LÖS UPP DET SOM FASTNAT 
Jag arbetar med att lösa upp tankar, känslor, upplevelser som har fastnat,
eller trauman som en del väljer att kalla det för. Ett trauma är helt enkelt en situation som är överväldigande för individen och som upplevs omöjlig att påverka och som samtidigt är en stor psykisk påfrestning för individen. Trauman behöver inte alltid vara stora när man tittar på dem i backspegeln som vuxen, men det är något som har påverkat dig på ett signifikant sätt när det väl hände.
 
Vad händer vid ett trauma?
Under ett trauma blir våra tankeprocesser spridda och oorganiserade på ett sådant sätt att vi inte längre känner igen de minnen som tillhör den ursprungliga händelsen. Istället lagras fragment av minnet, skingrade som bilder, kroppsupplevelser och ord, i vårt undermedvetna sinne och kan aktiveras senare av precis vad som helst, som bara tillnärmelsevis påminner om den ursprungliga händelsen. När dessa väl är triggade, är det precis som en osynlig återspelningsknapp har tryckts ned, och får oss att reagera på aspekter av originaltraumat. Omedvetet kan vi då reagera på vissa typer av människor, händelser eller situationer på gamla familjära sätt, ungefär som ett eko från dåtiden.
 
Psykoanalysens grundare Sigmund Freud identifierade detta mönster för mer än hundra år sedan och myntade begreppet repetition compulsion, vilket är ett försök av det undermedvetna sinnet att återuppspela det som inte är löst, så att vi kan ”få det rätt”. Jag brukar säga till mina klienter att hjärnan gillar att avsluta sina loopar.
 
Psykiatriker och psykologen Carl Ljung menade att det som lagrats i det undermedvetna sinnet inte löses upp, utan kommer istället upp till ytan i våra liv på olika sätt i olika situationer. Vi repeterar våra undermedvetna mönster tills vi ser dem i ett medvetet ljus och då kan vi lösa upp dem. Så allt vi inte har löst eller processat klart, lagras i vårt undermedvetna sinne.
 
Det började inte med dig
Det spännande är att man idag tror att det undermedvetnas drift att vilja lösa gamla händelser, kan vara en av mekanismerna när familjer repeterar olösta trauman i flera generationer. Vetenskapsmän kan numera till och med identifiera biologiska markörer, bevis att trauman kan ärvas från en generation till nästa. Så det är inte bara individuella trauman som spelar in i hur vi mår, agerar och lever våra liv, utan även traumatiska händelser i familjen, även bakåt i tiden. Trauman kan helt enkelt sända en chockvåg av emotionell smärta från en generation till en annan. Så för att du ska förstå vissa av dina mönster och smärta som hela tiden repeteras, behöver du kika på dina tre senaste generationer.
 
Hur läker man dessa trauman?
När vi har en överväldigande negativ upplevelse, så tenderar vi att undvika den. Men när vi blockerar alla känslor som är kopplade till upplevelsen, så bryter vi också den läkande processen som kan leda till en naturlig frisläppning. Ibland ”göms” smärtan, tills den kan hitta en väg att uttryckas eller lösas.
 
Först gäller det att hitta kopplingen, och det kan man göra med hjälp av till exempel hypnos. När kopplingen väl är funnen, kan man hitta orden, känslan, upplevelsen och stänga loopen. Det är enormt frigörande. Jag ser det varje dag hos mina klienter.