hur lär sig barn bäst?


Genom att lyckas eller misslyckas? Det handlar faktiskt om ålder. Barn i olika åldrar lär sig nämligen på två helt olika sätt. Som små lär vi oss när något avviker från det normala. Mindre barn är vana vid att misslyckas med mycket. De spiller, ramlar, kan inte alltid tala om vad de menar osv. För barn är det här normalläget. Om barnet lyckas med något, sticker det ut från normalläget. Hjärnan reagerar och barnet lär sig. Så att tillrättavisa mindre barn och förklara för dem vad de gjort fel, verkar inte lära dem att göra rätt. De är så vana vid att göra fel, så ytterligare ett fel är inget onormalt. Därför är det bättre att vi stöttar och fokuserar på att tala om för barnen när de har gjort rätt, för då aktiveras lärandet.

När barnen blir större börjar de att lyckas med mer. Att lyckas har nu övergått till att bli normalt. När de misslyckas sticker detta ut. Hjärnan reagerar och de lär sig. Att börja lära sig från misstag sker från cirka 11 års ålder. Nu är det läge att börja prata kring vad barnet lärt sig av det som gick fel. Men glöm inte att fortsätta att fokusera på det de gör rätt, självförtroendet växer av beröm och uppmuntran.