A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2014

Fixering och osäkerhet har ibland starka band mellan sig. Hur då?

När vi upplever förlust av kontroll över vår situation eller våra möjligheter i livet, kan det skapa en känsla av otrygghet och osäkerhet. Vi ser då till att skapa områden som vi kan eller tror vi kan kontrollera. T.ex. vår kropp, maten, våra arbetsuppgifter, våra barn osv.

Ibland övergår kontrollen över ett specifikt område, till en fixering. Vi har superkoll och lämnar inget åt slumpen på just det området. Fixering är helt enkelt ett område där vi känner extra mycket kontroll. Vi kan inte kontrollera andra saker i vårt liv, men området vi är fixerade vid känner vi att vi kan kontrollera. Det skapar en självsäkerhet. Men den är falsk.

Äkta självsäkerhet är att vara så trygg i dig själv att du vet att oavsett vad som händer så kan du klara av det. Att veta att du har styrkan och resurserna att klara av allt oväntat som kommer i din väg. Denna inre självsäkerhet skapar lugn och trygghet hos dig. Den gör att du spar energi, eftersom du inte behöver kontrollera onödiga saker. Det blir mer vilsamt.

Det är just denna självsäkerhet som jag bygger upp hos mina klienter.


 

Visa hela inlägget »

Vad innebär det att överge sig själv? Det innebär att du säger ja, när du känner nej, när du är en people pleaser, när du spelar liten eller ger bort din makt. Det är när du tystar din inre röst och tillåter dig att påverkas allt för mycket av andras åsikter och utvärderingar. När du ger dig för att undvika att bli avvisad. Att vända dig till olika små, eller inte så små, missbruk som att till exempel jobba för mycket, shoppa för mycket, dricka för mycket osv, är också ett vanligt sätt att undvika smärtsamma känslor och därmed överger du dig själv. Många av oss är skyldiga till någon av dessa strategier då och då, men för en del blir det en integrerad vana eller ännu värre, ett sätt att leva.

Så vad kostar det dig? En hel del. Att under lång tid överge dig själv är djupt frätande för din självkänsla. Du ger dig själv budskapet "jag litar inte på mig själv", men du förvärrar det också med "vad jag tänker och känner spelar ingen roll, inte ens för mig själv”. Om du fortsätter att överge dig själv kommer du att blir kraftlös och förbittrad.

Om du har övergivenhetsproblematik från barndomen, ökar dessa undermedvetna sår sannolikheten att du överger dig själv i vuxen ålder. Ofta gör vi mot oss själva vad som gjordes mot oss, tills vi uppmärksammar och läker detta.  Det finns två anledningar till att det fungerar så. 1. Det undermedvetna söker upp det som är bekant, oavsett hur obekvämt och smärtsamt det än är, i ett försök att lösa det. 2. Om det finns olöst övergivenhetsproblematik i barndomen har självkänslan redan urholkats, vilket betyder att du är mycket mindre benägen att lita på och lyssna till dig själv, tills du har jobbat med dig själv.

Om vi ​​har övergivits tidigare i livet finns också risken att vi vänder oss till andra i tron att de ska förse oss med den trygghet vi själva saknar. Visserligen kan andras kärlek kännas underbar, men oavsett hur mycket någon älskar dig…. så länge du fortsätter att överge dig själv kommer du att kämpa med känslor av otrygghet och otillräcklighet.

Att redan NU sätta intention att börja stå upp för dig själv och lyssna på din inre röst efter vad som är bra för dig, det är den ultimata handlingen av omtänksamhet. Med rätt arbete kan du ändra dig från att överge dig själv till att hedra dig själv. Att arbeta med det undermedvetna för att läka gamla sår av övergivenhet är fantastiskt befriande och innebär att du kan börja använda mycket mer av ditt kloka vuxna själv, i stället för det övergivna, sårade och förtvivlade inre barnet. Om du kombinerar detta med att kontinuerligt träna att hitta din egen röst och lyssna till och agera på den, kommer du grunda dig i din egen personliga kraft och det kommer att förändra ditt liv på ett sätt som du inte trodde var möjligt. 

Visa hela inlägget »

Rensat bort gamla bilder i datorn, mobilen, paddan. Favoriterna har sparats. Som den här. Min guddotter Aleta som fyller 4 år på fredag. Min lilla solstråle!

Visa hela inlägget »

Precis som fysiska lagar finns det mentala lagar. När det kommer till vårt sinne och då framför allt vårt undermedvetna sinne, är en av de viktigaste mentala lagarna ”lagen om motsatt effekt”.

Lagen om motsatt effekt fungerar så här: ju större medveten ansträngning, desto mindre undermedveten respons. Eller så här: när viljan (medvetna sinnet) och fantasin (undermedvetna sinnet) är i konflikt, så vinner alltid fantasin. Exempel: Du ska hålla en presentation för dina kollegor på jobbet och detta är inte din styrka. Din medvetna logik säger att det inte är något att oroa sig för och din viljestyrka gör att du ställer dig upp och genomför din presentation, men samtidigt säger ditt undermedvetna med sin fantasi att något kan gå fel och i värsta fall målar ditt undermedvetna upp alla möjliga hemska scenarier. Känslorna drar iväg med dig och du vill helst bara försvinna ner i ett hål i golvet. Den undermedvetna fantasin om vad som kan hända har helt enkelt kidnappat den medvetna logiken.

Det undermedvetna sinnet är mycket kraftfullare än det medvetna sinnet och det undermedvetna är dessutom din ”inre beskyddare”. Det undermedvetna sinnets primära funktion är att förhindra att du far illa och det undermedvetna lär sig och kommer ihåg regler och beteenden för att du inte ska bli skadad. Dessa regler och beteenden har skapats utifrån hur du emotionellt har reagerat på händelser tidigare i livet, oftast i barndomen. Varje situation som påminner det undermedvetna sinnet om barndomshändelsen behandlas utifrån den regel som skapades vid just det tillfället. Denna regel förstärks sedan och blir en vana, någonting du bara gör automatiskt utan att tänka.

Lagen om motsatt effekt betyder att vid varje medvetet försök från din sida att vilja ändra en vana, blir det undermedvetna sinnets automatiska respons att göra våldsamt motstånd, för det skulle innebära att överge ”regeln” som det undermedvetna lärt sig. Eftersom det undermedvetna vill skydda dig så vill det inte överge regeln, för då finns risken att du ”blir skadad”. Så när du försöker att ändra den automatiska responsen, den inbitna vanan, ser det undermedvetna sinnet det som en attack och gör motstånd. Detta är lagen om motsatt effekt.

