MIND HACKING FÖR REBELLER

Pressen börjar uppmärksamma min bok så smått. Och även om Aftonbladet har döpt mig till Karin Tygdén och jag konkurrerar med Persbrandt, så är jag väldigt tacksam för att man väljer att sprida positiva tips.