KÖR INTE 2022 PÅ AUTOMATIK


Jag hoppas att du har haft en fin jul och att 2022 har startat bra. Har du avlagt några nyårslöften? Själv gör jag aldrig det, för det har aldrig fungerat för mig. Ett medvetet löfte eller val att göra något nytt eller annorlunda, kräver mer än ett glas bubbel. Det kräver att du förstår hur din autopilot fungerar som håller dig kvar i gamla vanor och mönster. Och det krävs arbete för att ta dig runt den. 

Vi går på autopilot flera gånger under dagen och det är helt normalt. Din hjärna sparar alltid energi för framtida behov, och gör det genom att automatisera och förenkla det mesta av det du gör. Det kallas för ditt default mode network (DMN) eller autopiloten. Din autopilot är väldigt bra att ha, så att du inte behöver tänka på allt. Tänk om du varje gång du borstade tänderna skulle behöva tänka på hur du höll tandborsten. Eller vilket ben som först ska i respektive byxben. Eller hur du sätter på kaffekokaren. Eller hur du öppnar ytterdörren. Ditt undermedvetna sinne låter dig göra massor av saker på autopilot, annars skulle du ha noll energi kvar i hjärnan.

Problemet är inte att vi automatiserar, utan när vi går på autopilot mesta av tiden. Det är då vi inte är närvarande, vi kan inte göra medvetna val och vi fastnar i en rutt eller vissa reaktioner. När du blir mer självmedveten kan du börja notera när du är på autopilot och när du behöver ta dig tillbaka till nuet.

Tecken på att du går på autopilot

 • Du gör det du ska, men är inte närvarande i vardagen. Du växer inte och dina beslut är inte genomtänkta.
 • Du vaknar på morgonen och är överväldigad, stressad och oförberedd inför dagen.
 • Du håller alltid på med din mobil. Mobilen är det första du checkar på morgonen, du skrollar genom sociala medier och e-post många gånger under dagen och mobilen är det sista du ser innan du somnar på kvällen.
 • Du uppehåller dig kring det förflutna. Du tänker ofta på de misstag du har gjort, det du ångrar och ”tänk om….”
 • Du har svårt att komma ihåg enkla saker, för du är inte närvarande. Var lade jag nycklarna? Stängde jag dörren eller inte? Vad sa hon?
 • Du tänker ofta negativt om dig själv i olika situationer, det sker på automatik. Du kritiserar dig själv, förminskar dig själv och tror inte att du ska klara av saker. Du tänker sällan något positivt, för det negativa är automatiserat.
 • Du är inte närvarande i rummet. Du är där fysiskt, men mentalt är du på en helt annat planet.


Hur kan du komma ur din autopilot?

 1. Första steget är att inse när du är i autopilot.
 2. Bli mer närvarande i det du gör och kring dina val.
 3. Skapa kontakt med dig själv genom att röra kroppen, meditation eller andning.
 4. Säg STOPP till dig själv så fort du märker att du kör på autopilot, sakta ner någon minut och verkligen tänk och känn efter, välj sedan en ny rutt.
 5. Förstå att det här behöver du göra om och om igen, varje dag, tills du blir så medveten om när du kör på autopilot att du kan stoppa det innan det sker.