Varje klient som kommer till mig har ett undermedvetet problem. Om problemet hade suttit i det medvetna sinnet skulle personen bara bestämt sig för att ändra på förutsättningarna och löst problemet för länge sedan. Personen kanske medvetet vill/vill sluta göra något, men det undermedvetna har en helt annan agenda. Detta har ofta pågått i många år och personen tror att om han/hon bara försöker mer, skulle han/hon kunna ändra det. Men ju mer personen försöker, desto mer envist blir problemet. Många klienter är extremt frustrerade att de inte kan kontrollera problemet och komma framåt på ren vilja, men det är exakt så lagen om motsatt effekt fungerar. Ett bra exempel på detta är när du har insomningsproblem. Sömn är helt och hållet en undermedveten process och när du säger till dig själv att du måste sova och kämpar för att somna, så blir det exakt motsatt effekt. Ju mer du försöker, desto vaknare blir du.

Lagen om motsatt effekt har också en stor inverkan på vad vi säger till oss själva och det är viktigt att veta att vad vi än säger till oss själva – måste/borde göra, känna eller tänka alternativt borde inte/får inte göra, känna eller tänka – så uppstår motsatsen. Jag måste sova, leder till att du vrider och vänder dig i sängen. Jag får inte känna mig nervös, stärker det oroliga tillståndet.

Det fantastiska med hypnos är att du kan gå förbi lagen om motsatt effekt, genom att göra kraftfulla och positiva förändringar utan kamp. Genom att skifta det undermedvetna fokuset kan du enkelt börja använda lagen om motsatt effekt på ett positivt sätt. Att använda medveten press och vilja för att skapa förändring är ofta väldigt ansträngande. Äkta förändring sker i det undermedvetna och när det motiveras på rätt sätt, kan förändringen ske med väldigt liten ansträngning. 

Välkommen till mig för effektiv coaching av ditt undermedvetna! 

Visa hela inlägget »

En del av mina klienter säger att de är avstängda, har svårt att uppleva känslor. Men om du kan känna att du är avstängd eller känslomässigt avtrubbad, då är du faktiskt medveten i just det ögonblicket och du känner något.

Tänk på det ett ögonblick. Människor som är känslomässigt avstängda är oftast inte medvetna om att de är detta. Så någon som kan spåra och uppleva sin egen känslomässiga avstängdhet, kan därmed faktiskt känna något. Jag tror att de blandar ihop känslor (vad som pågår) på ett mer upplevelsemässigt sätt med den förkroppsligade emotionella känslan av livskraft och vitalitet. De blandar ihop den emotionella energin med förmågan att känna. De kan helt enkelt inte känna i kroppen.

Jag vet att det finns en mängd olika förklaringsmodeller kring skillnaderna mellan emotioner och känslor, men just i detta fall väljer jag att definiera känslor som den medvetna upplevelsen, din förmåga att bevittna och uppleva vad som pågår inom dig. Emotioner väljer jag att definiera som hela känsloreaktionen. När du upplever dig känslomässigt avstängd så kan du bevittna fenomenet och känna avsaknaden av känslor (vilket därmed också är en känsla), men du har inte kontakt med bränslet att uttrycka dig själv. Energin och emotionen i kroppen rör sig inte så fritt som de skulle vilja. Känslan landar inte i kroppen på samma sätt.

Så om du anser att du är avstängd, så behöver du komma ifrån idén att du inte känner något och istället lära dig att komma in i en mer kroppslig energiupplevelse.

Att vara medveten om att du är avstängd, är en dörröppning att känna mer. Att känna sig avstängd är också en känsla. Du gör det alltså redan – känner. Du har en insikt, men känner det inte i kroppen än. Det är skillnad. Du är i kontakt med känsloupplevelsen, men har inte förkroppsligat den än.

På min workshop BYGG EN LYCKLIGARE HJÄRNA får du bl.a. lära dig att öva upp din hjärna och din kropp att komma mer i kontakt med positiva känslor för att må bättre.

För dig som vill djupdyka mer
Det finns många olika förklaringar på vad skillnaden är mellan känslor och emotioner. En enkel förklaring är att emotionen är hela känsloreaktionen medan känsla är den medvetna upplevelsen. Emotioner kallas de impulser som den limbiska hjärnan ger upphov till. Känslor kallas de emotioner som neocortex blir medveten om. En del menar att även om vi kan vara medvetna om våra emotioner, så når inte alla emotioner som finns i kroppen vårt medvetna sinne, emotioner är ofta kopplade till vår historia, oftast är de starkare och känns mer i kroppen. Känslor är det vi medvetet känner just i detta nu, saker vi fokuserar och tänker på och som skapar olika känslouttryck. 

Visa hela inlägget »

Kan starkt rekommendera boken "Drunkna inte i dina känslor". Den beskriver hur sensitivt begåvade människor fungerar. Ungefär 20% har denna förmåga och flera forskare, bland annat Elaine Aron, anser att detta drag är medfött och finns inte bara hos människor, utan även hos djur. Det spännande är att man tror att det är en överlevnadsstrategi att vissa i flocken är utrustade med denna särskilda observationsförmåga som gör att de anar faror, kan varna för fiender, förutse problem och upptäcka om någon i flocken inte mår bra.

I vår kultur där man premierar styrka är det lätt att se de sensitivt begåvade (känsliga) människorna som svaga, istället för att använda deras extrakänsliga sensorer till något konstruktivt. Därför gillar jag speciellt Kinas definition av ordet ”känslighet”. I en studie jämfördes kinesiska och kanadensiska barn. I Kina var de känsliga, lite tysta barnen populärast. I Kanada de som var mest aktiva och utåtriktade. I Kina betyder ordet känslighet "ha förståelse". I väst tolkas ordet känslighet ofta som en "svaghet".

Visa hela inlägget »

Jag jobbar ofta med klienter som känner att hur de än gör, så hittar de inte rätt partner. Mestadels är det kvinnor som vill ha hjälp med detta.

