NÅ DITT HJÄRTAS INTELLIGENSI dagens samhälle lägger otroligt stor vikt vid vår hjärna. Hjärtat däremot är för många bara en pumpmekanism som är ansvarig för att transportera blod till våra organ. Men hjärtat är så mycket mer än detta. Forskarna vet numera att hjärtat har en egen intelligens som spelar en viktig roll i vår verklighetsuppfattning och för att koppla på superförmågor som intuitionen, superinlärning osv.
 
1991 upptäckte forskarna ca 40.000 specialiserade celler i hjärtat, kallade sensoriska neuriter som är precis likadana som våra hjärnceller, fastän de inte sitter i hjärnan. Dessa celler tänker oberoende av hjärnan, de kommer ihåg oberoende av hjärnan, de lär sig oberoende av hjärnan. Tänk om du kunde få tag på den här intelligensen som finns i hjärtat?
 
Hjärtats intelligens
Enligt neurokardiologer och forskare så fungerar hjärtat som en hjärna, och hjälper oss med en djupare form av intelligens. Hjärnan och hjärtat är sammankopplade genom vagusnerven och det är genom denna kommunikation som hjärtat kan ändra hur hjärnan bearbetar information. Idag vet vi att många av de instruktioner som hjärnan får att utföra saker, får den faktiskt från hjärtat. Så om vi kan koppla ihop vår hjärna med vårt hjärta och använda bådas intelligens, öppnar vi dörren till det extraordinära som vi har hört att bland annat munkar och shamaner upplever - det vi kallar för det mystiska. Vi är faktiskt kodade att ha dessa upplevelser och att använda dem i vår vardag. Att få tillgång till vår intuition, att kunna kontakta vårt undermedvetna, få framtidsförnimmelser och att lära sig supersnabbt - alla dessa förmågor kommer utifrån vår möjlighet att röra oss in i vårt hjärta. I väst är vi så vana att leva uppe i vårt huvud, i vår hjärna, så vi har ibland svårt att få kontakt med vårt hjärta. Vi stannar i våra tankar och tänker på att ha kontakt med vårt hjärta, istället för att verkligen ha kontakt med det.
 
Hjärta, hjärna och känslor
Ofta sägs det att hjärnan och hjärtat arbetar mot varandra. Förnuft mot känsla. Vi försöker ofta lista ut om vi ska följa våra tankar eller våra känslor. Hjärnan tänker oftast i termer som vad skulle vara det säkraste sättet för mig, minst risk, det rädda egot kommer in och tar över. Hjärtat däremot ger oss en möjlighet att känna vad som är bra för oss på ett högre plan. Så vilket ska man följa? Hjärnan eller hjärtat? Jag tror att om vi bara följer en av dem, så kan vi ibland hamna i trubbel. Hjärnan vill hålla oss inuti vår komfortzon, vilket gör att vi bromsas av rädsla, hjärtat kan fatta beslut som är ogenomtänkta och riskabla. En balans mellan dessa två tror jag ger oss den bästa klarheten.
 
Varför ska vi rådfråga vårt hjärta?
Därför att hjärtat inte skickar information genom ett egoistiskt filter, vilket hjärnan gör. Hjärtat innehåller den universella intelligensen. Tänk på ditt hjärta som en mycket nära vän, som bara har ditt bästa intresse för ögonen. Hjärtat tar dig alltid tillbaka till ditt center och det är här du får kontakt med det extraordinära inuti dig.
 
Hjärtats neurobiologi
Så vi kan alltså få tonvis med information från vårt hjärta. Visste du att det finns många fler fiber från hjärtat till hjärnan, än tvärtom. Detta betyder att det är mycket mer kommunikation som sänds till din hjärna, än som hjärnan själv sänder ut. Hjärtat är det organ i kroppen som alstrar det starkaste elektromagnetiska fältet av alla organ i kroppen, det är 60 gånger större i amplitud än hjärnan och genomsyrar varje cell i kroppen. Den magnetiska komponenten är 5.000 gånger starkare än hjärnans magnetiska fält och kan avläsas flera meter från kroppen med en sensitiv magnetometer. Eftersom vårt hjärta genererar det starkaste elektromagnetiska fältet, så påverkar den alla organ och celler i vår kropp.
 
Kanske det är därför som hjärtat är det första organet som skapas i oss som foster. Hos ett foster slår hjärtat innan hjärnan ens har formats, det är det som forskarna kallar för autorytmik. Vi människor formar också en emotionell hjärna långt innan vi har en rationell hjärna, och hjärtat har sitt eget oberoende komplexa nervsystem som också kallas för ”hjärnan i hjärtat”. Hjärtat har alltså en egen intelligens, varför vissa neurokardiologer kallar hjärtat för femte hjärnan.
 
Och här behövs det en liten förklaring. En del säger att vi har 1 hjärna, en del säger 2 hjärnor, några säger 3 hjärnor och en del säger 5 hjärnor. Så jag tänkte kort förklara hur det hänger ihop.
 

  1. Vi har 3 hjärnor i kroppen – hjärnan i huvudet, magen och hjärtat. Forskarna är bara i början av att förstå hjärnan i magen och hjärtat. Maghjärnan är ofta det vi kallar för magkänslan eller intuitionen. Hjärthjärnan är det vi kallar för den högre visdomen, universella intelligensen, ditt center.
  2. Vi har faktiskt också 5 hjärnor. Som du läste tidigare, så kallar vissa neurokardiologer hjärtat för den femte hjärnan. Detta handlar om vår hjärnas evolutionära utveckling där vi tidigare har erkänt 4 hjärnor – reptilhjärnan, däggdjurshjärnan, neocortex och prefrontala cortex. Och nu hjärtat.

