STÄRK BARNETS SJÄVKÄNSLA

8 av 10 vuxna berömmer barn på ett sätt som riskerar att skada deras motivation. Här får du tips på ett fantastiskt enkelt sätt att bygga upp ditt barns motivation och självkänsla. Jag använder faktiskt detta sätt att berömma vuxna också (så ofta jag kommer ihåg).
 
Låt oss säga att ditt barn kommer till dig, jättestolt och säger: ”Kolla, så bra det gick på mitt prov i skolan”. Hur berömmer du ditt barn då?
 
De flesta vuxna säger: ”Vad bra du är”, ”Vad smart du är”, ”Vad duktig du är”.
 
Forskning visar att de ord vi använder spelar en stor roll, eftersom ord ramar in barnets upplevelse. Så om vi berömmer barnet genom att säga ”vad duktig du är”, så säger du egentligen till barnet att det är dina egenskaper, att du som är person är det som har skapat resultatet. Detta bryter ner barnets självkänsla och får dem att inte vilja lära sig mer.
 
Om du berömmer barnen för att de är smarta, så börjar de tänka att de resultat de får, kommer från att de har en mängd medfödda förmågor. Så jag är duktig när det går bra. Vad är jag då när det går dåligt? Om vi tänker på oss själva som om vi vore skrivna i sten, att vi har vissa medfödda förmågor (eller inte), så kommer vi inte att kunna hantera motgångar speciellt bra. När vi ser andra som är bättre än oss känner vi oss hotade, istället för inspirerade. Vi kommer att uppleva att andra har vissa förmågor, som vi inte har tillgång till.
 
Hur kan man då berömma på ett bättre sätt?
Det bästa sättet är att berömma barnets ansträngningar och få barnet att förstå att det är handlingarna som har skapat resultatet. Att barnet ansträngde dig, kämpade. Om du berömmer barnets beteende, ansträngning, det de kan påverka, så kommer barnet att vilja anstränga sig mer. Barnet kommer få det enklare att känna att även om man möter motgångar och det är tufft ibland, så vet jag vad jag ska göra. För jag kan se att om jag bara fortsätter att anstränga mig och lära mig, så kommer det gå i rätt riktning. Och jag som person är bra.
 
Ett annat bra sätt är att lära barnet egenberöm. Att fråga barnet ”Hur känns det för dig att du har klarat det här?” eller ”Vad tycker du om det du gjort?” Detta lär barnet att själv värdera sin insats, att uppskattning eller feedback inte alltid behöver komma utifrån. Att din egen åsikt är viktigare, än andras.