Så här anser jag att det fungerar. Vi består alla av energi som vi skickar ut. Till exempel om du är en person som är väldigt duktig på att ta hand om andra, en så kallad hjälpare. När du är i ett GIVING MODE, är detta väldigt attraktivt för en viss typ av partner, men den partnern finns kanske inte på din radar för vad du vill ha. Du vet vad du letar efter, men din energi drar till sig annat. Lagen om attraktion funkar perfekt här, eftersom du tar in exakt det som ditt nervsystem vill ha, genom att möta ditt behov av att vara en hjälpare. Detta är en strategi du har valt för att möta ditt djupaste behov.

Man kan säga att det är en frekvens i ditt nervsystem, som du inte ska stänga av och inte ska förtränga eller stänga av. Däremot kan du transformera frekvensen så att den tjänar dig på ett bättre sätt, utan att ta in den energi som du inte längre vill ha.

Ett sätt att transformera frekvensen är att våga vara mer sårbar och våga uttrycka dina behov. Att våga bli hjälpt och inte bara vara en hjälpare. När du öppnar ditt hjärta och tillåter dig att bli hjälpt, kommer partners i din väg som vill hjälpa dig. Varje gång du möter människor, praktisera att slappna av i kroppen och öppna dig för världen att känna in dig. 

Visa hela inlägget »

Vi pratar ofta om bra och dåliga känslor. Jag tror att många av våra så kallade negativa känslor ofta är missförstådda och inte så dåliga som vi tror.  

Alla känslor är hälsosamma, eftersom alla känslor egentligen är information. Information om något som känns bra, eller något som behöver ändras. När du börjar se känslor som information kan du lättare navigera i vad som är bra respektive dåligt för dig. Du blir mer emotionellt intelligent.

Det som inte är bra är om vi trycker ned känslorna. Effekten av att trycka ned känslor kan bli en obehaglig konsekvens. Du blir uppäten inifrån!

Här kommer några exempel:

Ta till exempel ilska. Det är en naturlig hälsosam känsla som i vissa situationer kan ge dig kraften att sätta ner foten när du blir orättvist behandlad. Då är ilskan väldigt bra att ha. Trycker du däremot ned ilskan förvandlas den till raseri, bitterhet eller passiv aggressivitet. Du känner den hela tiden och den äter upp dig från insidan. Detta är ohälsosamt. När vi är arga trycks även glädjen ned samtidigt. Vi tillåter oss helt enkelt inte att vara helt fria att känna glädjen. Nedtryckt glädje utvecklas till att vi blir osjälvständiga, krävande – vi blir ”needy”. Vi behöver få något från någon annan, vi blir som vampyrer.

Rädsla är en annan känsla som ofta trycks ned. Rädslan är dock en viktig försvarsmekanism. Rädslan gör oss aktiva, utan att tänka så mycket. Om du däremot trycker ned rädslan utvecklas den till panik, vilket inte är bra eftersom den paralyserar dig, vilket är motsatsen till vad rädslan ska göra. Den ska driva dig, men vid panik fryser du stället, du går in i chock.

Att vara ledsen är helt naturligt när det inte blev som du hade tänkt dig, eller om du förlorar något/någon. Vår möjlighet att känna oss ledsna öppnar också upp för empatin. När vi äger känslan, utan att traumatisera den, så är sorgen renande. Men när du trycker ned sorgen och inte tillåter dig att känna den, utvecklas den till depression.

Något intressant jag har upptäckt i mitt terapiarbete som coach är att depression ofta är frånvaro av känslor. Det är väldigt deprimerande att inte känna något. Visst, när du är deprimerad lider du, men det är ett lidande över att du känner dig hjälplös över att du inte kan fylla ditt inre svarta hål.

Avund är en känsla som vi ofta skäms över, men avund är naturligt. Det inspirerar dig att sträva och göra något åt saken för att få det som andra har. Om du däremot trycker ned din avund blir du missunnsam och bitter över det andra har. Istället för att inspireras kan det uppstå en känsla av att vilja skada den andra personen på något sätt.

Det är när känslorna inte är inne i ett flow, när de stagnerar, som de blir knepiga. Det är inte känslan som är negativ, utan snarare att det blir ett negativt resultat när känslan inte får upplevas. Så känn och äg dina känslor istället för att skapa en nedryckt version av dem.

Som coach hjälper jag dig att förstå dina känslor. 

Visa hela inlägget »

Självkänsla baseras på hur du behandlar dig själv, vilken inställning du har till dig själv, vad du tänker om dig själv. Självkänsla odlas inifrån oss själva, det är inget som kommer utifrån och har inget eller väldigt lite att göra med våra prestationer. Dessutom är god självkänsla en färskvara och behöver, precis som träning, odlas regelbundet.

Tankemönster går i arv från generation till generation eftersom barn som bekant gör som vi gör och inte som vi säger. Barn plockar upp vad du som förälder säger om dig själv och om världen och börjar tänka likadant. Föräldrar med låg självkänsla har förmodligen utvecklat en del dåliga vanor som fortsätter att hålla självkänslan nere. Barn tar efter föräldrarnas sätt att tänka, tala och att vara – vad de gör och vad de undviker att göra.

Det viktigaste du kan göra för att hjälpa ditt barn att ha hög självkänsla är att hålla din egen självkänsla på topp. För att smitta dina barn med hög självkänsla kan du:

  1. Ett sätt att stärka din självkänsla är att hålla ditt ord till dig själv. Vi tycker om människor vi kan lita på, människor som står vid sitt ord. Varje gång du bryter ditt löfte mot dig själv, visar du för dig själv att du inte är en person man kan lita på och detta är förödande för din självkänsla. Börja alltså med att hålla ditt ord till dig själv. Bestäm dig för att göra en enkel sak varje dag för dig själv, under en viss period. Utan undantag!!! Det kan vara precis vad som helst och hur litet som helst. Det är just denna konsekventa handling som gör att du odlar din självkänsla och stärker ditt värde inför dig själv.
  2. Säg positiva saker om dig själv. Se vad du har gjort bra.
  3. Låt dig inte bli illa behandlad. Om ditt barn är arg och inte respekterar dig, säg “Jag accepterar inte att du gör så här” och gå därifrån. Förhoppningsvis kommer ditt barn att göra likadant när han/hon stöter på mobbare.
     

Som coach hjälper jag dig att utvecklas. Maila mig coach malmö och boka en session. 

