetna sinne inte är programmerat för detta, kommer det att hålla dig tillbaka.
 
Dr. Bruce Lipton menar att det undermedvetna sinnet är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Föreställ dig att du rider en gigantisk elefant, där elefanten representerar det undermedvetna sinnet, och du är det medvetna sinnet som rider längs upp på toppen. Du kan kämpa väldigt mycket för att styra åt höger, men elefanten är så stor så om den vill gå till vänster, så är det inget du kan göra. Det är samma sak med vårt undermedvetna sinne som kontrollerar nästan allting vi gör.
 
När vi förstår hur starkt det undermedvetna sinnet är så blir det superklart varför vi självsaboterar. Om vi har trosföreställningar, begränsningar och idéer kring vem vi är, vad vi är värda, vad vi klarar i livet, vad vi förtjänar osv, djupt begravda i vårt undermedvetna sinne, så blir det nästan omänskligt svårt att köra över dessa programmeringar, genom vårt lilla medvetna sinne.
 
Vad det undermedvetna verkligen vill ha
Så när vi säger självsabotage, så är det helt enkelt en krock mellan det medvetnas och det undermedvetnas önskningar.
 
När vi vill göra något nytt, där vi ska riskera något, så säger det undermedvetna sinnet NEJ! Den har bara en agenda – hålla dig vid liv. Så allt nytt du vill prova på upplevs av det undermedvetna sinnet som osäkert, svårt, jobbigt, riskfyllt och säger NEJ. Ditt undermedvetna sinne bryr sig inte om att du vill bli framgångsrik, lycklig, rik, hälsosam, berömd. Det undermedvetna vill att du ska vara säker och det håller dig så långt borta från vad det anser är en fara för dig. Det är här konflikten uppstår.
 
Men om jag vill gå ned i vikt, så är det väl inget farligt, tänker du. Det beror på vad ditt undermedvetna tycker. Om ditt undermedvetna tror att gammal emotionell smärta som du tryckt ned med mat, kommer upp till ytan om du slutar att överäta och går ned i vikt, då kommer det undermedvetna att säga NEJ, vi ska inte gå ned i vikt. Eller om ditt undermedvetna har en trosföreställning att du inte är värd att ha en hälsosam kropp och må bra, då kommer det undermedvetna att säga NEJ, vi ska inte gå ned i vikt. Eller om det finns en risk att du misslyckas att gå ned i vikt och blir besviken på dig själv och därmed upplever självförakt och emotionell smärta, då kommer det undermedvetna att säga NEJ, vi ska inte gå ned i vikt.
 
Tämj elefanten
Du kan faktiskt träna upp ditt undermedvetna sinne att vara mer samarbetsvilligt. Du behöver förstå vad det är som händer inuti dig på en undermedveten nivå för att tämja den gigantiska elefanten. Fundera lite på vad det är som har hänt i ditt liv, oftast i barndomen, som gjort att du bromsar dig själv och saboterar för dig själv, inom vissa områden.
 
Det är också viktigt att förstå att vår hjärna är 2 miljoner år gammal och när den flippar ut så reagerar den fortfarande som om du sprang på savannen. Det undermedvetna sinnet är helt enkelt inte speciellt uppdaterat. Så när ditt undermedvetna sinne flippar ut, försök att förstå att det är en gammal del som inte kan se skillnaden på en framrusande tiger och en arg chef. Så observera dina tankar och se om det verkligen är så farligt som du tänker.
 
Det är inte en omedelbar fix. Att koda om sina gamla tankar tar tid, men det är absolut värt det. En snabbare väg är att komma till mig, där vi kontaktar ditt undermedvetna sinne direkt och börjar koda om.

<3 Karin
 

Visa hela inlägget »

Ofta ser vi förmågan att lösa problem som något positivt. Efter drygt 15 år i TV-branschen är jag en formidabel problemlösare. Direktsändningar och inspelningar kantades alltid av så kallade problem, och jag blev en mästare på att fixa och trixa så att allt fungerade. En färdighet som jag har glädje av än idag.
 
