SMÄRTAN BÄR PÅ ETT BUDSKAP

De flesta tycker smärta är dåligt, grymt, onödigt och orättvist. Smärta är ofta något vi till varje pris vill undvika. Men smärtan är viktig. Den gör att vi överlever.
 
Några hundra människor i världen lider av en medfödd sjukdom, som gör att de inte kan känna smärta. En mutation gör att de sensoriska nervfibrerna, som sänder signaler från kroppen till hjärnan och ryggmärgen, inte är tillräckligt utvecklade. Det medför att man inte uppfattar om något gör ont eller är varmt eller kallt. Sjukdomen kallas CIPA. Att inte kunna känna smärta kan verka som en lockande tanke, men det är en väldigt allvarlig och obotlig sjukdom. Hälften av alla CIPA-patienter dör, innan de fyller tre år. Smärta är kroppens larmklocka, som talar om att något är fel, att något behöver förändras.
 
I vår kultur väljer vi ofta att döva smärta, både fysisk, mental och emotionell smärta, istället för att lyssna på den och göra de nödvändiga förändringar vi behöver (och nu pratar jag givetvis inte om smärta där du definitivt behöver lindring).
 
Mental och emotionell smärta kan leda till fysisk smärta
Jag arbetar med mental, emotionell och andlig smärta. Många klienter kommer till mig först när deras smärta är så stor att de inte längre klarar av den. När klienten är så desperat att han/hon är beredd att prova vad som helst.
 
Det som är intressant är att många klienter vittnar om att den fysiska smärtan försvinner när vi löser det mentala eller emotionella problemet bakom. Smärtan bär ett budskap, smärtan försöker signalera att något är fel, ungefär som oljelampan lyser på bilen när oljan börjar ta slut.
 
John E. Sarno, professor i rehabiliteringsmedicin vid New York University School of Medicine, och utsedd till USA:s bästa läkare av Forbes Magazine, menar att smärtan ofta inte är rotad i det fysiska, utan i det mentala och känslomässiga. Outtalade känslor och rädslor skapar kronisk spänning som i sin tur leder till fysisk smärta.
 
Detta kan jag definitivt se hos mina klienter. År av rädslor, sorg, ilska, frustration, oro osv skapar ett stressat nervsystem som spänner sig och leder till att kroppen spänner sig. Till slut uppstår fysisk smärta.
 
Sarno kunde konstatera att kronisk smärta ofta fungerar som en skyddsmekanism, en distraktion från känslor som man inte är redo att möta. Du fokuserar så mycket på smärtan, att du ”glömmer” bort vad det egentligen är du behöver arbeta med.
 
Så fundera lite. Har du någon smärta i kroppen? Skyddar den dig mot något du egentligen borde kika på, eller har du lagrat så mycket obearbetade känslor inuti dig att ditt nervsystem och din kropp är spänd dygnet runt? Och vad tror du händer med ett spänt nervsystem? Tror du nervsystemet kan slappna av på kvällen, så du kan somna? Knappast.
 
Tänk nytt
Om du väljer att se din smärta på ett nytt sätt, så kan du även minska den och kanske till och med lösa upp den helt. Om du kan se att källan till din smärta är oönskade känslor, så har du tagit det första viktiga steget mot läkning.
 
Detta innebär inte att du ska välja bort traditionell sjukvård. Den är viktig. Men om du kan se smärtan från olika håll och sätta in olika insatser, så är chansen större att du kan göra något åt din smärta långsiktigt.
 
Allt handlar om kemi
David Hanscom, känd ryggradskirurg på Swedish Medical Center i Seattle, har skrivit boken ”Back In Control: A Surgeon’s Roadmap Out of Chronic Pain”. I den lyfter han fram att kronisk oro och ilska är roten till nästan alla kroniska smärtfall. Problemet löses när oron minskar.
 
Idag vet vi att långvarig ilska eller oro gör att kroppen utsöndrar adrenalin, vilket i sin tur gör nerverna känsligare. Om du sedan har en fysisk avvikelse i kroppen, som t.ex. ett snett bäcken som kanske inte stört dig så mycket tidigare, när nerverna blir känsligare så blir obehaget större.
 
Redo att må bra?
Genom att förstå orsaken till din smärta, kan du förändra din syn på den. I slutändan kan smärtan ofta avta eller försvinna helt. Men det krävs arbete och mod för att titta inåt. Och du behöver förstå budskapet. När du är i hypnos får du den förståelsen, du hör budskapet klart och tydligt och du kan börja släppa taget om gamla negativa känslor som skapar stress i ditt system.