Visa hela inlägget »

Att driva vår hjärna, som ständigt förändras, kräver mycket energi. Totalt konsumerar vår hjärna 20% av syret och 60% av sockret i kroppen. Hjärnan genererar ständigt en effekt på 15 Watt. Vår hjärna som väger 1-1,5 kg konsumerar mer energi per kilo kroppsvikt än någon annan kroppsdel. För att hålla igång detta energikrävande maskineri behöver bra energi som nyttig mat, träning, vila och positiv input. 

Visa hela inlägget »En MAXIMIZER vill vara säker på att denne har tagit rätt beslut. Enda sättet att göra detta är att kolla alla alternativ. Maximering fungerar bra som en beslutsfattande strategi när du bara har några få valmöjligheter, men blir snabbt opraktiskt om antalet valmöjligheter växer.

Alternativet är att bli en SATISFICER. Det innebär att du är nöjd med något som är tillräckligt bra och inte oroar dig för möjligheten att det kanske finns något bättre alternativ. En SATISFICER beslutar sig för ett antal kriterium och letar tills hon finner något som möter dessa och slutar sedan leta.

Rätt beslut kan bli en ”never ending story” för en MAXIMIZER
En MAXIMIZER fortsätter även efter valet är gjort, att tänka på möjligheter man inte hade tid att undersöka. Det tillkommer hela tiden ny information som gör att MAXIMIZERN har svårt att helt och fullt stå för sitt beslut. Som MAXIMIZER upplever man ofta osäkerhet om man gjorde rätt och känner oftare en ovilja eller osäkerhet att ta ett beslut. Ju fler valmöjligheter man tittar på, desto enklare blir det att föreställa sig alternativ som inte ens existerar, men som kombinerar alla de bästa dragen i varje alternativ.  Det är troligare att en MAXIMIZER känner mindre tillfredsställelse när de har gjort sitt val, även om de objektivt sett ofta har gjort ett bättre val.

För en MAXIMIZER är allt en tävling
MAXIMIZERS är väldigt tävlingsinriktade. Att veta att någon annan har gjort bättre gör det svårt för en MAXIMIZER att känna sig nöjd med sitt eget resultat, även om resultatet varit jättebra. Detta gör att MAXIMIZERS ofta upplever mindre tillfredsställelse i livet, är mindre lyckliga, mindre optimistiska och mer deprimerade än SATISFICERS.

Hur vet du om du är en MAXIMIZER eller inte?

Några frågor som kan avgöra om du är en MAXIMIZER eller inte:
  1. När du gör ett val, hur ofta är du nyfiken på vad som hade hänt om du hade valt annorlunda?
  2. Hur ofta känner du dig nöjd med ditt val, tills du upptäcker att det kanske hade funnits något bättre?
  3. Letar du alltid efter bättre möjligheter, ett bättre jobb, en bättre partner…?
  4. Hur skulle du känna om du nöjde dig med näst bäst?

Känn dig mer tillfredsställd med din insats och dina val
För ett par veckor sedan såg jag några minuter på TV-serien Ullared. Ola-Conny och Morgan skulle köpa badbyxor inför årets strandhäng. Morgan står länge och väljer mellan olika badbyxor medan Ola-Conny tar första bästa badbyxa, kollar storleken och slänger ner den i korgen. Så kan du väl inte göra, menar Morgan. Jodå, säger Ola-Conny och menar att vissa saker inte är så viktiga och då behöver man inte ödsla tid på det. Bra tänkt!

Det kan vara bra att tänka på att det oftast inte är det objektiva resultatet av beslutet som är viktigast, utan det subjektiva resultatet eller din så kallade upplevelse av resultatet. Eftersom ett hav av möjligheter vanligtvis leder till sämre upplevelse av resultatet, är det bättre att nobba vissa valmöjligheter och strama åt antalet valmöjligheter vi väljer mellan. Korta ner eller eliminera helt överläggningar kring beslut som inte är viktiga för dig. Lär dig att acceptera att något är bra nog. Tänk inte på de valmöjligheter du ratar och hur bra eventuellt dessa hade varit. Se det positiva i ditt val, istället för att se det som inte är bra.

Ett annat sätt att göra ett bra val är att ställa sig frågan: Vilket beslut får mig att känna mig mest glad? 


 

 

Visa hela inlägget »

Hur kommer det sig att vissa är så fokuserade på att bevisa sin förmåga, med andra inte bryr sig om det utan bara lär sig? Enligt den välrenommerade psykologen Carol Dweck på Stanford University beror det på att det finns två betydelser av ordet förmåga. En fastställd förmåga som behöver bevisas och en förändringsbar förmåga som kan utvecklas genom lärande.

Du kan alltså ha två typer av mindset – ett statiskt eller ett växande. Med ett statiskt mindset, med fasta egenskaper, handlar framgång om att bevisa att du är smart eller talangfull. Du värderar dig själv. Med ett växande mindset, med föränderliga kvaliteter, handlar det om att stretcha dig själv att lära dig något nytt. Att utveckla dig själv.

Med ett statiskt mindset är ett misslyckande detsamma som ett bakslag och innebär att du inte är smart eller talangfull. Med ett växande mindset är det ett misslyckande att inte växa, att inte sträva efter saker du värderar. Det betyder att du inte uppfyller din potential. Personer med ett statiskt mindset strävar efter säkra saker inom räckhåll. Om det blir för utmanande, när de inte känner sig smarta eller talangfulla, förlorar de intresset. De tror att framgång handlar om att vara mer begåvad än andra, att misslyckanden mäter dig och att ansträngning är för de som inte kan göra det på ren talang. Personer med ett växande mindset mår bra av utmaningar och när de får stretcha sig själva.

Ett statiskt mindset tycker att ansträngning är något dåligt. Det betyder, precis som ett misslyckande, att du inte är smart eller talangfull. Om du vore smart och talangfull, skulle du inte behöva anstränga dig. Med ett växande mindset är ansträngning det som gör dig smart eller talangfull.

Talang vs hängivenhet
I både affärsvärlden och sportvärlden letar man ofta efter talanger. Faktiskt är det just från sporten som uttrycket ”en naturlig talang” kommer. En som liknar en atlet, rör sig som en atlet och är en atlet utan att anstränga sig.

