ATT SKAPA FLOW
Ofta får vi höra att vi måste jobba hårt för att förändras eller att nå dit vi vill.

På det säger jag både JA och NEJ.

Visst måste vi ibland anstränga oss för att nå dit vi vill. Men om vi börjar tänka för mycket, engagera oss för mycket, ta i för mycket, då spänner vi oss, både mentalt och fysiskt, och då blir det svårare.  Många elitidrottare vet att det fungerar precis så. Om de tar i för mycket spänner sig alla kroppens muskler och inte bara de som ska användas för optimalt resultat. Det som till och med händer ibland är att vissa av de muskler som spänns i onödan (antagonister) börjar jobba emot de muskler som ska användas. Hemligheten är alltså att slappna av i alla muskler, utom de som ska användas.

Det här kan även appliceras i vårt vardagliga liv. Om du till exempel stressar för mycket, aktiverar du de antagonistiska musklerna. Men om du slappnar av, får du mer flyt. Våra känslor och vårt sinnestillstånd kan alltså aktivera antingen ett lugnt eller spänt mentalt och fysiskt tillstånd. Låt oss ta ett exempel.

Om du t.ex. drivs mer av en rädsla att chefen ska kritisera dig om du inte gör saker och ting rätt eller att chefen kommer att bli arg om ni förlorar en kund, än att du drivs av glädjen att slutföra ett jobb på ett bra sätt och kanske till och med få uppskattning för det, då börjar du spänna dig. När du sedan slutför jobbet, får en klapp på axeln och kunden stannar kvar, drar du en suck av lättnad över att du inte fick kritik och att kunden stannade kvar, snarare än att du känner glädje över ett väl utfört arbete från din sida.

Ditt mål bör därför inte att vara att få chefens godkännande eller att kunden stannar kvar, eftersom det kan du inte alltid kontrollera. Hur bra du än gör saker och ting kan chefen alltid klaga. Kanske hen har en dålig dag och då spelar det absolut ingen roll hur många rätt du har gjort. Eller om företaget förlorar kunden spelar det ingen roll hur många rätt du har gjort, kunden har kanske valt att gå vidare av andra orsaker. Chefen blir arg, men det finns inget du kunde ha gjort annorlunda.

Så istället för att målet ska vara att t.ex. få chefens godkännande eller få in den affär som chefen vill, sätt istället upp egna mål som känns bra för dig. Det kan vara att du ska ha uppfyllt olika delmoment, att du ska vara nöjd med din insats när du går hem, att du håller en deadline, att du skapar bra gemenskap där du är osv.

ATT TÖMMA SKALLEN
Ett bra tips när du ska prestera bra är att låta huvudet vara tomt. Så fort du börjar tänka hela tiden på hur du ska göra, så låser det sig ganska ofta. Sett ur detta perspektiv så ska du alltså inte tänka för mycket, inte anstränga dig för mycket och du ska inte fokusera på ett slutmål som du inte riktigt kan styra. Det är detta som många refererar till att VARA I NUET, HA FLYT, DET BARA HÄNDE eller RÄTT INSTÄLLNING/MOTIVATION.

HYPNOS OCH FLYT
Ett bra sätt att tömma skallen är att arbeta i hypnos. När jag jobbar med klienter i hypnos ser jag till att de är så avslappnade mentalt och fysiskt att de börjar skapa FLYT. De slutar tänka på hur lösningen ska vara, utan låter den komma naturligt i flödet. Och det är då de börjar skapa resultat.