A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2013 > 05

Många frågar om det finns studier på att hypnos och hypnoterapi fungerar och ger någon effekt. Det finns faktiskt en hel del studier som bevisar hypnosens effektivitet. Här kommer några korta exempel:

 2001 gav British Psychological Society ett team av psykologer i uppdrag att undersöka hypnosens eventuella effekter i terapeutiskt syfte. Rapporten konstaterade att det finns flera områden inom psykologi där hypnos kunde tillföra nytta. Några exempel var oro, smärta, IBS, astma, viktminskning och ätstörningar.

2007 indikerade American Health Magazine att vissa psykiska problem lättare kunde tacklas med hypnoterapi, än med vanlig psykoanalys eller beteendeterapi. En tysk studie gjorde en sammanställning av drygt 440 studier som stöttade påståendet och att nästan två tredjedelar av patienterna som lidit av stress, oro eller kronisk smärta upplevde förbättringar.

Sanjay Paul, psychology instructor vid olika universitet, menar att 90% av alla våra beteenden börjar i det undermedvetna. Han menar att genom hypnos kan klienten nå ett lugnt och mer följsamt tillstånd som gör att man kan ”städa upp botten i den mentala fisktanken” för  att skapa bestående förändringar.


Här hittar du ännu fler studier kring hypnos.

Visa hela inlägget »