Boxaren Muhammad Ali är ett spännande exempel på en ”icke talang”, men med ett växande mindset, och som på grund av just sitt mindset blev världsbäst. Boxningsexperterna har genom åren haft vissa fysiska mått för att identifiera en naturlig boxningstalang. Måtten på knogen, räckvidden, bröstmåttet och vikten. Muhammad Ali hade inte de rätta måtten. Han var inte en naturlig talang. Han var snabb, men han hade inte fysiken som en riktigt stor boxare, han hade inte styrkan eller de klassiskt rörelserna. Han boxades helt fel. Sonny Liston, Alis motståndare, var en naturlig talang. Han hade allt, storleken, styrkan och erfarenheten. Det var egentligt omöjligt att Ali skulle vinna en match mot Sonny.

Alis styrka, förutom snabbheten, var hans mindset. Ali studerade noga inte bara Sonnys boxningsstil, utan också vilken typ av person han var. Ali läste allt han kunde komma över om Sonny, han talade med människor som kände till honom och försökte skapa en bild av hur Sonny tänkte och fungerade. Sedan vände Ali detta mot Sonny. Ali visade upp en galen sida innan fighten. Han visste att om han kunde få Sonny att tro att han var lite galen och att han var kapabel till vad som helst, då skulle Sonny inte se något annat än den stora munnen och det var allt Ali ville att han skulle se. Sedan kom knockouten.  

Alis hängivenhet att lära sig gjorde honom till en vinnare. Många människor med ett växande mindset når resultat för att de gillar att lära sig och älskar det de gör. Att nå toppen är ofta bara en biprodukt av att de gör det de älskar.

Vi föds med en intensiv önskan att lära oss
Tänk bara på små barn som lär sig att gå. De beslutar sig aldrig för att det är för svårt eller att det inte är värt ansträngningen. De oroar sig inte kring misstag eller att göra bort sig. De går, de faller, de reser sig.

Det är när barn börjar kunna utvärdera sig själva, som en del blir rädda för utmaningar. De blir rädda att inte ses som smarta och det är då ett statiskt mindset utvecklas. Barnen tror att om man är smart gör man inte misstag. Barn med ett statiskt mindset vill vara säkra på att de lyckas. Smarta människor skall alltid lyckas. Barn med ett växande mindset, tror istället att framgång är att stretcha sig själv, att bli ännu smartare. Att vara smart är något man behöver arbeta för, det är inte bara något som bara ges till en.  

Att odla ett växande mindset
Du behöver inte ha ett starkt självförtroende för att ha ett växande mindset. Även om du inte tror att du är bra nog på något, så kan du ändå hänge dig helhjärtat åt att lära dig mer. Du behöver inte tycka att du redan är bra på något för att göra det, gilla det och vilja lära dig mer. Sedan är det också bra att veta att det är helt normalt att vi växlar mellan statiskt och växande mindset i olika situationer och inom olika områden i vårt liv. Vi är aldrig helt statiska eller helt växande. 

Här kommer några tips på hur du kan odla ett växande mindset:

1.     När något känns kämpigt och du plötsligt känner dig trött, uttråkad eller hungrig. Detta är ditt statiska mindset som slår till. Ta tag i utmaningen istället för att distrahera dig eller lägga av.

2.     Det är enklare och bekvämare att omge sig med ja-sägare, men du växer inte. Sök istället konstruktiv feedback som utvecklar dig.

3.     Har du misslyckats med något i ditt liv? Blivit dumpad? Sparkad från ett jobb? Missat ett prov? Titta på situationen med ett växande mindset. Vad lärde du dig av upplevelsen? Hur kan du använda händelsen som en bas för växande?

4.     Finns det något som du alltid har velat göra, men varit rädd att du inte är tillräckligt bra på? Sätt upp en plan och gör det sedan.  

Du behöver alltså inte vara en talang för att nå framgång. Du behöver bara välja rätt mindset. Ett lärande växande mindset.  Eller som sociologen Benjamin Barber sade en gång: ”I don’t divide the world into the weak and the strong, or the successes and the failures…. I divide the world into the learners and nonlearners.”

Som coach hjälper jag dig att utvecklas. Maila mig coach skåne och boka en session. 

Visa hela inlägget »

Finalen!!!

Tusentals personer har följt mitt gerillauppdrag. Många har spridit. En del har gjort god karma tillsammans med mig. Flera har uppmuntrat mig längs vägen. Glädjen det har skapat har varit själsligen upplyftande. Låt revolutionen fortsätta!

Jag avslutar uppdraget med att skapa god karma för mig själv. Att ta in allt det goda och bara njuta. Stor kärleksfull kram till er alla.

Visa hela inlägget »

Idag blir det en hypnossession med kurskamrat.

Visa hela inlägget »

Jag läste att dagens språkbruk någonstans har banaliserat själva begreppet ”löfte”. Ett löfte blir en målsättning blir en vilja. Det tunnas ut, så att säga. Idag ska du tänka på den andra personens tolkning, och göra något som denne kanske förväntat eller hoppats på.

Visa hela inlägget »

En hjälpande hand är aldrig fel.

Visa hela inlägget »

Julafton mitt i våren är aldrig fel.

Visa hela inlägget »

Det här är ett av mina favoritkort. :)

Visa hela inlägget »

Jag gillar det här ordspråket "don't let the sun go down with anger in your heart".  

Visa hela inlägget »

En bra dag att röra sig lite extra på och dessutom värna om miljön.

Visa hela inlägget »

Beröm personalen, ännu bättre är att berätta för chefen. Ibland behöver chefer bli påminda om hur duktig deras personal är.

Visa hela inlägget »

Det går också bra att skänka några kronor till någon på gatan.

Visa hela inlägget »

Idag är halva uppdraget genomfört. Jag har fått så många härliga kommentarer, mail och uppmuntrande ord. Det viktigaste är dock att uppdraget har skänkt mig en inre värme och jag hoppas ni har känt samma.

Visa hela inlägget »

Det här kan du göra vare sig du kör bil, cyklar eller går.

Visa hela inlägget »

Idag ska jag hjälpa en vän att städa ut sin garderob. Hon säger att jag är extraordinär när det gäller att kunna slänga ut gammalt.

Visa hela inlägget »

Inte titta när det plingar. Bara vara närvarande och verkligen lyssna på den andra personen.

Visa hela inlägget »

Fram med post it lapparna, alla....

Visa hela inlägget »

Idag blir det lunch på stan istället för hemma.

Visa hela inlägget »

Tacksamhet är viktigt.

