A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2014 > 09

Precis som fysiska lagar finns det mentala lagar. När det kommer till vårt sinne och då framför allt vårt undermedvetna sinne, är en av de viktigaste mentala lagarna ”lagen om motsatt effekt”.

Lagen om motsatt effekt fungerar så här: ju större medveten ansträngning, desto mindre undermedveten respons. Eller så här: när viljan (medvetna sinnet) och fantasin (undermedvetna sinnet) är i konflikt, så vinner alltid fantasin. Exempel: Du ska hålla en presentation för dina kollegor på jobbet och detta är inte din styrka. Din medvetna logik säger att det inte är något att oroa sig för och din viljestyrka gör att du ställer dig upp och genomför din presentation, men samtidigt säger ditt undermedvetna med sin fantasi att något kan gå fel och i värsta fall målar ditt undermedvetna upp alla möjliga hemska scenarier. Känslorna drar iväg med dig och du vill helst bara försvinna ner i ett hål i golvet. Den undermedvetna fantasin om vad som kan hända har helt enkelt kidnappat den medvetna logiken.

Det undermedvetna sinnet är mycket kraftfullare än det medvetna sinnet och det undermedvetna är dessutom din ”inre beskyddare”. Det undermedvetna sinnets primära funktion är att förhindra att du far illa och det undermedvetna lär sig och kommer ihåg regler och beteenden för att du inte ska bli skadad. Dessa regler och beteenden har skapats utifrån hur du emotionellt har reagerat på händelser tidigare i livet, oftast i barndomen. Varje situation som påminner det undermedvetna sinnet om barndomshändelsen behandlas utifrån den regel som skapades vid just det tillfället. Denna regel förstärks sedan och blir en vana, någonting du bara gör automatiskt utan att tänka.

Lagen om motsatt effekt betyder att vid varje medvetet försök från din sida att vilja ändra en vana, blir det undermedvetna sinnets automatiska respons att göra våldsamt motstånd, för det skulle innebära att överge ”regeln” som det undermedvetna lärt sig. Eftersom det undermedvetna vill skydda dig så vill det inte överge regeln, för då finns risken att du ”blir skadad”. Så när du försöker att ändra den automatiska responsen, den inbitna vanan, ser det undermedvetna sinnet det som en attack och gör motstånd. Detta är lagen om motsatt effekt.

Varje klient som kommer till mig har ett undermedvetet problem. Om problemet hade suttit i det medvetna sinnet skulle personen bara bestämt sig för att ändra på förutsättningarna och löst problemet för länge sedan. Personen kanske medvetet vill/vill sluta göra något, men det undermedvetna har en helt annan agenda. Detta har ofta pågått i många år och personen tror att om han/hon bara försöker mer, skulle han/hon kunna ändra det. Men ju mer personen försöker, desto mer envist blir problemet. Många klienter är extremt frustrerade att de inte kan kontrollera problemet och komma framåt på ren vilja, men det är exakt så lagen om motsatt effekt fungerar. Ett bra exempel på detta är när du har insomningsproblem. Sömn är helt och hållet en undermedveten process och när du säger till dig själv att du måste sova och kämpar för att somna, så blir det exakt motsatt effekt. Ju mer du försöker, desto vaknare blir du.

Lagen om motsatt effekt har också en stor inverkan på vad vi säger till oss själva och det är viktigt att veta att vad vi än säger till oss själva – måste/borde göra, känna eller tänka alternativt borde inte/får inte göra, känna eller tänka – så uppstår motsatsen. Jag måste sova, leder till att du vrider och vänder dig i sängen. Jag får inte känna mig nervös, stärker det oroliga tillståndet.

Det fantastiska med hypnos är att du kan gå förbi lagen om motsatt effekt, genom att göra kraftfulla och positiva förändringar utan kamp. Genom att skifta det undermedvetna fokuset kan du enkelt börja använda lagen om motsatt effekt på ett positivt sätt. Att använda medveten press och vilja för att skapa förändring är ofta väldigt ansträngande. Äkta förändring sker i det undermedvetna och när det motiveras på rätt sätt, kan förändringen ske med väldigt liten ansträngning. 

Välkommen till mig för effektiv coaching av ditt undermedvetna! 

Visa hela inlägget »

En del av mina klienter säger att de är avstängda, har svårt att uppleva känslor. Men om du kan känna att du är avstängd eller känslomässigt avtrubbad, då är du faktiskt medveten i just det ögonblicket och du känner något.

Tänk på det ett ögonblick. Människor som är känslomässigt avstängda är oftast inte medvetna om att de är detta. Så någon som kan spåra och uppleva sin egen känslomässiga avstängdhet, kan därmed faktiskt känna något. Jag tror att de blandar ihop känslor (vad som pågår) på ett mer upplevelsemässigt sätt med den förkroppsligade emotionella känslan av livskraft och vitalitet. De blandar ihop den emotionella energin med förmågan att känna. De kan helt enkelt inte känna i kroppen.

Jag vet att det finns en mängd olika förklaringsmodeller kring skillnaderna mellan emotioner och känslor, men just i detta fall väljer jag att definiera känslor som den medvetna upplevelsen, din förmåga att bevittna och uppleva vad som pågår inom dig. Emotioner väljer jag att definiera som hela känsloreaktionen. När du upplever dig känslomässigt avstängd så kan du bevittna fenomenet och känna avsaknaden av känslor (vilket därmed också är en känsla), men du har inte kontakt med bränslet att uttrycka dig själv. Energin och emotionen i kroppen rör sig inte så fritt som de skulle vilja. Känslan landar inte i kroppen på samma sätt.

Så om du anser att du är avstängd, så behöver du komma ifrån idén att du inte känner något och istället lära dig att komma in i en mer kroppslig energiupplevelse.

Att vara medveten om att du är avstängd, är en dörröppning att känna mer. Att känna sig avstängd är också en känsla. Du gör det alltså redan – känner. Du har en insikt, men känner det inte i kroppen än. Det är skillnad. Du är i kontakt med känsloupplevelsen, men har inte förkroppsligat den än.

På min workshop BYGG EN LYCKLIGARE HJÄRNA får du bl.a. lära dig att öva upp din hjärna och din kropp att komma mer i kontakt med positiva känslor för att må bättre.

För dig som vill djupdyka mer
Det finns många olika förklaringar på vad skillnaden är mellan känslor och emotioner. En enkel förklaring är att emotionen är hela känsloreaktionen medan känsla är den medvetna upplevelsen. Emotioner kallas de impulser som den limbiska hjärnan ger upphov till. Känslor kallas de emotioner som neocortex blir medveten om. En del menar att även om vi kan vara medvetna om våra emotioner, så når inte alla emotioner som finns i kroppen vårt medvetna sinne, emotioner är ofta kopplade till vår historia, oftast är de starkare och känns mer i kroppen. Känslor är det vi medvetet känner just i detta nu, saker vi fokuserar och tänker på och som skapar olika känslouttryck. 

Visa hela inlägget »