A piece of my mind.

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2015 > 04 

Många av oss har byggt upp en sköld för att dölja vår sårbarhet. Vi vill inte visa våra fel och brister av rädsla för att omgivningen ska rata oss. Därför bygger vi en perfekt fasad. Det lustiga är att det är just de sårbara, äkta människorna som är lyckligast. De som vågar visa upp hela sig själv och sitt liv. De som släpper kontrollen, slutar vara perfekta, slutar skämmas över sig själv och tror på sitt eget värde.

Den amerikanska forskaren Brené Brown säger att när vi fjärmar oss från andra, och döljer oss själva för att undvika kritik och skamkänslor, så fjärmar vi oss från möjligheten att bli lyckliga. Brown forskade i 12 år på skam och medkänsla, hur skam fungerar och vad vi kan göra för att känna mindre skam. Hon kom fram till att människor som såg sitt eget värde, som inte kände skam över sig själva, de kunde alla visa sårbarhet.
 

 

Sårbarhet kan vara skrämmande för många, men också en växtplats för glädje, kärlek, hopp, empati, kreativitet och tacksamhet. Det lustiga är att sårbarhet ofta är något vi uppskattar hos andra, men sällan vill visa själv.

Sårbarhet – en svaghet?
Många tror att sårbarhet är en svaghet. Jag möter detta väldigt mycket i mitt arbete med klienter. Man tror att sårbarhet är samma som att låta sig utnyttjas, att inte sätta gränser, att bli mesig, att vara svag. Detta är helt fel. Sårbarhet är det bästa tecknet på mod och styrka. Att dela med oss av oss själva till andra (även de mörka berättelserna) kräver mod, men det ger också en otrolig belöning i tillit och intimitet. Att vara sårbar är att vara med andra på ett äkta sätt.

Skam
Browns forskning visar att många som inte vågar vara sårbara känner ofta skamkänslor. De upplever att de inte är bra nog, att det är något fel på dem. Och det är enkelt att fastna i denna fälla då vi i samhället är väldigt duktiga på att fokusera på det vi saknar och lyfta fram det vi kan göra bättre. Detta skapar en känsla av att vi aldrig är tillräckliga eller har tillräckligt.

Att vara sårbar är att våga säga och göra något utan att veta gensvaret, utan att veta resultatet, utan att vara säker på om du ska klara det eller andra ska gilla det du gör.

En sårbar människa säger:

 • Jag vet inte
 • Jag behöver hjälp
 • Det här fungerar inte
 • Jag är ansvarig
 • Jag vill ha feedback
 • Kan du lära mig?
 • Jag finns här för dig


När du inte vågar vara sårbar
När du inte vågar vara sårbar stänger du av dig själv, för att slippa obehaget. Tyvärr stänger du då även av möjligheten att känna glädje, lycka, kärlek och gemenskap. Skam leder till rädsla, oro och ensamhet. Genom att visa dig svag och sårbar kan du gå från skam till äkta glädje.
 

 

Försvar och motstrategi
Oftast använder vi tre strategier för att skydda oss mot skamkänslor. Brown kallar dessa för sköldar och hon har även hittat tre motstrategier.

Första skölden – Glädjefobi
Ibland hör jag klienter säga ”jag får passa på att njuta, för man vet aldrig hur länge det håller” eller ”så länge det nu varar” eller ”det känns nästan för bra för att vara sant”. När livet känns bra blir vi rädda för att allt ska försvinna. Undermedvetet undrar vi om vi verkligen förtjänar att vara så lyckliga.

Motstrategi
Öva dig i tacksamhet. En av världens största coacher Tony Robbins berättar hur han varje morgon sitter ned en liten stund och känner tacksamhet för allt han har i livet. Lär dig skillnaden på lycka och glädje. Lycka är i något som sker i stunden, medan glädje mer är ett förhållningssätt till livet. Använd de lyckliga stunderna till att påminna dig om att vara tacksam över det du har.