Varför verkar en del människor vara bättre problemlösare än andra? En vanlig orsak jag har lagt märke till i mitt arbete som coach, är att klienten som liten känt sig som en förlorare eller varit otrygg. Ett sätt att hantera det negativa har varit att barnet försökt räkna ut allt i förväg, för då är man säker. Eller så fanns det saker man inte kunde fixa som barn, t.ex. att göra mamma glad eller hindra sina föräldrar från att skiljas, så som vuxen försöker man fixa allt, så man känner sig starkare, tryggare, bättre.
 
I nästa steg kan detta leda till att du blir en problemlösare. Du räknar ut allting i förväg och fixar det innan problemen blir ohanterbara eller hotar tryggheten och du får en dos av känslan ”jag kan” och du mår bättre.
 
Men det finns faktiskt baksidor med att vara en problemlösare. Det finns nämligen en risk att du blir så bra på att lösa problem att du omedvetet skapar nya, bara för att lösa dem. Resultatet blir att du konstant lever i en hektisk miljö, för det dyker alltid upp nya utmaningar, och du har ingen aning om att du faktiskt skapar dem.  Drivkraften att kunna räkna ut allt i förväg, att känna dig säker, är det som skapar dina utmaningar i livet. Du vet att du är riktigt bra på att lösa problem, men det hjälper inte, för det finns alltid fler problem att lösa. Tar det aldrig slut…. säger du.
 
En man jag coachade gjorde precis så. Han skapade omedvetet problem, eftersom han fick en rush av att kunna lösa problemen och han kändes sig då kompetent och i kontroll. Han väntade också in i det sista att göra saker, så det nästan blev problem, för då fick han en ännu större kick av det han hade klarat av.
 
En annan baksida med att vara en problemlösare är att du opererar på marknivå. Du löser problemen som finns mitt framför nästan på dig. Du får aldrig chansen att vara på 3.000 meters höjd eller 9.000 meters höjd, där du kan skapa en kraftfull vision och en spännande framtid.  Livet blir hektiskt och fullt med uppgifter och utmaningar som ska lösas, men du får aldrig möjligheten att skapa en vision. Detta leder oftast till att du blir uttråkad, för du löser bara problem, det finns inte en vision eller dröm att kliva in i. Ingen riktig utmaning som skapar något större.
 
Att lösa problem kan man kalla för att vara bra på de hårda färdigheterna. Du är smart, du är snabb, du hittar lösningar. Det som fattas är de mjuka färdigheterna, att följa ditt hjärta. När du bara använder intellektet, så glömmer du resten av kroppen som behöver vara med för att du ska känna tillfredsställelse.  För att få tillgång till hela din vishet, behöver du koppla ihop intellektet med hjärtat och magkänslan. 
 
Så kanske du ska dra ner på problemlösandet en aning, delegera och istället connecta med ditt hjärta och dina visioner.

<3 Karin

Visa hela inlägget »

 

Bara frågan väcker oro, ångest och förvirring i många. Jag kommer så väl ihåg när jag för många år sedan deltog i olika workshops med temat ”Hitta din passion”. Jag tror jag har upplevt alla känslor som finns kring den frågan – total förvirring, panik, frustration, tomhet, sorg, längtan... Många gånger gick jag hem från workshopen, inte ett dugg klarare över vad jag ville, vad som var min passion, och med det följde en känsla av uppgivenhet. Kanske jag inte har en passion? Tänk om jag aldrig hittar den?  
 
Idag tror jag att för att hitta din passion eller din riktning i livet måste du börja lyssna på dig själv. Du har en otrolig visdom inom dig och där finns svaret. Om du letar utanför dig själv, kommer du förmodligen inte hitta din passion.
 
Hur hittar du svaret inom dig?
Det jag började med var att byta ut ordet passion mot ordet energi, eftersom energi klingar bättre hos mig. Därefter började jag kartlägga vad som gav mig energi och vad som tömde mig på energi.
 
