LAGEN OM MOTSATT EFFEKT

 Försöker du för mycket?

Precis som fysiska lagar finns det mentala lagar. När det kommer till vårt sinne och då framför allt vårt undermedvetna sinne, är en av de viktigaste mentala lagarna ”lagen om motsatt effekt”.
 
Det undermedvetna sinnet är mycket kraftfullare än det medvetna sinnet och det undermedvetna är dessutom din ”inre beskyddare”. Det undermedvetna sinnets primära funktion är att förhindra att du far illa och det undermedvetna lär sig och kommer ihåg regler och beteenden för att du inte ska bli skadad. Dessa regler och beteenden har skapats utifrån hur du emotionellt har reagerat på händelser tidigare i livet, oftast i barndomen. Varje situation som påminner det undermedvetna sinnet om barndomshändelsen behandlas utifrån den regel som skapades vid just det tillfället. Denna regel förstärks sedan och blir en vana, någonting du bara gör automatiskt utan att tänka.
 
Lagen om motsatt effekt betyder att vid varje medvetet försök från din sida att vilja ändra en vana, blir det undermedvetna sinnets automatiska respons att göra våldsamt motstånd, för det skulle innebära att överge ”regeln” som det undermedvetna lärt sig. Eftersom det undermedvetna vill skydda dig så vill det inte överge regeln, för då finns risken att du ”blir skadad”. Så när du försöker att ändra den automatiska responsen, den inbitna vanan, ser det undermedvetna sinnet det som en attack och gör motstånd. Detta är lagen om motsatt effekt.
 
Om våra problem hade suttit i det medvetna sinnet skulle vi bara kunna bestämma oss för att ändra på förutsättningarna och lösa problemen för länge sedan. Så det hjälper inte om vi medvetet vill börja eller sluta göra något, om det undermedvetna har en helt annan agenda. Detta har ofta pågått i många år och vi tror att om vi bara försöker mer, så kan vi ändra det. Men ju mer vi försöker, desto mer envist blir problemet. Och så blir vi extremt frustrerade att vi inte kan kontrollera problemet och komma framåt på ren vilja, men det är exakt så lagen om motsatt effekt fungerar. Ett bra exempel på detta är när du har problem att somna. Sömn är helt och hållet en undermedveten process och när du säger till dig själv att du måste sova och kämpar för att somna, så blir det exakt motsatt effekt. Ju mer du försöker, desto vaknare blir du.
 
Lagen om motsatt effekt har också en stor inverkan på vad vi säger till oss själva och det är viktigt att veta att vad vi än säger till oss själva – att vi måste eller borde göra vissa saker, känna eller tänka vissa saker eller att vi absolut inte borde göra, känna eller tänka på ett visst sätt – så uppstår motsatsen. Jag måste sova, leder till att du vrider och vänder dig i sängen. Jag får inte känna mig nervös, stärker det oroliga tillståndet.
 
Så när du gör förändringar tänk på att medveten press för att skapa förändring är ofta väldigt ansträngande. Om du däremot slappnar av och gör förändringen till något roligt, mer som en lek och tar pyttesmå steg framåt kring det du vill ändra, så har du större chans att lyckas. Något att tänka på inför nyårslöftena.