Andra skölden – Perfektionism
Ibland tror vi att om vi bara gör allt perfekt och framstår som perfekta, kommer alla att tycka om oss och vi slipper alla jobbiga skuldkänslor. En perfektionist tänker ”jag är det jag gör och hur bra jag gör det”.

Motstrategi
Visa dig själv medkänsla och möt dig själv med värme och förståelse, även när du inte lyckas, när du inte känner dig tillräcklig. Det ligger i vår natur att inte vara perfekta eller som jag brukar säga ”vi är egentligen redan perfekta precis som vi är, vi glömmer bara bort det”.

Tredje skölden – Bedövning
Vi bedövar ofta våra jobbiga känslor på olika sätt. Vi dricker alkohol, röker, stressar, shoppar, tränar, jobbar, medicinerar, tittar på TV, eller är ständigt sysselsatta.

Motstrategi
Våga känn dina känslor på riktigt istället för att fly från dem. Bejaka dina känslor och sök den äkta trösten. Sätt gränser.

Från skam till medkänsla
I vissa situationer kanske du känner skam, att du har gjort fel, att du inte räcker till, att du inte är bra nog. Att kunna vara dig själv och ta dig igenom upplevelsen, utan att offra dina värderingar, kallar Brown för att vara skamtålig. När du lyckas blir du modigare och känner mer medkänsla och samhörighet än tidigare. Brown listar fyra vägar till ökad skamtålighet.

 1. Lär dig att känna igen skammen och förstå vad det är som utlöser den. När du känner skam, kan du känna den fysiskt? Vad var det som utlöste den? Ju mer du vet om dina skamkänslor, desto mindre makt har de över dig.
 2. Öva dig i kritiskt tänkande. Jämför de budskap som ligger bakom skammen med verkligheten. Är de realistiska och uppnåbara? Står de för den du vill vara, eller det som du tror att andra behöver eller förväntar sig av dig?
 3. Öppna dig. Delar du din historia med andra? Vi kan inte förvänta oss medkänsla om vi inte knyter an till andra och berättar om våra svårigheter och nederlag.
 4. Prata om skammen. Pratar du om vad du känner och ber du om det du behöver när du känner skam? Ju mer vi pratar om vår skam, desto mindre grepp får den om oss.

 

 

10 vägar till mer glädje
Människor som har lätt att stå emot skam och som tror på sitt eget värde kallar Brené Brown för helhjärtade människor. De är modiga, visar sig själva och andra medkänsla och de har goda relationer.

Utifrån sin forskning listar Brown 10 vägar till att leva helhjärtat:

 1. Värna om det som är äkta. Släpp taget om andras åsikter.
 2. Värna om medkänsla med dig själv. Släpp taget om kraven på att vara perfekt.
 3. Värna om din själsliga motståndskraft. Släpp taget om det som dövar och gör dig maktlös.
 4. Värna om tacksamhet och glädje. Släpp taget om otillräcklighet och rädslor.
 5. Värna intuitionen och lita på tron. Släpp taget om behovet av kontroll.
 6. Värna om kreativiteten. Släpp taget om konkurrenstänkandet.
 7. Värna om leken och vilan. Släpp taget om tröttheten som statussymbol och fliten som egenvärde.
 8. Värna om vilan och lugnet. Släpp taget om oron som livsstil.
 9. Värna om det meningsfulla arbetet. Släpp taget om tvivlen och måstena.
 10. Värna om skrattet, sången och dansen. Släpp taget om behovet att verka cool och ha allt under kontroll.Nyfiken på mer
Läs Brené Browns nya bok ”Mod att vara sårbar i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt liv”.

 

Visa hela inlägget »


Ibland kommer jag bjuda in någon av mina samarbetspartners och inspirationskällor att dela med sig av sin kunskap. Denna gång delar Birgitta Granström med sig om sina tankar kring tålamod.