Vi har en bränsletank inom oss som antingen är tom eller full. Om den är tom känner vi oss uttömda.  Om den är full känner vi oss energirika. Så i vilken situation du än är i, vilka människor du än möter, lägg märke till om situationen eller människan gör dig energirik eller tömmer dig. Känn efter, svaret brukar komma väldigt snabbt, och då har du fått en klarhet från din inre vishet om vad du behöver göra.
 
Det enkla sättet att finna ut vem du är och vad du vill i livet, är att göra mer av de saker som fyller dig med energi. Fråga dig själv: hur kan jag göra mer av det som naturligt ger mig mer energi? När du blir energipåfylld av något, då gör du det för att det är roligt, inte för att du måste, och helt plötsligt en dag kommer du på att ”WOW, jag följer min passion”. Du har följt energin och plötsligt hittar du något där som känns extra bra. Ett tips är att hålla fältet öppet. Tänk inte alltid att passion måste vara något du arbetar med, det kan likaväl vara något du gör på din fritid, eller människor du umgås med. När du börjar göra det som ger dig mer energi, förändras hela ditt liv.
 
Själv har jag kommit på att det som ger mig mest energi nu är att resa. Jag blir så otroligt energifylld när jag vet att en resa närmar sig, jag älskar att uppleva nya saker och jag har härliga upplevelser med mig hem. Så badrumsrenoveringen får vänta ytterligare ett år. Jag prioriterar resandet. Eller som min granne så vist sa till mig häromveckan: ”Man är max 30 minuter på toa per dag, är det värt en renovering?”. Mitt svar – inte just nu i alla fall.
 
Så kolla av din bränslemätare vid olika tillfällen. Är tanken tömd, nja, ok, bra eller energifylld?
 
<3 Karin
 

Visa hela inlägget »(tips från Eric Edmeades)

Det här lilla tricket har hjälpt mig mycket. Gjort mig mer produktiv, minskat min stress och faktiskt stärkt mitt självförtroende. Det är ett superenkelt men väldigt effektivt uppgiftshanteringssystem, som jag började använda när jag upptäckte något om mig själv som jag tyckte var lite pinsamt, tills jag upptäckte hur många som gör det. Kanske till och med du?

Tidigare brukade jag ha en låååång to-do-lista i min almanacka. Så fort jag gjort något, så bockade jag av det på listan. Ju fler saker jag bockade av, desto bättre mådde jag. Ibland kom jag på mig själv att jag gjorde något som INTE stod på listan, men som verkade viktigt just då. Då adderade jag det på listan och sedan bockade jag av det. ✔︎

Känner du någon som gör det? Kanske du känner dem väldigt väl. :)

Vet du varför vi gör detta? För det känns bra.

Med andra ord, genom att addera till din lista och sedan bocka av det, så lurar du kroppen att frigöra må-bra-hormoner. Så alltså behövde jag en liten dos av må-bra-känslor ganska ofta under dagen. Det här fick mig att inse 2 saker:

 1. Jag behövde hitta andra saker som fick mig att må bra. Att bocka av en to-do-lista och må bra av det är ju lite knäppt.
 2. Jag kanske kunde använda detta för att hacka min produktivitet.

Så jag hittade ett sätt att hantera min to-do-lista som förändrade hur jag gjorde saker och fick mig att må mycket bättre. Jag skapade helt enkelt en not-to-do-lista.

 
Så här gör du
Låt oss säga att du har 10 saker som du behöver göra idag, men du gör bara 6 av dem. Hur mår du? Om du är lik mig, så känns det inte så bra. Kanske du känner dig lite frustrerad eller att din dag inte var så produktiv. Dessa känslor kan sedan sätta stämningen för hela din kväll, din sömn och även när du öppnar almanackan nästa dag för att börja om igen.

Tänk om du istället tar dina 10 saker och prioriterar dem som 2 listor:

 1. En lista med saker som du kommer att göra idag, oavsett vad som händer.
 2. En lista med saker som du inte ska göra, som du inte behöver göra idag (en not-to-do-lista).


