DU HAR TID!

Den vanligaste ursäkten jag hör är "Jag har inte tid". Jag har använt den ofta själv. Tills jag förstod att jag inte hade ett tidshanteringsproblem.
 
Det finns många konsulter som erbjuder råd och workshops kring time management, som lär människor och företag att använda sin tid bättre. Låt oss närma oss detta från en annan vinkel.
 
Du har 24 timmar om dagen, oavsett vad du gör. Du kan inte böja tid, du kan inte skynda på tiden, sakta ner det eller maximera den. Även om din egen upplevelse av tid kan variera, är en sekund fortfarande en sekund. Så vi har alla lika mycket tid.
 
Tänk om du inte har ett time management problem utan ett prioritetsproblem och i grunden ett självhanteringsproblem?
 
En av de bästa böckerna jag har läst är Essentialism av Greg McKeown. Det handlar om att utmana kärnantagandet "du kan ha allt" och "jag måste göra allt" och ersätta det med att göra "rätt sak, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt".
 
Att välja det som är viktigt gör att du kan ta kontroll över dina egna val så att du kan kanalisera din tid, energi och ansträngning åt att nå dina mål och bidra till världen.
 
Jag älskar McKeowns resonemang kring prioriteringar. Ordet "prioriteringar" var ursprungligen singularis - prioritet. Det var en sak som var viktigast för dig att fokusera på, inte flera saker. Idag pratar vi om prioriteringar i plural. Sanningen är att för många prioriteringar betyder att du inte har någon.
 
Så överväg att ändra hur du hanterar dina prioriteringar istället för hur du hanterar din tid. Var lägger du din energi och din uppmärksamhet?
 
Fråga dig själv:

  • Vad betyder mest för mig just nu?
  • Vilken typ av actions kan jag göra just nu som mest speglar mina prioriteringar?
  • Är mina prioriteringar i linje med min partners prioriteringar, familj, vänner, chef, kollegor?
  • Vad på min tallrik speglar inte mina prioriteringar och hur får jag bort det från min tallrik?

 
Dela dina prioriteringar med någon du litar på och be dem att stödja dig.