Adam Grant, forskare inom arbetslivspsykologi, har undersökt hur positivt beteende påverkar människor. I ett experiment undersökte han hur tacksamhet påverkade beteendet i en grupp personer som sökte fundraising över telefon. Deras jobb var att ringa okända människor och be om pengar, vilket inte alltid är helt enkelt. I experimentet fanns två grupper. Båda grupperna fick daglig feedback på hur mycket pengar de hade lyckats samla in, med en liten skillnad.

Den ena gruppen fick ett spontant besök av en chef som berättade att “vi är tacksamma för det jobb ni gör, det betyder mycket för oss”. Den andra gruppen fick inte denna tacksamma gest av chefen.

Den grupp som fick besök och ett tack av chefen ringde 50 % mer samtal under en vecka, vilket resulterade i mer insamlade pengar.

Ett vattentätt trick för att höja lyckonivån är att visa tacksamhet. Så var tacksam under dagen för att höja både din och andras lyckonivå..

Visa hela inlägget »

Den här gjorde underverk förra gången. Vågar du anta utmaningen idag?

Visa hela inlägget »

Du behöver inte utföra uppdraget just idag, bara anmäla dig. Själv har jag precis anmält mig att hjälpa till en dag på Soppkök Malmö.

Visa hela inlägget »

Är du singel? Då kan du utföra hushållssysslan utan att tjata på dig själv. :)

DAGENS BÄSTA
Christina Tynell

Det går sådär. Får verkligen tjata på mig själv att städa klart. Blir många pauser.

Visa hela inlägget »

Tänk på att du inte behöver göra det så stort, du kan ta en sak du inte behöver och ge den till någon annan som skulle behöva den bättre.

Visa hela inlägget »

Ibland glömmer vi ge beröm. Eller som Göran Adlén sade så vist i ett inlägg: "Tänk vad många vackra ord som skrivs om personer efter de har dött. Många av de orden fick personen aldrig höra under tiden de levde. Tråkigt! Så varför inte säga det nu istället?"

Själv vill jag tacka Barbro Andersson.
En grand lady som inspirerar mig så ofta. Att man aldrig blir för gammal för att vara nyfiken, fnissig eller romantisk. Att man kan falla och resa sig, att man kan förlora och hitta tillbaka, att man kan kärleksfull även när andra inte är det mot en och att man kan spränga gränser oavsett ålder. Tack Barbro, jag önskar fler människor vore som du.  

Visa hela inlägget »

Idag handlar det om att ge den person du pratar med din fulla uppmärksamhet. Ett av våra sex mänskliga behov är att känna oss betydelsefulla, viktiga. Genom att att vara närvarande i mötet kommer den andra personen att känna sig mer betydelsefull.

DAGENS BÄSTA
Ulla Bergfors

Ärligt talat vem tusan bryr sig! :)

Visa hela inlägget »

Den här hade jag svårt att utföra förra gången, då det var helgdag och det enda som var öppet var ett par större varuhus - som givetvis hade svängdörrar. Men det gick.

DAGENS BÄSTA
Carin Adlén 
Ja, idag fick man kämpa.  Lättare kanske i Storstad där det cirkulerar folk, i Strängnäs fanns inte en själ som behövde gå in någonstans samtidigt som mig. Det löste sig dock fram mot kvällen, hade övning med min kör, ställde mig i dörren efter och höll upp och log vackert haha. Mycket uppskattat!

Visa hela inlägget »

Nu kör vi! Idag börjar uppdraget. 30 dagars God Karma. Du behöver inte göra alla vardagsgodheterna med mig, gör de som känns rätt och möjliga för dig. Det finns också "utmana dig" för dig som vill satsa lite extra.

DAGENS BÄSTA
Marie Andersson 
Jag fick börja dagen med att ge komplimanger till min mormor som fyller 90 år idag, fortsatte sedan med att maila till en kompis och berätta att han alltid får mig att må bra, berömde en annan vän för att hon alltid är så stark, berättade för min son hur underbar han är och den sista komplimangen fick hantverkaren som lägger plattor på vår tomt. Känns bra att ha fått ge

Visa hela inlägget »

 Ett sätt att komma runt problemet med att skjuta upp saker är att stärka förmågan att genomföra saker. Det bästa är att träna upp detta på ett område där du inte har problem, där du inte skjuter upp saker. Så om du till exempel skjuter upp saker på jobbet, så ska du inte börja träna på att genomföra saker just där. Är du en allmän uppskjutare, så försök hitta områden där du vet att du inte skjuter upp saker.

Finn små saker som du kan göra vid specifika tidpunkter under dagen. Ta små steg och gör det konsekvent. Välj en specifik sak, en trigger, som du gör varje dag. Till exempel gå på toaletten. Varje gång du har varit på toaletten, gör du en liten sak, till exempel en armhävning. Nästa dag gör du 2 och sedan 3….

De små sakerna du gör kan vara precis vad som helst. Det kan vara att påminna dig själv om ett lyckligt minne, skicka ett SMS till någon du tycker om, ta en frukt osv. Inte alla saker du gör behöver ökas på som till exempel med armhävningen.

Det viktiga är att du skapar små lyckliga vanor som görs efter triggers som du ändå gör varje dag. När du har gjort denna lilla sak (ska inte ta mer än 5 minuter), beröm dig själv på ett bra sätt.

På detta sätt tränar du muskeln eller förmågan att genomföra saker, och efter ett tag kommer detta att ske mer naturligt även inom andra områden.

Eller som jag brukar säga. ”Börja med något så litet att du föraktar det, men gör det konsekvent. Det leder till framgång.”

Visa hela inlägget »

Det finns ett nätverk av neuroner i vår hjärna som fungerar som små datorer och bearbetar all information som kommer in. Men visste du att vi också har neurala processorer runt hjärtat och våra tarmar, som bearbetar information på väldigt komplexa sätt. Dessa informationsprocessorer som finns i våra interna organ i kroppen är inte rationella eller logiska. Men de bearbetar information och skickar sedan signaler från kroppen, via ryggmärgen och upp till vår hjärna. Dessa signaler skapar sedan en känsla och en reaktion.

Den information som skickas från de neurala processorerna runt hjärtat och våra tarmar, brukar vi kalla för magkänsla eller att vi känner i hjärtat vad vi ska eller inte ska göra, vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, tryggt eller osäkert.