Tänk dig nu att du till exempel har 5 saker på varje lista och du lyckas göra 6 saker, alla sakerna från dagens att-göra-lista och 1 sak från inte-idag-listan. Hur känns det? Nöjd? Stolt? Lugnare? Hur tror du detta påverkar din kväll? Hur du är med dina vänner och familj? Hur du sover? Ditt självförtroende? Hur tror du det känns nästa dag när du öppnar almanackan och vet att en sak är redan gjord?

Om det här känns för enkelt, så tänk på varför så många människor (inklusive jag) adderar saker de redan gjort på sin to-do-lista för att sedan kunna bocka av dem. För att det känns väldigt bra. Och ju bättre vi mår, desto mer produktiva blir vi. Så den här not-to-do-listan kan ändra hur du känner inför dina uppgifter, din dag, ditt jobb och dig själv.

Lyft listan ytterligare en nivå
Jag fick tipset att lägga till ytterligare en lista och den listan ändrade mitt liv väldigt mycket. Det hjälpte mig att känna mig mindre överväldigad av allt jag skulle göra, men ibland inte visste hur. Listan innehåller saker som jag vill att universum på något sätt ska hjälpa mig att hantera. Detta är listan för saker som du inte vill addera på någon to-do-lista, men som du behöver ha koll på. Om du inte skriver ner dessa saker, så kanske du håller koll på dem genom att oroa dig. Det var i alla fall vad jag gjorde. Och eftersom oro är en konstig kombination av oro kring saken och oron över att komma ihåg saken, så är den här listan jättebra.

Den här listan är magisk för mig. Sakerna på listan tar oftast hand om sig själv på något underligt sätt. Omständigheter ändras, de rätta människorna dyker upp, en ny idé poppar upp i huvudet. Hur det händer, så får jag hjälp av ”universum” att hantera sakerna på listan. Mindre oro, mer lugn, mer tid och mer glädje är resultatet för mig.

Så skapa 3 listor:

 1. To-do-lista (det du ska/kommer att göra idag, oavsett vad som händer)
 2. Not-to-do-lista (det du inte ska/inte behöver göra idag)
 3. Universum-lista (det som du vill ha hjälp med från universum)

 
Månadens nyhetsbrev skickat. Check  ✔︎
 
Lycka till!

 
<3 Karin

Källa: Eric Edmeades

Visa hela inlägget »

Efter att ha läst Headstrong av Dave Asprey har jag blivit så inspirerad att prova olika body hacks.

Mitt första steg var att byta ut LED-lamporna i lägenheten och att köra f.lux på min datorskärm. Har redan märkt skillnad. Jag somnar snabbare och jag har minskat användandet av mina läsglasögon.

DAGS FÖR NÄSTA STEG
Just nu undrar nog mina grannar vad jag håller på med. Varje morgon, i mitt badrum låter det så här: AAARRRGGGHHH!!!! Jag har nämligen börjat ta en 30 sekunders iskall dusch. Först kör jag varmt och sedan avslutar jag med 30 sekunder iskallt.

VARFÖR?

 • Boosta immunförsvaret
 • Gladare (i alla fall efteråt)
 • Tuffare kropp med möjlighet att klara kyla bättre
 • Vakna snabbare och känna sig fräschare
 • Boosta fettreducering
 • Öka motivationen 
 • Bli mentalt tuffare (just nu känner jag mig som världens mes!)


Geert A. Buijze lät 3.000 personer ingå i en seriös forskningsstudie kring att duscha kallt och dess hälsofördelar. De som duschade minst 30 sekunder under en månad sjukanmälde sig 29% mindre än kontrollgruppen. Immunförsvaret blir starkare helt enkelt.

Själv blev jag otroligt inspirerad när jag träffade Wim Hof, The Iceman, förra sommaren i New York. Han har blivit världsberömd för sina kalla bad och sina andningsövningar för att träna kroppen att klara av minusgrader, ända upp till 2 timmar.

