A PIECE OF MY MIND

Här hittar du månadens nyhetsbrev.
Instagram och Facebook händer det mycket mer. Följ mig gärna där! 

2012 > 05

ATTITUDE
Try if you want, but you will never break me. You can kick me, punch me, beat me. But in the end, I'll win, and you'll wonder why.


My body is strong, but my mind is stronger.


I don't win because I'm faster. Stronger. Bigger. I win because I know how to make the situation my own. I can turn a negative into a positive. Pain into pleasure. Weakness into strength.

 

My attitude is what makes me different. It's what keeps 'em up at night. Makes 'em wonder. Makes me win.

Visa hela inlägget »

När vi säger ansvarig (responsible) menar vi oftast att vi ska försäkra om att ett specifikt resultat nås. Då gillar jag mer originaltanken med ordet responsible – möjlighet att respondera (able to respond).

 

I mitt arbete som hypnoterapeut möter jag många klienter som bär ett tungt ansvarsok. Ansvar för sig själv, familjen, jobbet, ekonomin...... De är ansvariga för att resultat ska nås, både privat och på jobbet. Och det är här det blir klurigt. För att kunna vara ansvarig i den mening som vi använder ordet, behöver vi ha befogenheter – vi behöver power. Om du ger mig ansvar för något, men utan att ge mig befogenheter eller medel att göra det, då upplever jag mig maktlös.


Om vi istället väljer responsible i bemärkelsen att ha möjlighet att respondera, då agerar vi i nuet och i det som vi själva har möjlighet att påverka. Du tar inte ansvar för att säkerställa resultat som du inte rår över.

Visa hela inlägget »