SKAPA DIN EGEN GLÄDJE

Många av oss väntar på att glädjen ska komma, vi väntar på att ta emot den, ungefär "Ok, jag är redo". Vi väntar på att något ska hända, och då kommer vi att uppleva glädje. 

För många är därför glädjen en reaktion, en respons på yttre stimuli från omgivningen. Om det är en bra film, då gråter jag. Om det är en fin solnedgång, då berörs jag. När någon säger rätt saker, på rätt sätt, då känner jag mig glad. Vi tror att glädje är beroende av att alla de rätta omständigheterna är på plats.

Men när vi kommer från en plats av förväntningar, kan vi aldrig uppleva riktig sann glädje. Om du bara svarar på energin du möts av, kan du inte uppleva sann glädje. Och varför ska du vänta på att andra ska komma med glädjen till dig, när du har tillgång till den precis här och nu. 

Vi är själva ansvariga för att föra in glädje, genom att närvara med hela oss själva i den stunden. Så det bästa sättet att ha en glädjefylld upplevelse, är när du bestämmer dig för att föra in glädjen själv. Och alla har kapaciteten att göra detta.