A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2012 > 10

Övergångsåldern kan ge många jobbiga symtom – vallningar, torra slemhinnor, nattsvettningar och sömnlöshet. Ny studie visar att hypnos kan lindra klimakteriebesvären. I den första vetenskapliga studien på området visar det sig att hypnos kan reducera antalet vallningar med hela 75% (Dailymail.co.uk).


Studien har gjorts av University of Texas och Baylor University i USA. Man delade upp en samling kvinnor i övergångsåldern i två grupper. Den ena gruppen fick hypnos och den andra gruppen gick i läkarsamtal. Sessionerna pågick fem dagar i veckan under en period på 12 veckor. Utöver detta fick försökspersonerna lyssna på hypnosinspelningar respektive inspelningar med information kring vallningar.


Vallningarna reducerades med upp till 75% för de kvinnor som blev hypnotiserade, medan den andra gruppen som fick information minskade sina vallningar med 13%. Förutom att hypnosen hjälpte mot vallningarna meddelade försökspersonerna att de också sov bättre och upplevde färre besvär i vardagen.


Forskarna är inte säkra på vad förklaringen till hypnosens positiva effekt är, men menar att hypnosen påverkar det parasympatiska nervsystemet som spelar en stor roll när det gäller vallningar.

Visa hela inlägget »

Det diskuteras flitigt i hypnoskretsar om alla kan bli hypnotiserade eller inte och man inte alltid överens. Den generella inställningen är dock att de flesta kan bli hypnotiserade, om de tillåter det.


Nu visar en ny studie från Stanford University School of Medicine att hjärnan på individer som inte kan bli hypnotiserade skiljer sig från dem som har lättare att gå in i trans. Forskarna använde MRI (magnetröntgen) för att undersöka aktiviteten i tre olika hjärnnätverk hos 12 vuxna som var enkla att hypnotisera och 12 som inte var det.


Hjärnnätverken var:

  • Standardnätverksläget som används när personen inte tänker på något särskilt, utan låter tankarna spontant vandra runt. Hjärnan arbetar utifrån material som redan lagrats i hjärnan med dagdrömmar eller ostrukturerat tänkande, men fortfarande i vakentillstånd.
  • Uppgiftslösningsnätverket som används när personen bearbetar yttre intryck eller arbetar med att inriktat lösa speciella problem.
  • Nätverket som används för prioriteringar och att bestämma om något är viktigare än något annat.

Hjärnscanningarna visade att båda testgrupperna hade ett aktivt standardnätverksläge, men de som var enkla att hypnotisera hade större utbyte mellan uppgiftslösningsnätverket och det nätverket som ansvarar för bedömningen av vad som är viktigast.


Hypnosens positiva effekter
Enligt forskarna i studien visar hypnosen att den kan hjälpa till att kontrollera känslor och beteenden, användas för att behandla smärta, fobier, stress och oro.


Dr. David Spiegel, professor inom psykiatri och beteendevetenskap, menar att studien ger en möjlighet att identifiera hypnos och vad som händer i hjärnan och därmed kasta ljus över hur hypnos fungerar och hur det mest effektivt kan användas för att behandla patienter. Spiegel menar också att ca 25% av de klienter han träffar inte kan bli hypnotiserade och hans slutsats är att det måste handla om det som händer i hjärnan.


Studien publicerades oktober 2012 i journalen Archives of General Psychiatry.

 

Visa hela inlägget »

Ofta hör jag människor som säger att de aldrig skulle kompromissa med sina etiska och moraliska principer. Men när väl principerna ställs mot ett faktum, är det ofta vi släpper på våra principer. Ofta är vi helt omedvetna om vår dubbelmoral. Varför? Vi undviker helt enkelt helst sanningen om oss själva. Och varför gör vi det?

 

Vi gillar inte att ändra våra trosuppfattningar om oss själva och vår omvärld. Vi söker information om bekräftar våra uppfattningar hellre än motsäger dem. Om vi väljer att se sanningen i vitögat kan det krävas att vi måste göra sådant vi inte gillar eller att vi måste ändra på oss. Då är det bekvämare att inte veta. Att inse sanningen kan också orsaka obehagliga känslor. Det är skönare att leva kvar i tron att allting är bra.