Ofta är dessa känslor viktiga att lyssna på, eftersom kroppen är vis. Men ibland kan det vara bra att analysera känslan innan vi agerar.

Om du till exempel har blivit biten av en hund eller nedslagen av en skäggig man någon gång, varje gång du sedan ser en hund eller en skäggig man gå förbi kommer din magkänsla att säga ”NEJ, FARLIGT, BORT HÄRIFRÅN”. Denna negativa känsla är baserad på en tidigare traumatisk händelse. Det är kanske inte realistiskt att bli rädd för hundar och skäggiga män varje gång, eftersom inte alla hundar och skäggiga män är farliga. Här behöver du tänka efter om situationen är farlig för dig just nu och inte bara reagera per automatik.  

Visa hela inlägget ».
.
.

I och med Eurovision Song Contest i Köpenhamn startar en ny del i min verksamhet. Ibland vill mina klienter under en begränsad tid ha exklusiv tillgång till mig som sin personliga mentala tränare. Jag erbjuder då strategisk coaching, hypnos, effektiva verktyg och filosofiska samtal utifrån dina skräddarsydda önskemål.  Jag står till förfogande när du behöver det och där du befinner dig geografiskt. Det kan vara i din hemmamiljö, i en inspirerande bortamiljö, eller när du är på resande fot.

​Kontakta mig för vidare dialog.

Visa hela inlägget »

Det finns fyra nivåer eller dimensioner av emotionell och spirituell utveckling när det handlar om hur vi människor relaterar till varandra. De fyra nivåerna är som en spiral där vi hela tiden rör oss mellan nivåerna. Målet är att inte fastna på någon nivå.

Behovet av att dominera och ha kontroll
Den första nivån är behovet av att kontrollera omgivningen och sitt eget liv. Detta är den lägsta nivån i den emotionella och andliga utvecklingen, där människor mest är intresserade av att dominera och ha makt över andra. Makten används för att få en personlig fördel och man är mest motiverad av att tillfredsställa själviska behov. Relationerna är oftast exploaterande. Den drivande känslan här är rädsla. Typiska problem på denna nivå är vissa former av drogmissbruk, beteendeproblem och bisarra beteenden.

Behovet av att bli älskad
Andra nivån är behovet av att vara älskad av betydelsefulla personer i sitt liv. På denna nivå är personen mest fokuserad på att bli omhändertagen och älskad. Personen är dock fortfarande ganska självisk och fokuserad på sig själv. Den drivande känslan bakom är längtan.

Önskan att bli älskad och uppskattad kan plocka fram våra bästa kvaliteter, men kan också skapa själviskhet. Rivalitet och våldsamt beteende kan baseras på önskan att bli favoriserad. Ett barn kan till exempel vara ”besvärligt” för att få uppmärksamhet. Självskadebeteenden kan också vara ett sätt att få uppmärksamhet. En person kan utveckla ett negativt symtom i hopp om att framkalla oro hos sin partner.

På den här nivån verkar det som om personens behov aldrig blir tillfredsställt, det finns alltid frustration och relationen till andra karaktäriseras ofta av orimliga krav och kritik. Många som är fast på denna nivå upplever depression, oro, fobier, ätstörningar och ensamhet.

Behovet att älska och skydda andra
På den tredje nivån är det största behovet att ge kärlek och skydda andra. Att älska och skydda andra kan framkalla våra bästa kvaliteter av medkänsla, hängivenhet, generositet och godhet. Men det kan också framkalla intrång, habegär, dominans och våld och rättfärdigas ofta att det sker i kärlekens namn. Föräldern som straffar sitt barn för ”barnets eget bästa”, älskaren som dominerar för att skydda, läraren som kritiserar för att lära ut det rätta.

En person som känner sig maktlös i att ge kärlek och skydd kan använda indirekta medel för att visa att han/hon bryr sig. Ett barn kan distrahera en förälder från dennes problem, genom att utveckla orealistiska rädslor eller genom att uppföra sig bråkigt.  Föräldern får då en paus från sitt eget problem för att ta hand om barnet. Genom att barnet ordnar denna paus, erbjuder barnet kärlek och skydd till föräldern. Men denna kärlek sker på bekostnad av barnets välmående och hindrar barnets egen möjlighet att utvecklas positivt. På denna nivå är den främsta drivkraften förtvivlan. Personen kan bli desperat av frustration av att inte kunna ge tillräckligt med kärlek och skydd till sina nära och kära. Överdriven oro över att ge kärlek och skydd kan leda till besatta tankar, skuld och våld både mot sig själv och andra.

Behovet av ånger och förlåtelse
På fjärde nivån finns möjligheten för ånger och att förlåta de som gjort oss illa. Alla gör misstag, medvetet eller omedvetet så gör vi andra illa ibland. Och alla har vi någon gång blivit sårade. Att kunna ångra det vi gjort fel och förlåta de som gjort oss illa är den högsta emotionella och andliga nivån. Men när vi fastnar här, kan vi uppleva sorg, isolering och den drivande känslan är skam. Här behöver personen ledas tillbaka till den första nivån och behovet att kontrollera sitt eget liv och omgivning, istället för att vara överdrivet fokuserad på skada som har uppstått i det förflutna.

Det finns alltså inte en nivå som är bättre än någon annan, meningen är att vi ska röra oss mellan nivåerna och inte fastna på någon av dem. Vi behöver alla nivåerna vid olika tillfällen i våra liv och i olika stora doser.

Visa hela inlägget »

Under april månad för några år sedan deltog jag i en amerikansk kampanj för vardagsgodheter. Med vardagsnära goda gärningar samlade i en kortlek om 26 kort, antog jag utmaningen att bli den första altruistiska agenten i världen som gjorde alla korten i rad och på 26 dagar. Drivkraften var att göra saker med hjärtat och uppdraget var ett sätt för mig att ”walk the talk”.

Tusentals människor följde mitt gerillauppdrag! All uppmuntran från omgivningen och glada reaktioner från mottagarna över mina små vardagsgodheter skapade en glädje som var själsligen upplyftande.

Nu har jag beslutat mig för att göra om uppdraget med start 1 april i år. 30 dagars God Karma. Det kan vara att under en dag hålla upp dörren åt andra, betala någons lunch eller att på ett oväntat ställe lämna en uppmuntrande lapp till någon man gillar. Du behöver inte göra alla vardagsgodheterna med mig, gör de som känns rätt och möjliga för dig.