 
Den femte hjärnan som finns i hjärtat tros ha förmågan att utveckla kraften att transcendera. Att transcendera betyder att vara sig själv. Transcendera är förmågan att känna sig själv och vara sig själv.
 
Vad innebär det att känna sig själv och att vara sig själv?
I vårt dagliga liv är vår uppmärksamhet alltid riktad mot något annat än oss själva, på något vi hör, ser, känner eller tänker. Hela dagarna befinner vi oss i en kedja av tankar och upplevelser, vi tar sällan oss tid att bara vara med oss själv. Så den (jag) som har kunskapen (det jag ser, gör, tänker osv) om något, lär aldrig känna sig själv.
 
Genom att vända sitt fokus inåt kan man börja lära känna sig själv. Med rätt teknik behöver man inte försöka att nå dit, sinnet kommer att gå dit av sig självt, fullständigt naturligt, helt spontant, därför att det inget hellre vill än att bege sig dit. För sinnet är detta tillstånd att komma hem. Att meditera utan att styra sinnet, utan att kämpa med sitt fokus eller att tvinga bort tankarna, är rätt teknik. Så fort vi anstränger oss, så håller vi bara sinnet aktivt, och då hindrar detta faktiskt sinnet från att transcendera  och uppleva den rena stillheten.
 
Om du regelbundet mediterar, utan ansträngning, bara sitt stilla och blunda, tvinga dig inte att fokusera, tvinga inte bort tankarna, bara låt allting vara, så kommer ditt sinne att vända sig inåt per automatik efter ett tag och du kommer att lära känna dig själv och börja bli dig själv, den du verkligen är.
 
Men tillbaka till hjärtat…
När vi fokuserar på hjärtat, så sägs det att vi är i kontakt med varje del av universum, att vi får tillgång till det universella fältet av intelligens. Dr Leonard Laskow, som har studerat kärlekens helande kraft i 33 år, menar att hjärtat är källan till all läkning. Han har till och med bevisat att hjärtats kärlek kan reducera tillväxten av tumörer med mer än 30 procent.
 
Hur får du tillgång till hjärtats visdom?
Med följande teknik från den bästsäljande författaren Gregg Braden kan du börja komma i kontakt med ditt hjärta och använda dess intelligens och kraft. Så här gör du:
 

  • Sitt bekvämt och slut ögonen, så att du börjar skiftet från din yttre värld till din inre värld. Detta skickar en kraftfull signal till din kropp att gå inåt.
  • Fokusera på ditt hjärta och ditt hjärtchakra. Detta skickar en signal till hjärtat att du söker kontakt. Här kommer ett värdefullt tips. Om du kan röra vid ditt hjärta, på det sätt som känns rätt för dig, det kan vara med handflatan mot bröstkorgen som man gör i vissa kulturer när man hälsar på någon, eller som buddisterna gör, de låter handflatorna mötas framför bröstet och tummarna vidrör hjärtchakrat (vid bröstbenet, se bild) eller så rör man lätt vid hjärtchakrat med ett finger. Där din kropp upplever en sensation, kommer din medvetenhet och ditt fokus att gå. När du rör ditt hjärtcentrum i mitten (vid bröstbenet), så går din medvetenhet och ditt fokus dit.
  • Sakta ned din andning. Detta skickar ytterligare en signal till din kropp att du är trygg, för enda gången din andning saktar ner är när du är trygg. Denna trygga signal förändrar din kropps kemi, lugnar ner nervsystemet och tystar hjärnan. Upplev som om andningen kommer från hjärtat.
  • Framkalla någon av följande känslor: uppskattning, tacksamhet, omtanke eller medkänsla. Detta är känslor som aktiverar hjärtats energi. När vi skapar en positiv känsla i hjärtat, så reflekteras detta kemiskt i kroppen och den varvar ner och mår bra. Vi kopplar också ihop hjärtats nätverk med hjärnans nätverk.
  • Sitt en stund och vila i upplevelsen. Om du inte har en fråga som du vill ha svar på, kan du avsluta här. Har du en fråga fortsätter du med punkt 6.
  • Ställ en fråga till ditt hjärta, något du behöver veta. Frågan ska vara kort och exakt. Ditt hjärta vet. Tänk på att hjärtat inte behöver en lång utdragen förklaring kring visdomen som levereras. Hjärtat talar klart och direkt. Om inte, gör om processen och låt kroppen vet att du söker hjärtats intelligens och inte egots.


Alla kommer att uppleva hjärtats intelligens olika. Du kan känna fjärilar i magen, en varm känsla runt din kropp, pirrande i fingertopparna. Du kanske inte känner några kroppsliga förnimmelser alls, men får ett klart, kort svar som kommer som en tanke. Ju mer du tränar detta, desto enklare kommer det bli att få kontakt med ditt centrum.
 
Ju oftare du gör detta, desto snabbare tränar du upp din djupare intuition och får kontakt med ditt undermedvetna. Du stärker dina framtidsförnimmelser och aktiverar superinlärning. Du börjar lära känna dig själv och vem du är. Du börjar bli dig själv.
 
Om du vill ha mer information kring hjärtats roll in din personliga utveckling rekommenderar jag dig att besöka HeartMath Institute. Sedan 1991 har de forskat och utvecklat vetenskapligt beprövade verktyg för att hjälpa människor bygga en bro mellan hjärtat och hjärnan.

I ljudfilen nedan finns en kort meditation baserat på ovanstående punkter, för att komma i kontakt med ditt hjärta.

LJUDFIL - NÅ DITT HJÄRTAS INTELLIGENS

Ladda gärna ner ljudfilen, så du har den enkelt till hands när du vill lyssna. 


<3 Karin