 

I hypnosen kommer vi åt dina trosuppfattningar om dig själv. T.ex. "jag kommer aldrig att lyckas". Dina trosuppfattningar ändrar vi till positiva programmeringar, vilket innebär att när du framöver ställs inför situationer där du tidigare haft en undermedveten blixtsnabb tanke "det här kommer jag aldrig att lyckas med", nu har en helt ny trosuppfattning. Att du faktiskt kan klara av det och till och med gör det riktigt bra.

 

Så det gamla ordspråket "det jag inte vet, har jag inte ont av" stämmer i alla fall inte när det gäller dig själv som person. Det du medvetet inte vet, ligger fortfarande och kluckar i det undermedvetna och spelas ut i dina känslor och beteenden.

 

Boka tid hos din hypnoscoach malmö

 

Visa hela inlägget »

Företag älskar att säga att de är kreativa och uppmuntrar tänkande utanför boxen. Teresa Ambile, Director of Research för Harvard Business School, har gjort en studie över lång tid och upptäckte att många organisationer istället dödar kreativiteten.


Här hittar du de två sätt att döda kreativitet:

  • Fel person för jobbet. Många företag ger jobbet/uppgiften till den person som verkar mest lämplig (varit längst på jobbet, har mest utbildning, står näst på tur för befordran etc). Cheferna glömmer bort att se vad som krävs för att utföra jobbet/uppgiften på bästa sätt.
  • Begränsad frihet. Medarbetarna behöver mål och struktur, men många gånger gillar cheferna att också styra hur dessa mål ska nås. En säker kreativitetshämmare.

Se alltså till att ha rätt person på rätt plats. Med hypnos kan vi frigöra personens inneboende resurser och se till att de kan prestera på allra bästa sätt. Styr chefen för mycket hur målet ska nås? Låt chefen komma på några hypnossessioner och lära sig att ta ett steg tillbaka och lita på sina medarbetare.


Tveka inte att kontakt mig i södra Sverige för ledarskapsutveckling - hypnoscoach skåne

Visa hela inlägget »

Många tror att karisma är något du antingen har eller inte. Men du kan faktiskt öva upp din karisma. När vi tycker att någon har karisma är det för att personen har en stark emotionell koppling till det hon säger eller gör. Vi har nämligen spegelneuroner i hjärnan som gör att när vi ser en känsla hos någon annan, upplever även vi känslan. Vi speglar helt enkelt den känsla vi möter, så när en person är karismatisk uttrycker den känslor som våra neuroner svarar på. Vi får känslan av att uppleva något speciellt.


Många gånger när vi går in i ett möte tänker vi på andra saker, som till exempel hur vi ska presentera vårt material eller vad vi ska göra efter mötet. Vi går in i mötet med motstridiga känslor och vårt undermedvetna uttrycker detta via kroppen. Andras spegelneuroner uppfattar att vi inte är totalt närvarande och en connection uteblir. Men den som är karismatisk fokuserar på mötet här och nu. Detta skapar fokuserade känslor som vi utstrålar och som andra människor uppfattar som positivt.


Att vara karismatisk är också att öppna upp för dina känslor. Genom ett positivt kroppsspråk som visar engagemang och kraft kommer dina åhörares spegelneuroner att plocka upp detta direkt.


Ett sätt att bli mer karismatisk är att i hypnos röja undan det som gör att du inte vågar visa dina känslor eller inte kan fokusera på att vara här och nu. Kanske vill du prestera för mycket? Kanske blir du så nervös när du möter andra att du inte kan vara dig själv? Vad det än är kan hypnosen hjälpa dig i turbofart. Boka tid hos din hypnos coach skåne.

Visa hela inlägget »

Jag gillar Steve Jobs. Anledningarna är flera, men mest gillar jag honom för följande uttalande:

"Att vara den rikaste mannen på kyrkogården betyder inget för mig. Utan att veta när jag lägger mig om natten att jag gjort något betydelsefullt."


Det som skänker ditt liv mening är att du gör saker som betyder något för dig. Det behöver inte vara stort, bara det skänker glädje och mening.


Meningen med mitt liv är att lära mig leva innerligt. Jag älskar frasen och den driver mig att reflektera, utforska, växa och att aldrig ge upp. När jag strävar mot detta mål, upplever jag att jag gör något betydelsefullt. Både för mig själv och andra. När jag upplever stunder av livets innerlighet då känner jag total meningsfullhet.


Med hypnosens hjälp kan du frigöra dina inneboende krafter och öppna dörren till livet. Boka en tid hos din hypnos coach malmö.

Visa hela inlägget »