​​​​​​​<3 Karin

Visa hela inlägget » 


Du vet att du kan ärva fysiska drag från föräldrar och längre bak i släkten, och även sjukdomar. Men visste du att du även kan ärva känslor och trauman?
 
Mark Wolynn, ledande expert på ärvda familjetrauman, har skrivit en jätteintressant artikel om trauman som följer med i generation och jag återger en del av detta här.
 
När vi upplever ett trauma, så händer något med vårt minne. Våra tankeprocesser blir splittrade och oorganiserade på ett sådant sätt att vi inte kan känna igen minnet som en del av det som verkligen hände. Istället blir det fragment av minnet, spridda som bilder, kroppsförnimmelser och ord, lagrade i vårt undermedvetna sinne och aktiveras senare av saker som, till och med bara avlägset, påminner om den ursprungliga händelsen.  När detta triggas, så är det som om det trycks på en osynlig knapp, och detta får oss att återskapa aspekter av originaltraumat i våra dagliga liv. Omedvetet kan vi lägga märke till att vi reagerar på vissa människor, händelser, eller situationer på samma gamla välkända sätt, som ett eko från dåtiden. Har du någon gång undrat varför du reagerar jättekonstigt och helt oproportionerligt i vissa situationer? Det här kallade Sigmund Freud för upprepningstvång. Det undermedvetna repriserar det som är olöst, så att det kan ”få det rätt”. Detta tror man nu kan vara en av mekanismerna bakom familjer som repeterar olösta trauman i generationer.
 
Carl Jung trodde också att det som var undermedvetet kunde inte lösas upp, utan dyker istället upp som det vi kallar ödet. Du har säkert hört någon som säger ”Varför händer det här alltid mig?” eller ”Jag väljer alltid fel kvinnor/män”. Vi återuppspelar alltså våra omedvetna mönster tills vi blir medvetna om dem och kan bryta/läka dem. De trauman som är för tuffa att hantera bleks inte bort på egen hand, de sparas i det undermedvetna sinnet.
 
Nu börjar forskarna förstå att man måste inkludera familjetrauman och social historia som en del i den kompletta bilden av en patient som mår dåligt. Krig, självmord, övergivenhet, för tidig död i familjen kan skicka chockvågor genom flera generationer. Cellulärbiologi, neurobiologi, epigenetik och utvecklingspsykologi förstår nu att man ibland måste undersöka minst tre generationer bakåt i familjehistorien för att förstå mekanismerna bakom traumamönster och lidande som upprepas.
 
Det här är något jag stöter på hos mina klienter då och då. Det är då ett riktigt pilligt detektivarbete att försöka hitta vad det är för familjetrauma som min klient bär på. Jag minns speciellt en kvinna som var livrädd för vatten. Redan som liten började hon gallskrika, så fort hennes föräldrar försökte få henne att bada. Hon ville inte ens bada i badkaret. När hon kom till mig, så var hon trött på att hela tiden vara så rädd för vatten. Till och med att duscha väckte ångest. Det vi hittade i hennes undermedvetna sinne var otroligt spännande och sorligt. En släkting långt tillbaka i tiden hade drunknat och detta hade sänt en chockvåg genom flera generationer. På något sätt verkade traumat finnas med i DNA:et och fick utlopp i just henne. Varför just henne fick jag aldrig reda på.
 
Forskare har idag kunnat identifiera biologiska markörer, bevis på att trauman kan föras vidare från en generation till nästa. Rachel Yehuda, professor i psykiatri och neurovetenskap på Mount Sinai School of Medicine i New York, är en av världens ledande experter på posttraumatisk stress har studerat överlevande och deras barn från Förintelsen. Hon har funnit att barn efter överlevare från Förintelsen som hade PTSD (posttraumatisk stress), föddes med lägre kortisolnivåer än normalt, och var därmed sårbarare för att återuppleva de PTSD symtom som tidigare generationer genomlidit. Yehuda har hittat samma förändringar i kortisolnivåerna i krigsveteraner och gravida kvinnor som upplevde attackerna vid World Trade Center, och deras barn. Låga kortisolvärden kan leda till oro, ångest, depression, PTSD, kronisk smärta, kronisk trötthetssyndrom och andra stressrelaterade psykiska sjukdomar.
 