TÅLAMOD innebär väntan och väntan är tidsperioden du tillbringar i passion och tillit. Tillit är din intuitiva känsla du har om att allt kommer att bli det bästa. Förkortar du väntetiden och försöker uppfylla dina visioner omedelbart så behöver du varken tillit eller passion, men då får du uppleva negativa känslotillstånd som ofta tar dig i en riktning du inte vill.


10 symtom på bristande tålamod:

 1. Irriterad
 2. Upprörd
 3. Frustrerad
 4. Bitter
 5. Ängslig
 6. Utbränd
 7. Nervös, spänd
 8. Stressad
 9. Missförstådd
 10. Tar för mycket ansvar


När det brister i ditt tålamod känner du dig missnöjd med dig själv. Du är missnöjd därför att du inte tycker att du utvecklas och det får dig att tvivla på om du verkligen kommer att lyckas. Du blir frustrerade och lättirriterad. De här negativa känslotillstånden leder ofta till att du känner dig missförstådd och upplever att andra människor inte supportar i dig i dina projekt, tankar och idéer. De här känslorna kan driva dig till att bli upprörd och du tar på dig alldeles för mycket ansvar för andra ska uppleva detsamma som du. I värsta fall uppstår en bitterhet över att ingen finns där för dig. Du skyller på att det är på grund av omgivningen du inte fullföljer dina planer och hamnar i ett flöde av självsabotage.

ACCEPTERA ATT DU ALDRIG KOMMER HINNA MED ALLT

Du som saknar tålamod tycker ofta att du borde kunna göra saker fortare och bättre än vad du gör. Du tycker att du har förutsättningar för att uträtta något på ett smartare och snabbare sätt. Du tycker att du har så mycket att uträtta att du tror att du aldrig kommer att lyckas få allting gjort. Det är helt rätt. Det är bara att acceptera att du aldrig kommer att hinna allt det du har på dina listor och i dina tankar.

Skulle du hinna med att göra allt så är du i en alldeles för bekväm situation och risken är stor att du blir uttråkad. Att inte hinna med allt är ett tecken på att du lever din (eller i alla fall) nära din potential.

TÅLAMOD GER DIG LIVSENERGI


Du har säkert märkt att när du börjar närma dig och du är nästan klar med ett "projekt" så uppfinner du något som gör att din lista fylls på med nya saker. Brist på tålamod är alltså en generator av nya idéer som håller dig igång och förser dig med livsenergi. Tricket är att stanna kvar i passion för pågående projekt och se till att de blir slutförda. För att slippa hamna i självsabotage och aldrig slutföra behöver du veta i vilken fas dina olika projekt befinner sig. Här kan du träna in fjärilsstrategin.

Lista dina projekt som du har i ditt liv. Sortera dina projekt enligt de nedanstående fyra faserna.

FJÄRILSSTRATEGIN
 

1. ÄGGET. Är det här projektet bara en idé som precis har fötts? Precis som ett fjärilsägg kan idén behöva ligga och mogna ett tag. Du behöver inte göra något just nu, idén ska växa till sig först. Ha tillit till att om idén ska födas, så kommer det att ske när tiden är mogen. Stressen att du behöver åtgärda direkt kan därmed tas bort. Kravet på att verkställa försvinner. Du ska bara skydda idén och låta den växa.

2. LARVEN. När ägget blir en larv. Fatta beslut om vad det här projektet ska bli. Ska det bli något? Är det värt att lägga ned mer tid på det? Är det meningen att larven ska bli en fjäril till slut?

3. PUPPAN. Vad behöver du göra med det här projektet för att verkligen kunna förverkliga det? Det är inte tid att lansera än, du behöver fortfarande utveckla projektet.

4. FJÄRILEN. Tillåt projektet att flyga. Du är klar att dela projektet med världen.

Många gånger har du så bråttom att du inte hinner uppleva och njuta av det du har uppnått och lyckats med. Tålamod innebär att du uppnår resultat varje dag som tar dig i riktning mot dina stora visioner.

