DET BÖRJADE INTE MED DIG... 


Du vet att du kan ärva fysiska drag från föräldrar och längre bak i släkten, och även sjukdomar. Men visste du att du även kan ärva känslor och trauman?
 
Mark Wolynn, ledande expert på ärvda familjetrauman, har skrivit en jätteintressant artikel om trauman som följer med i generation och jag återger en del av detta här.
 
När vi upplever ett trauma, så händer något med vårt minne. Våra tankeprocesser blir splittrade och oorganiserade på ett sådant sätt att vi inte kan känna igen minnet som en del av det som verkligen hände. Istället blir det fragment av minnet, spridda som bilder, kroppsförnimmelser och ord, lagrade i vårt undermedvetna sinne och aktiveras senare av saker som, till och med bara avlägset, påminner om den ursprungliga händelsen.  När detta triggas, så är det som om det trycks på en osynlig knapp, och detta får oss att återskapa aspekter av originaltraumat i våra dagliga liv. Omedvetet kan vi lägga märke till att vi reagerar på vissa människor, händelser, eller situationer på samma gamla välkända sätt, som ett eko från dåtiden. Har du någon gång undrat varför du reagerar jättekonstigt och helt oproportionerligt i vissa situationer? Det här kallade Sigmund Freud för upprepningstvång. Det undermedvetna repriserar det som är olöst, så att det kan ”få det rätt”. Detta tror man nu kan vara en av mekanismerna bakom familjer som repeterar olösta trauman i generationer.
 
Carl Jung trodde också att det som var undermedvetet kunde inte lösas upp, utan dyker istället upp som det vi kallar ödet. Du har säkert hört någon som säger ”Varför händer det här alltid mig?” eller ”Jag väljer alltid fel kvinnor/män”. Vi återuppspelar alltså våra omedvetna mönster tills vi blir medvetna om dem och kan bryta/läka dem. De trauman som är för tuffa att hantera bleks inte bort på egen hand, de sparas i det undermedvetna sinnet.
 
Nu börjar forskarna förstå att man måste inkludera familjetrauman och social historia som en del i den kompletta bilden av en patient som mår dåligt. Krig, självmord, övergivenhet, för tidig död i familjen kan skicka chockvågor genom flera generationer. Cellulärbiologi, neurobiologi, epigenetik och utvecklingspsykologi förstår nu att man ibland måste undersöka minst tre generationer bakåt i familjehistorien för att förstå mekanismerna bakom traumamönster och lidande som upprepas.
 
Det här är något jag stöter på hos mina klienter då och då. Det är då ett riktigt pilligt detektivarbete att försöka hitta vad det är för familjetrauma som min klient bär på. Jag minns speciellt en kvinna som var livrädd för vatten. Redan som liten började hon gallskrika, så fort hennes föräldrar försökte få henne att bada. Hon ville inte ens bada i badkaret. När hon kom till mig, så var hon trött på att hela tiden vara så rädd för vatten. Till och med att duscha väckte ångest. Det vi hittade i hennes undermedvetna sinne var otroligt spännande och sorligt. En släkting långt tillbaka i tiden hade drunknat och detta hade sänt en chockvåg genom flera generationer. På något sätt verkade traumat finnas med i DNA:et och fick utlopp i just henne. Varför just henne fick jag aldrig reda på.
 
Forskare har idag kunnat identifiera biologiska markörer, bevis på att trauman kan föras vidare från en generation till nästa. Rachel Yehuda, professor i psykiatri och neurovetenskap på Mount Sinai School of Medicine i New York, är en av världens ledande experter på posttraumatisk stress har studerat överlevande och deras barn från Förintelsen. Hon har funnit att barn efter överlevare från Förintelsen som hade PTSD (posttraumatisk stress), föddes med lägre kortisolnivåer än normalt, och var därmed sårbarare för att återuppleva de PTSD symtom som tidigare generationer genomlidit. Yehuda har hittat samma förändringar i kortisolnivåerna i krigsveteraner och gravida kvinnor som upplevde attackerna vid World Trade Center, och deras barn. Låga kortisolvärden kan leda till oro, ångest, depression, PTSD, kronisk smärta, kronisk trötthetssyndrom och andra stressrelaterade psykiska sjukdomar.
 
Att läka trauman
Ofta hjälper det om klienten får ha en upplevelse av alla känslor och sensationer som har tryckts ned i kroppen. Många av mina klienter känner en enorm lättnad, när de får processa och släppa sina känslor. Tillsammans med en förståelse för vad som har hänt, börjar en läkning. Det här gäller även för jobbiga upplevelser som vi haft som barn, som vi kanske inte skulle benämna som trauman. För ett oskyldigt barn kan en händelse vara väldigt traumatisk, även om vi idag som vuxna skulle tycka det bara var en liten obetydlig sak.
 
Det finns faktiskt också en fördel med trauman, rent biologiskt sätt. Vi utvidgar nämligen våra möjligheter att svara på stress. Det är för vår överlevnad. Biologiska förändringar från stress och trauma är menat att göra oss mer motståndskraftiga och göra att vår släkt överlever längre och blir starkare.
 
Vill du läsa mer rekommenderar jag Mark Wolynns nya bok ”It Didn’t Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle”.