Att läka trauman
Ofta hjälper det om klienten får ha en upplevelse av alla känslor och sensationer som har tryckts ned i kroppen. Många av mina klienter känner en enorm lättnad, när de får processa och släppa sina känslor. Tillsammans med en förståelse för vad som har hänt, börjar en läkning. Det här gäller även för jobbiga upplevelser som vi haft som barn, som vi kanske inte skulle benämna som trauman. För ett oskyldigt barn kan en händelse vara väldigt traumatisk, även om vi idag som vuxna skulle tycka det bara var en liten obetydlig sak.
 
Det finns faktiskt också en fördel med trauman, rent biologiskt sätt. Vi utvidgar nämligen våra möjligheter att svara på stress. Det är för vår överlevnad. Biologiska förändringar från stress och trauma är menat att göra oss mer motståndskraftiga och göra att vår släkt överlever längre och blir starkare.
 
Vill du läsa mer rekommenderar jag Mark Wolynns nya bok ”It Didn’t Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle”.

Visa hela inlägget »

Ljuset påverkar oss mycket. Framför allt påverkar ljuset mitokondrierna, cellernas kraftverk som skapar vår energi. Dåligt ljus = dålig mitokondriefunktion. LED-belysning och lågenergilampor innehåller mycket blått ljus och kan tyvärr försvaga mitokondriernas förmåga att skapa energi. (På senare tid har man börjat utveckla bättre och framför allt varmare LED-ljus). När dina ögon måste fungera i onaturligt ljus (som t.ex. LED), stressar och skadar det dina mitokondrier, saktar ner din energiproduktion, och ökar produktionen av fria radikaler. Detta skadar din mentala prestation jättemycket.

Många blir faktiskt trötta när de sitter länge på kontoret och det är inte alltid på grund av stressen - det kan likaväl vara belysningen. Många kontor har det som kallas JUNK-LIGHT, vilket är LED, lågenergilampor och fluorescerande lysrör. Junk-light stör vår dygnsrytm och gör att våra mitokondrier inte kan producera sin energi ordentligt. Eftersom vi är mycket inomhus under hösten och vintern, så är inomhusbelysningen extremt viktigt.

Efter att ha läst boken Headstrong av Dave Asprey så har jag gått husesyn hemma och bytt ut mina LED-lampor och lågenergilampor mot halogen som är lite bättre för mitokondrierna. Och glöm inte att gå ut i solen mitt på dagen, så dina mitokondrier får tillgång till solens fullspektrumljus. Just solljuset är det bästa för dina mitokondrier. Det gör att de effektivt kan producera den energi du behöver.

Andra ljuskällor som kan ställa till det, speciellt när du ska somna är datorn och mobilen. Ljuset från datorskärmen kan göra att hjärnan inte kan slappna av och somna, eftersom melatoninet inte kan kicka igång ordentligt. Jag har laddat ner f.lux som dimmar skärmen efterhand som timmarna går, så att på kvällen är min datorskärm mjukare i belysningen, vilket gör att melatoninet i kroppen kan bildas, vilket i sin tur gör att jag kan somna lättare. Jag har faktiskt märkt skillnad. Jag somnar snabbare. 

f.lux fungerar tyvärr inte på padda och mobil. Istället kan du aktivera nightshift, vilket jag har gjort. Då får din padda och mobil ett mjukare ljus mot kvällen. Så här gör du.

