Det är bara så jag är, eller...?
Hur många gånger har du hört någon säga följande:

  • ”Det är så jag är”
  • ”Det är min personlighet”
  • ”Det ligger i vår familj”
  • ”Det är genetiskt”

Men är vi helt styrda av våra gener, vårt DNA, eller kan vi själva styra över hur vårt liv utvecklas, både mentalt, känslomässigt och fysiskt?

Bruce Lipton PhD, biolog och författare till boken ”The Biology of Belief”, som blev korad till 2006 Best Science Book of the Year, har dragit slutsatser som är banbrytande när det gäller funktionerna av våra gener.

Tidigare har man trott att generna är självförverkligande, att de slås på och av. Men ny data avslöjar att det inte finns en on/off funktion i generna. Våra gener är istället blueprints (planskisser) för att göra proteiner, som är byggstenarna och ger strukturen form. Vi är alltså inte offer för vår biologi, våra gener. Istället är vi mästare över vår biologi.

Det gamla synsättet, av Francis Crick och James Watson, att DNA kontrollerar våra liv är därmed fel. Crick och Watsons idé om att DNA regerar över allt, var till och med bara en hypotes, aldrig vetenskapligt bevisad. Ändå accepterade hela etablissemanget det som en sanning, eftersom det redan fanns en trosföreställning kring vårt DNA och när datan gav ett intryck av att den teorin stämde, då antog man att den var korrekt. Denna trosföreställning var så fundamental i modern biologi att den var praktiskt tagen skriven i sten.

Men gener är egentligen blueprints som blir LÄSTA. Men av vem? Enligt Bruce Lipton är det den stora frågan. Det har visat sig att sinnet (the mind) är läsaren. Så sinnet blir den kraftfulla entreprenören till kroppen. Sinnet talar om för cellerna vad det förväntar sig och cellerna går in i blueprinten, vårt DNA, och skapar vad vårt sinne förväntar sig.

Då uppstår frågan om det positiva tänkandets effekt
Om vi tänker positiva tankar kan vi då skapa ett positivt resultat i kroppen. Enligt Bruce Lipton måste man förstå att det inte fungerar, eftersom ett steg fattas. Sinnet styr biologin, men det viktiga att komma ihåg är att det finns två delar av sinnet, den medvetna delen och den undermedvetna delen, och att det finns två kritiska faktorer som separerar dessa två delar. 

  1. När det kommer till att processa information är det undermedvetna sinnet över en miljon gånger kraftfullare än det medvetna sinnet.
  2. Neuroforskare har avslöjat att det medvetna sinnet bara opererar runt 5% som bäst under dagen. 95% eller mer av tiden (för de flesta människor 99%), styrs vi av det som kommer från vår automatiska processor, det undermedvetna sinnet.

Finns det riktiga bevis på att sinnet är det som kontrollerar kroppen?
Ja, det har vetenskapligt statistiskt bevisats att en tredjedel av allt medicinskt läkande (inklusive operationer) kommer från placebo effekten. Det innebär att om någon har en sjukdom och tar ett sockerpiller i tron att det är en ordinerad medicin som kommer att bota sjukdomen, då uppstår läkning en tredjedel av gångerna. Det betyder att en trosföreställning kan skapa en läkande förmåga av kroppen. Vi är födda med denna förmåga, men från cirka sex års ålder ändras våra hjärnvågor, och vi börjar skapa en perception om vem vi är i världen och i de allra flesta fall så övertrumfar betingningen denna naturliga förmåga att läka.

De första sex åren i våra liv är hjärnan i en hypnogogisk trans om man mäter EEG (hjärnaktivitet) och vår hjärna spelar in upplevelser av världen, precis som en bandspelare. Detta är en väldigt viktig del i naturens plan för en ny varelse att komma in i gemenskapen, eftersom det tillåter det dominanta programmet, språk, beteende etc, att laddas ner.

Det programmet som laddas ner i våra hjärnor är en serie meddelanden till hjärnan. Genom våra sinnen scannar hjärnan konstant omgivningen. Den läser av vad som pågår och sätter samman associationer till en större förståelse. Till exempel kan du förstå färgen röd och en rund form, men initialt uppfattas en tomat inte som en tomat. En tomat är endast en samling av olika stimuli som smak, textur, utseende.

Men var börjar då den negativa programmeringen att vi inte kan t.ex. läka oss själva? 
Om ett barn går nära det som kallas ”vatten”, så blir föräldrarna oroliga och indikerar att ”vattnet” är farligt. Men alla barn föds simkunniga som en delfin. När ett barn föds i vatten och kommer ut ur födelsekanalen under vatten kan barnet simma. Så om vi alla har den förmågan, varför behöver vi lära barn att simma? Jo, de har utsatts för negativ programmering. Så en negativ programmering kan till och med stänga av en instinkt som funnits där från början.

Samma princip kan appliceras på vår förmåga att lyckas. Tänk på ett barn vars föräldrar installerar programmet ”jag förtjänar inte” och som blir en del av barnets trosföreställningssystem och undermedvetna programmering. Tänk dig sedan 40 år framåt i tiden, när barnet är vuxen och sitter på ett kontor och tänker ”jag förstår inte varför jag sitter här på denna tråkiga tjänst, jag är kvalificerad och jag är smart, så varför är jag här?” Det är här pusselbitarna börjar falla på plats. Den här personen tänker detta med sitt medvetna sinne som bara kör 5% av dagen. Men personen opererar utifrån det undermedvetna sinnet som kör programmet ”jag förtjänar inte”.

Sinnets natur är att skapa överensstämmelse och sammanhang i världen. Så om du har ett program som säger ”jag förtjänar inte”, kommer din hjärna inte att tillåta dig skapa ett beteende som motsäger detta, eftersom naturen säger att det måste finnas överensstämmelse och sammanhang.

Så hur bryter vi denna negativa programmering?
Det första steget är att inse att vi har två sinnen och inte förneka att vad som än uppstår i våra liv – misslyckande eller framgång – är relaterat till detta faktum. Vi behöver skifta trosföreställningen att vi är offer för omständigheter utanför vår kontroll och istället inse att vi är felprogrammerade.

De två delarna av vårt sinne samarbetar. Om det medvetna sinnet är upptaget med att tänka på något, så kommer det undermedvetna sinnet att utföra den uppgift som finns framför dig just nu. Och det undermedvetna sinnet kommer att göra det enligt det program som har installerats där, vilket ofta är negativt och därför reducerar dina möjligheter.

Om du talar om för ett barn att han/hon är normal och det blir barnets programmering, så kan barnet oftast inte överträffa detta, eftersom då säger hjärnan ”detta låter inte vettigt”. Så även om barnet strävar hårt, så är risken att han/hon undermedvetet bara skapar medelmåttigt. (Det finns givetvis alltid undantag.)

Genom bland annat meditation, hypnos och att ändra ditt språk, kan du börja förstå och programmera om ditt undermedvetna sinne att arbeta mer i din favör.

Så säg inte slentrianmässigt ”det är så jag är”, säg istället ”det är så jag är programmerad, och jag kan ändra programmeringen”.