PASSION OCH TILLIT SKAPAR FLOW
 

Ju längre tidsperioden är för förverkligande ju mer passion och tillit kan du addera. En lång väntan med mycket passion och tillit ger dig flow i tillvaron. Väntan är vägen till hur du uppnår ett bestående flow och synkronicitet i ditt liv. Flow uppnår du när du utvecklar tilliten till att det du vill förverkliga kommer att bli verklighet. Med passion till dina projekt så blir det lättare att vara i tillit och när du har tillit så uppstår passion. (En tämligen behaglig uppåtgående spiral. När du accepterar att du aldrig kommer att hinna med allt så försvinner rädslan för att förlora det du väntar på, om det tar för lång tid.

Så vilka projekt ska du släppa helt och vilka ska du låta växa tills de är mogna att få flyga?

Visa hela inlägget »

Det är ganska enkelt för oss människor att skapa en väldigt övertygande verklighet inuti våra huvuden. Men hur vet vi egentligen skillnaden mellan den riktiga sanningen och ”en sanning”? 

När vi upplever oro är det ganska vanligt att vi svarar på den obehagliga känslan från ett negativt perspektiv. Automatiskt går vi in i rädsla, vi övertygar oss själva att något hemskt kommer att hända, eftersom vår oro var en respons på och skapad från tidigare obehaglig upplevelser. Vi kommer naturligt att dras till vår standardprogrammering, en skyddsmekanik som genererats av vårt undermedvetna, som ett sätt att hålla oss säkra. Det är det undermedvetnas jobb och det kommer att utföra uppgiften oavsett vad som händer.

Det undermedvetna vet inget om linjär tid och svarar fortfarande på ett hot med samma hyperalerta respons som det använde för många år sedan. Det gamla programmet kör fortfarande i bakgrunden och skapar en verklighet från ”en sanning” av hur det brukade vara, till skillnad från hur vi lever nu, äldre och visare och förhoppningsvis inte längre under hot eller någon omedelbar fara. Det undermedvetna bryr sig inte alls om hur trygga vi är nu, det bryr sig bara om ”sanningen” och inget annat än ”sanningen”.

Oro kan vara väldigt obehagligt och utmanande, och leda till en rad olika svåra symtom som OCD, drog- och alkoholmissbruk osv. Hypnoterapi för oro kan hjälpa dig att lösa dessa symtom genom att förhandla med det undermedvetnas inre beskyddare att det externa hotet inte längre existerar och därmed övertyga det att vi nu är trygga och inte längre i fight/flight responsen. Det undermedvetna kan släppa och uppdatera den oroliga reaktionen till livet och dess utmaningar till mer harmoniska responser, som är i relation till vår nuvarande verklighet, och låter oss leva efter en ny sanning som gör livet mer behagligt.

Hypnoterapi för oro kommer att förändra ditt liv. Men… hypnosen kommer inte att kasta ut symptomen genom fönstret, utan snarare följa dem nedför trappan och ut genom dörren. Det är en gradvis process, men en slutgiltig. Det handlar om att skapa en ny verklighet, en ny sanning. Skapa en frihet, som gör att du slipper kontroller allt och alla runtomkring dig. Frihet kommer nämligen inifrån och det är den enda frihet som gäller. Vi är maktlösa i att kontrollera hur andra människor tänker, känner och agerar, för att få oss att må bra och känna oss trygga. Däremot, när vi kan kontrollera vår inre verklighet, genom att skapa en helt ny sanning i vårt undermedvetna sinne, en som tillåter oss att slappna av och komma in i livets flöde, med självförtroende, tillit och positiva förväntningar, då har vi kontroll på riktigt och därmed riktig frihet.