Till och med LED-lamporna på din TV, mikrovågsugnen, router osv kan störa din sömn. Så jag har köpt TrueDark dots som stänger ute alla små röda, gröna, blå lampor som lyser på alla möjliga apparater. De genomskinliga plupparna dimmar lamporna, så att ljuset från dem blir svagare, medan de svarta täcker över ljuset helt och dessa använder jag i sovrummet. 

Vill du ha mer information om ljusets betydelse och vad du kan göra, så är den här artikeln riktigt bra. 

Visa hela inlägget »

I denna unika workshop fördjupar du dig i hur din hjärna kan uppdateras, hackas och omprogrammeras för att du ska kunna nyttja mer av din potential. Hur du relaterar med ditt hjärta för att kunna vara äkta och njuta av livet. Du kommer att få lära dig de senaste och mest effektiva verktygen för att öka din potential, hitta fokus och skapa action, hitta välbefinnande och flow i din vardag. 

BLOCK 1 - TA KOMMANDOT ÖVER DIN STRESS
Utifrån egen erfarenhet delar Lottie med sig hur hennes stress eskalerade till nivåer som gjorde henne sjuk. Hon berättar om stress ur ett perspektiv som ger dig en förståelse för hur stress kan påverka ditt liv helt omedvetet. Du kommer få konkreta verktyg hur du kan göra för att minska och hantera din stress på ett bättre sätt.

Lottie Méran brinner för att hjälpa människor må bättre i sina liv. Det gör hon framförallt som livscoach, kursledare (mindfulness/compassiontrainer) och föreläsare. Lottie har 20 års erfarenhet från näringslivet där hon arbetade med marknadsföring och försäljning av kända internationella varumärken.

BLOCK 2 - FLOW I FOKUS
Med hjärnan i fokus och kroppen som nyckeln får du de 3 viktigaste stegen i att skapa flow, som vässar dig på alla områden i livet. Undvik de 3 vanligaste misstagen som görs omedvetet.

Rosario Rojas är förutom Senior Trainer hos Minds Unlimited även livscoach, mentor, föreläsare och har utbildat över 200 diplomerade mindfulnessinstruktörer på MindfulnessGruppen. Hon började sin karriär inom kultursektorn, som professionell dansare under 15 år, och fortsatte sedan inom medicin som leg. fysioterapeut och beteendevetare.
http://www.arsia.se/

BLOCK 3 - HUR DU STYR DIN HJÄRNA MOT FENOMENAL FRAMGÅNG
Vill du ha bättre självförtroende? Vill du få saker gjorda? Vill du bli av med dåliga vanor? Vill du våga mer? 

Karin Tydén, en av Europas bästa Mind Hackers som jobbat med tusentals klienter över hela världen, hjälper dig att förstå hur ditt undermedvetna fungerar och hur du bryter gamla mönster för att accelerera din personliga utveckling. Karin navigerar dig till ett helt nytt mindset i 5.ans växel. Du kan skapa bättre självförtroende och mer action i ditt liv direkt efter workshopen.
https://www.karintyden.se/

BLOCK 4 - DISKUSSIONSFORUM
Öppet för alla möjliga frågor. 

PRAKTISKT
Datum: Lördag 14 april 2018, kl 09.00-17.00 (1 timmes lunch)
Plats: Sankt Eriksgatan 63 B, Stockholm (T-bana Fridhemsplan, vid Sankt Eriksbron)
Pris: 995 kr
Sista anmälningsdatum: 28 mars 2018 
Övrigt: Medtag gärna penna och anteckningsblock.

Dörrarna öppnar 08.30 för registrering. Kom gärna i god tid, så vi kan börja kl 09.00. 

Anmälan sker här
Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat.

Visa hela inlägget »


 

Har du ibland hört något och tagit för givet att det är sant? Varför kollar vi inte upp om ”verkligheten” stämmer?
 
Den vanligaste orsaken är att det fungerar. Detta gäller faktiskt både människor och djur. Vi gör det som fungerar och snabbt ger oss ett resultat vi gillar.
 
