Hur du kommer förbi din rädsla 


Det finns mycket vi är rädda för. Rädsla att misslyckas, rädsla att lyckas, rädsla att bli avvisade, rädsla för det okända, rädsla för att bli dömd, rädsla för att inte duga, rädsla att inte vara smart nog, rädsla att tala inför andra, rädsla för att bli besviken... Listan kan göras hur lång som helst.
 
Vad händer vid rädsla?
Rädsla processas på en undermedveten nivå och skickar sedan en signal, en kemisk reaktion, till det medvetnas sinnet genom kroppen i form av en känsla. När vi har en obehaglig känsla, t.ex. rädsla, så kör stresshormonerna igång och skapar spänning, irritation, oro, rädsla, stress i kroppen. När vi känner den obehagliga känslan vill vi ta oss bort från den så snabbt som möjligt. Hjärnan är kodad att hålla oss trygga, i säkerhet, att ta bort oss från hot. Vänstra prefrontala cortex (där vi kan tänka logiskt) stänger ner. Istället aktiveras högra prefrontala cortex som fokuserar på allt som finns i din minnesbank, all rädsla du sett, hört, upplevt dras fram. Motivationen att röra dig framåt stängs ner.
 
Neurologiskt händer det alltså något som skapar en obehaglig känsla i dig och som gör att du skjuter upp saker, inte vågar, att du börjar säga varför det inte går osv. Rädsla är normalt när du är utanför din comfort zone. Och när vi känner rädsla, så har de flesta av oss en automatisk reaktion på det. STOPP! Vi bromsar helt enkelt.
 
Men om du kan känna igen rädslan, se var den kommer ifrån, och att det oftast bara är en automatisk reaktion, så kan du ändra rädslan till bränsle att nå dit du vill. Neurovetenskapen och neuropsykologin vet idag att det finns en process som kan hjälpa dig att komma förbi din rädsla och att du kan träna din hjärna att nå exakt dit du vill.
 
Hjärnans regler
Rädsla betyder bromsa för de flesta. Framgångsrika personer däremot ser var rädslan kommer ifrån och hur de kan använda den kemiska reaktionen för att röra sig framåt. Rädsla kan användas som bränsle, eftersom rädslan aktiverar motivationskretsarna i din hjärna.
 
4 steg för att komma förbi rädslan
Neurovetenskapen har identifierat 4 steg för att du ska kunna komma förbi rädslan:

  1. Upptäck och känn igen mönster. Hjärnan älskar mönster. Hjärnan letar efter mönster överallt. Tankemönster, känslomönster, beteendemönster. När du har upprepat något ett tag förstår hjärnan att den ska ta den genvägen hela tiden, eftersom ett automatiskt mönster inte tar så mycket energi. Vanan kan göras med minimal ansträngning och hjärnans uppgift är att spara energi. Om du har tankar kring något, skapas en elektrisk signal som skapar en kemisk reaktion, som skapar en känsla. Är det en bra känsla rör du dig mot den, är det en obehaglig känsla rör du dig bort från den. Är du rädd, stoppas motivationen, rädslan slår till bromsarna och du stannar i din comfort zone. Så börja med att undersöka vad du fokuserar på. När blir du rädd? Varför blir du rädd? Vad är det du tänker och känner då? Vad gör du då? När du börjar upptäcka och känna igen dina mönster, kan du börja förstå när du bromsar och varför du bromsar.
  2. Reframing. Ändra sedan vad du säger till dig själv när du t.ex. blir rädd. Ändra din inre dialog. Säg till exempel så här ”Jag brukade vara rädd för xxxxx, och nu lär jag mig att vända det till mitt bränsle för att nå dit jag vill. Jag tar ett steg, ett pyttelitet steg mot xxxxx.” När du gör ett pyttelitet steg övervinner du en bit av rädslan.
  3. Frigör känslan. Ta 6 djupa andetag under tiden du tänker på beteendet du vill ha, saken du vill göra för att nå ett steg framåt. När du andas samtidigt som du tänker på vad vilket steg du ska ta, så slappnar nervsystemet, hjärnan, kroppen av och du frigör känslan. Du stänger ner rädslecentret och du kan observera känslan, istället för att bli uppslukad av den. Du kan börja röra dig framåt igen.
  4. Träna din hjärna. Det finns flera olika tekniker som du kan använda för att träna om din hjärna. Här kommer två bra tekniker:
  • Mentala kontraster. Sitt i lugn och ro och upplev din vision av vad du vill nå. Ta sedan fram din rädsla, se dig själv mentalt med rädslan och hur du övervinner den och når målet. Detta kallar jag för ”flip flop game”. Du ser rädslan, du ser hur du övervinner den. Visualisera också alla fördelarna med att bli den du vill vara och nå det du vill nå.
  • Inre dialog. Upptäck och känn igen din rädsla och ändra sedan vad du säger till dig själv: ”Jag brukade känna xxxxx, och nu lär jag mig att xxxxx (t.ex. att jag kan göra något åt situationen). När du repeterar detta om och om igen, skapas ett nytt mönster. Din hjärna känner igen mönster och gör permanenta vanor av det du repeterar. Det du säger, mediterar, visualiserar, tänker på, skriver ner om och om igen, tränar om alla dina mönster. Det tar 66 dagar att skapa ett nytt mönster som är starkt nog för att bli en vana. En del vanor kan du utveckla efter några minuter, t.ex. om du bränner dig, så lär du dig väldigt fort att undvika den varma plattan. Vissa vanor kan du sätta på några veckor. Men vill du ha en ny vana som håller mentalt, emotionellt, beteendemässigt, så behöver du träna dig i 66 dagar.  

 
Själv committar jag oftast i 100 dagar att göra något som jag vill ändra.
 
Lycka till!
<3 Karin