ÄR DU EMOTIONELLT HUNGRIG?

.........................................................................................
En del viktminskningsklienter som besöker mig, säger att de äter när de är ledsna, ensamma, stressade, uttråkade eller som belöning. Alltså, de äter när de upplever flera olika typer av känslor.
 
Som hjälp tänkte jag lista 4 emotionella basbehov som styr vilka beslut du tar när det gäller mat.
 
Människans sex basbehov
Tony Robbins brukar nämna att människan har 6 basbehov:

  1. Trygghet/säkerhet
  2. Variation
  3. Att känna sig betydelsefull
  4. Kärlek/gemenskap
  5. Att växa/utvecklas
  6. Ge/bidra

 
De fyra första behoven brukar definieras som överlevnadsbehov, och de två sista för själsliga behov. Och det är de 4 första basbehoven som påverkar dina beslut kring mat väldigt mycket.
 
Trygghet/säkerhet
När vi känner oss trygga och säkra i vår omgivning, vi är säkra på vår sociala status och vi har god tillgång till mat, reduceras vår stress. I dagens samhälle upplever vi massor med stress. Kanske inte kring tillgången till mat, men vi upplever stress kring att hinna med allt, rädsla att pengarna inte ska räcka till, rädsla att inte duga osv… All denna stress skapar känslor av otrygghet och ett enkelt sätt för många människor att hantera denna otrygghet är genom att äta.
 
Variation
Vi människor behöver variation. Många känner sig fastlåsta i rutiner eller uttråkade i sina strukturer, så de söker variation på alla möjliga sätt. Mat är ett sätt att piffa upp tillvaron.
 
Betydelsefull
Att känna sig betydelsefull är hårdkodat in i vår hjärna. Det är viktigt för oss att känna oss erkända i vår gemenskap. Det handlar om överlevnad och att få vara kvar i gruppen, du har ett existensberättigande för att du tillför något. Vi upplever mindre stress när våra ansträngningar blir erkända och belönade. Många människor känner sig inte betydelsefulla idag. Man får inget erkännande på jobbet, partnern prioriterar inte oss, man prioriterar inte sig själv, låg självkänsla på grund av mycket självkritik osv. Att belöna dig själv med mat skapar en känsla av att du är betydelsefull. Du ger något till dig själv, du tar hand om dig själv en liten stund, du tillfredsställer dina egna behov.
 
Kärlek/gemenskap
Vi är sociala varelser. Vårt behov av gemenskap är fundamentalt för vår överlevnad. Idag lever vi i det mest uppkopplade samhället någonsin, men ändå är många ensamma. Så vi använder mat. Viss mat får oss nämligen att känna gemenskap. Hur många känner inte att chokladen, glassen, vinet, ölen är som en bästa vän?
 
Det är viktigt att förstå att dessa emotionella behov inte kan tillfredsställas med mat. Behoven måste lösas med rätt actions. När du gör rätt actions, kommer den emotionella hungern att försvinna.
 
Bra övning
Ta ett papper och gör fyra kolumner. Skriv TRYGGHET, VARIATION, BETYDELSEFULL, GEMENSKAP som en rubrik för varje kolumn. Gör en lista på strategier med actions som du kan göra för att tillfredsställa de emotionella behov du har.