Vi har en tendens att hitta enkla lösningar som kräver lite energi. Vår gamla hjärna har nämligen en mycket viktig funktion och det är att spara energi. Så enkelt är bra. Därför blir det lättare att tro på något vi hör utan att kolla upp det själv, eller att avfärda det om det motsäger det vi själv tycker.
 
Detta gäller speciellt om du har en åsikt. Du har då information som du tagit till dig vid ett antal tidigare tillfällen och då krävs det ännu mer ansträngning att börja ifrågasätta denna, för då måste du gå igenom allt det du redan bestämt dig för att det är sant. Istället är det enklare att bekräfta det du redan tycker.
 
Insikten att något som du länge trott och argumenterat för är falskt kan också skapa obehagliga känslor. Du kan också känna sig skamsen. Till exempel om du har haft en åsikt under många år, du har trott stenhårt på den och till och med argumenterat för den. Plötsligt får du information om att din världsbild inte stämmer. Det känns pinsamt, ungefär som att göra bort sig.
 
Vår undermedvetna fungerar likadant. Du har fått en åsikt kring något (ofta när du var liten), och ditt undermedvetna sparar åsikten och byter sedan inte ut den, eftersom det är för jobbigt. Det skapar också en trygghetskänsla i dig, en känsla av kontroll, att du vet hur något är och fungerar, och den tryggheten vill många helst inte byta ut. Dessutom har det undermedvetna en tendens att behålla en taktik som fungerade första gången du använde den. Ditt undermedvetna tror sedan att det här ska fungera lika bra varje gång, så du behåller din åsikt att din taktik är bra. Så om du till exempel var ledsen när du var liten och mamma gav dig en glass och du blev lite gladare, så kan det undermedvetna sedan tycka att glass är väldigt bra taktik att göra dig glad när du är ledsen. Det fungerade ju första gången, så varför bryta ett vinnande koncept. Det undermedvetna förstår inte att glassen inte gör dig glad i längden, och att du kanske nu också har gått upp i vikt på grund av all glassen, och att du blir ledsen över det. Så din gamla sanning att glass löser problem, är inte längre sann.
 
Om du har investerat mycket tid och energi för att skaffa dig en viss ståndpunkt, då kommer du förmodligen att försvara den. Till och med om den är fel. Så tänk om du i flera år har haft en åsikt att tandkräm med fluor är bra för tänderna, och så säger många forskare och läkare en dag att fluor inte är så bra, att det egentligen är väldigt giftigt. Vad skulle du göra då? Kommer du att diskvalificera studierna och säga att det inte finns tillräckligt med studier, fakta, bevis? Eller kommer du att undersöka saken och vara villig att ompröva ditt beslut angående att använda fluor?
 
Forskning visar att när vi spenderat ton med tid och pengar på något, så är det ofta svårt för oss att släppa det. Tänk bara när du köpte den där väldigt dyra TV:n en gång i tiden och nu ska du sälja den på Blocket. Du vill ha en viss summa för TV:n, men du får inte det du vill ha för den. Vad gör du? Säljer du den för en billigare summa eller säger du ”nej, jag säljer inte TV:n för den summan, den är värd mycket mer?” Och så behåller du TV:n ett tag till och hoppas att du kan sälja den för mer pengar vid ett senare tillfälle.
 
Det här gäller väldigt ofta relationer också. Jag möter ofta klienter som säger att de vill egentligen lämna relationen, men de har investerat så mycket tid och energi i den, så de kan inte bara lämna den. Det är som att säga ”jag har satt båten i sjön, så nu måste jag ro den i land”.
 
Så fråga dig själv om du har satt en båt i sjön, som du nu måste ro i land, bara för att du har investerat i båten eller roendet. Har du åsikter som ”fungerar”, men som egentligen inte är så bra för dig, men du är för lat för att byta ut dem? Eller har du åsikter som är helt fel, men du vägrar att byta ut dem, för du har investerat hela din image i dem? Är det viktigast för dig att ha rätt, eller att vara nyfiken och utvecklas?

<3 Karin

Visa hela inlägget »