Visa hela inlägget »
Fångade upp detta på DN Debatt idag:

”Ytterligare ett bekymmersamt område som Skatteverket valt att privilegiera är alternativ hypnosterapi. En metod som kan förorsaka direkta obehag och problem. Att med olika knep få människor att känna sig avslappnade och trygga är allt annat än okomplicerat. I stället för avspänning kan konsekvensen bli oväntade känslor och kraftiga reaktioner som ”terapeuten” inte är utbildad till att hantera. Och trots att patientsäkerhetslagen tydligt stipulerar att hypnos i undersöknings- eller behandlingssyfte endast får utföras av legitimerad vårdpersonal, påstår sig många ”hypnosterapeuter” kunna hantera allt ifrån oro till depression, fobier och ångest. Här går alltså Skatteverkets bedömning helt klart på tvärs med svensk lagstiftning.”

1. Först och främst har man inte koll på lagen. Jag har gått juridisk utbildning för att veta vad som gäller kring hypnos. 

Den vedertagna definitionen av hypnos är idag “…ett förändrat medvetandetillstånd”. Ett tillstånd är inte samma sak som behandling. Det är juridiskt omöjligt att lagstadga ett tillstånd, vilket leder oss till nästa felaktighet, nämligen lagen.

Patientsäkerhetslagen omarbetades 2011. I kapitel 5 återfinner man delar av den tidigare benämnda kvacksalverilagen och en av dess punkter behandlar hypnos. Enligt denna punkt är det förbjudet att undersöka eller behandla någon under bedövning eller hypnos. I propositionen framgår det tydligt att hypnosen i detta fall likställs med bedövning. Det är således olagligt att undersöka annan under hypnos eller använda hypnos som bedövning. Detta ska således inte tolkas som att det är olagligt att använda hypnos över huvud taget, om man inte arbetar inom sjuk- och -hälsovården. Om man läser patientsäkerhetslagen står det sedan 2011 “…och därmed jämförlig verksamhet”, vilket innebär att samtliga som arbetar i en terapeutisk verksamhet går under patientsäkerhetslagen (oavsett legitimation). Lagen ombearbetades med anledning av att säkerställa patientsäkerheten även om patienten väljer att genomgå någon form av alternativ behandling.

Det är Socialstyrelsen som har hand om tillsynen över hypnos i Sverige. Hypnosen har alltid varit föremål för debatt, varför det varit av stor vikt att socialstyrelsen förtydligat vad det är för lagar, regler och riktlinjer som gör sig gällande. Gunne Bengtsson arbetar på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Hon uppger följande: ” Det är inte förbjudet att använda hypnos om man inte utger sig för att kunna bota svåra sjukdomar som cancer med metoden.” Eftersom det är Socialstyrelsen som har hand om tillsynen förutsätter i alla fall jag att de har erforderlig kunskap om vad lagen säger.

2. Att sessionen kan leda till oväntade känslor och kraftiga reaktioner som ”terapeuten” inte är utbildad att hantera. 

Jag tycker inte alla är lämpade att bli terapeuter, lika lite som alla är lämpade att bli läkare. Därför är det fel att kasta en skugga över hypnosen, eftersom hypnos bara är ett förändrat medvetandetillstånd. Det som avgör hur utgången blir är terapeutens skicklighet och klientens vilja att förändras. Så om du ska gå till en terapeut (eller läkare för den delen) se till att gå till någon som har gott rykte. En bra terapeut vet precis hur han/hon ska hantera uppkomna känslor. 

3. Många ”hypnosterapeuter” påstår sig bota allt ifrån oro till depression, fobier och ångest. 

I min coaching behandlar jag inte sjukdomar och ”botar” inte, utan arbetar endast med människors mindset. När människor får en ökad medvetenhet om hur deras tankebanor och mindset påverkar deras beteende i en negativ riktning, väljer de ofta att förändra sina tankar och därmed sitt beteende i en mer positiv riktning. Den här förändringen kan i sin tur leda till ett sundare liv som i sin tur också leder till ett friskare liv. Detta gäller generellt oavsett hur personen har fått sin ökade medvetenhet. 

Det är klientens ökade medvetenhet och eventuella förändrade beteenden som leder till en eventuell hälsoförbättring. 

Källa lagtolkning: Maja Holt, jurist

Visa hela inlägget »