Hänger du på att bli en godhetsagent?

Visa hela inlägget »

Att ta hand om sig själv. Ofta när jag jobbar med klienter som inte är motiverade att göra vissa saker i sitt liv, har de inte utvecklat en förmåga att ge sig själv näring, att ta hand om sig själv. I grund och botten handlar detta ofta om att man inte värderar sig själv tillräckligt högt, man har låg självkänsla. Självkänsla baseras på hur du behandlar dig själv och vilken inställning du har till dig själv. Självkänsla odlas inifrån oss själva, det är inget som kommer utifrån och har inget eller väldigt lite att göra med våra prestationer. Dessutom är god självkänsla en färskvara och behöver, precis som träning, odlas regelbundet.

Ett sätt att stärka din självkänsla är att hålla ditt ord till dig själv. Vi tycker om människor vi kan lita på, människor som står vid sitt ord. Det är sådana människor vi gärna vill vara vän med. Men den viktigaste frågan är: kan jag lita på mig själv? Låt oss säga att du har lovat dig själv att gå en promenad under dagen. När kvällen kommer har du ännu inte hunnit ta din promenad och när du går till sängs säger du till dig själv: jag gör det imorgon istället. Vad händer när du bryter dina löften mot dig själv? Varje gång du bryter ditt löfte mot dig själv, visar du för dig själv att du inte är en person man kan lita på och detta är förödande för din självkänsla. Varje gång du inte står vid ditt ord till dig själv, bryter du ner din självkänsla en liten bit. Du blir en person du inte tycker om, en sån där som det inte går att lita på, en sån där du aldrig skulle vilja vän med. Du börjar ogilla dig själv och ditt värde sjunker.

Ett steg i rätt riktning är att börja hålla ditt ord till dig själv. Bestäm dig för att göra en enkel sak varje dag för dig själv, under en viss period. Utan undantag!!! Det kan vara precis vad som helst och hur litet som helst. Eller som jag brukar säga: gör något så litet att du föraktar det, men gör det konsekvent. Det är just denna konsekventa handling som gör att du odlar din självkänsla och stärker ditt värde inför dig själv. För kom ihåg: självkänsla är något DU skapar inifrån, det är hur DU ser på dig själv. Och även om du inte fått en bra start i livet, du har en stor förvildad trädgård eller kanske inte ens har en trädgård, kan du alltid börja odla en.


Tänk på att det du bestämmer dig för att göra varje dag ska vara något du inte redan gör idag. Du ska också kunna göra det var som helst och när som helst.   

Visa hela inlägget »

Bara två saker kan förändra ditt liv. Antingen kommer något nytt in i ditt liv eller så kommer något nytt ut från dig.

Du kan ibland styra nya saker som kommer in i ditt liv, men inte alltid. Du kan alltid styra det som kommer från dig själv.

I veckan hade jag en klient som upplevde en stor rädsla för förändringar. Eller som han uttryckte det: man vet ju aldrig vad som kan hända. Jag frågade honom om vad som skulle hända om något nytt kom från honom. Det skulle också vara skrämmande, för han visste ju inte vem han skulle bli.

Det finns alltså en trygghet i att veta inte bara hur omvärlden fungerar, utan även vem man själv är. Många är faktiskt rädda för att bli ”en ny person” för de vet inte vad det innebär. De vill inte förlora sin identitet. Tänk istället så här: om du styr det som kommer från dig själv, kan du också styra vem du vill bli. Du kan styra förändringen.

Visa hela inlägget »

Många tror att de inte kan kontrollera sina känslor. Men du kan kontrollera din kropp. Du kan välja din fysiologi, ditt mentala fokus och ditt inre språk (dina tankar). Eftersom du kan bestämma över dessa, kan du också bestämma över dina känslor. Det handlar inte om positivt tänkande eller att fejka dina känslor. Det handlar om att förstå vad du redan gör för att ha de känslor du redan har, och att göra små förändringar för att må bättre.

För att du ska vara deprimerad krävs det vissa saker av din kropp. Människor som är deprimerade har en fysiskt ihopsjunken hållning, de försätter sig själva i det negativa tillståndet genom att mentalt fokusera på det och de säger tysta negativa tankar om sig själva och sin situation. Om du sedan har gjort detta länge, har du förmodligen blivit riktigt bra på det. Kanske till och med en mästare.

Vad säger du till dig själv när du är deprimerad? Vad fokuserar du på? Blunda och lyssna och lägg märke till dina tankar.  

Om jag skulle säga till dig att det bara är att sluta att vara deprimerad, hur skulle du reagera då? När jag säger detta till mina klienter blir de ibland upprörda. De skyddar nämligen sin rätt att vara deprimerade genom att bli arga. Varför? Därför att depressionen möter ett känslomässigt behov.

Vad kan du göra för att förändra ditt negativa sinnestillstånd?
Det första steget är att förstå att omgivningen inte är orsaken till ditt negativa tillstånd. Det är ett tillstånd du själv skapar, ett tillstånd som du kanske tycker dig ha rätt att vara i, på grund av olika anledningar.

Det finns saker du kan göra som inte är kompatibla med depression. Blunda och plocka fram ett riktigt positivt minne. Kliv in i minnet helt och fullt, precis innan det når sin högsta punkt av positivitet. Precis innan peaken. Se, hör och känn det du gjorde där. Tillåt din kropp att ta in hela upplevelsen, känna allt och lägg märke till hur din fysiologi, ditt mentala tillstånd och dina tankar förändras. Lägg märke till vad det är för positiv känsla du upplever som allra starkast.

Vad du gör just nu är att du styr dina känslor. Du har lagt det negativa tillståndet bakom dig, om än bara för en stund. Om du har svårt att lägga saker bakom dig, vad sägs om att inte lägga detta positiva tillstånd bakom dig? Tänk om detta positiva tillstånd var konstant framför dig, att känna denna positiva känsla varje dag? Skulle det vara ok?

Fundera på om du kanske har varit selektiv i vilket förflutna du lägger framför dig och vilket du lägger bakom dig? Ibland ser vi nämligen inte att det finns andra känslomässiga valmöjligheter. Att vi har möjligheten att välja våra känslor och därmed vårt tillstånd. Men nu när du vet att du faktiskt kan välja själv, vad gör det för skillnad för dig?


Visa hela inlägget »